สรุป สดุดี 81

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้ใช้​ร้อง​ใน​เทศกาล​อยู่​เพิง​ ​เพื่อ​ระลึก​ถึงการ​พระเจ้า​ที่​ทรง​ช่วยเหลือ​คน​อิสราเอล​ออก​จาก​อียิปต์​ เนื้อหา​กล่าวถึงพระเจ้าประสงค์ให้คนอิสราเอลเชื่อฟังพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงอวยพระพรพวกเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 81 พระเจ้าปรารถนาให้ประชากรของพระองค์ เชื่อฟังพระองค์ เพื่อพวกเขาจะพบกับสิ่งดีตลอดชีวิต

จง​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า ผู้ทรงปกป้องคุ้มครอง​พวก​เรา
พระ​องค์​ทรง​ประทาน​เป็น​กฎ​เกณฑ์​แก่อิสราเอล
และทรงลงโทษ​อียิปต์ด้วยภัยพิบัติต่างๆ

พระเจ้าทรงตรัส ว่า
พระองค์ทรงปลด​ปล่อยคนอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาส
เมื่อพวกเขา​ทุกข์​ใจ​ แล้วร้องเรียก พระองค์​ก็​ทรงช่วย​กู้พวกเขา อย่างอัศจรรย์

ประ​ชา​กร​ของ​พระเจ้า​เอ๋ย จง​ฟัง​
อย่า​มี​พระ​อื่น​ท่าม​กลาง​เจ้า​เลย
พระเจ้า​ได้​พา​เจ้า​ออก​มา​จาก​อียิปต์
จง​อ้า​ปาก​ของ​เจ้า​ให้​กว้าง แล้ว​พระเจ้า​จะทรง​ป้อน​เจ้า​ให้​อิ่ม

แต่​พวกเขากลับไม่​ฟัง​เสียง​ของพระเจ้า และ​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระองค์
พระองค์จึง​ปล่อยให้เขาทำตามจิต​ใจ​ดื้อ​ด้าน​ของ​เขา​เอง

ซึ่งถ้าพวกเขาฟัง​พระเจ้า
ใน​ไม่​ช้า พระเจ้า​ก็​จะ​ปราบ​ศัตรู​ของพวก​เขาให้หมดไป

บรร​ดา​ผู้​ที่​เกลียด​ชัง​พระเจ้า จะ​เสแสร้ง​หมอบ​ราบ​ต่อ​พระ​องค์
พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเขาและ​จะลงโทษพวกเขา​เป็น​นิตย์
แต่พระ​องค์​จะ​ทรง​เลี้ยงประชากรของพระองค์​ด้วย​อาหาร​อย่าง​ดี​ที่​สุด

1. พระเจ้าเรียกร้องให้คนอิสราเอล ​ฟัง​เสียง​ของพระองค์ และ​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระองค์
แต่พวกเขากลับไม่ทำตาม
พระองค์จึง​ปล่อยให้เขาทำตามจิต​ใจ​ดื้อ​ด้าน​ของ​พวกเขา​
จนพวกเขาพบกับเหตุร้ายต่างๆ ที่พระองค์ทรงเตือนไว้ก่อนแล้ว

วันนี้ พระคำของพระเจ้าสอนเรา เตือนเราให้เดินในทางที่ถูกต้อง
หากเราเชื่อฟัง ทำตามพระคำของพระเจ้า ชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยพระพร
แต่ถ้าเราดื้อดึง ไม่ยอมเชื่อฟัง พระเจ้าก็จะปล่อยให้เราทำตามใจปรารถนาของตนเอง
แล้วเราก็จะพบกับผลลัพท์ที่น่าเศร้า เนื่องจากการกระทำของตนเอง

เมื่อพระเจ้าทรงเตือน จงรีบกลับใจ ก่อนภัยจะมาถึงตัว

2. พระเจ้า​ทรงนำอิสราเอล​ออก​มา​จาก​อียิปต์
และทรงสัญญาว่าจะเลี้ยงดูเขา จะ​ประทาน​ของ​ดี​หรือ​พระพร​แก่​อิสราเอล
เหมือน​แม่​นก​ป้อน​อาหาร​ให้​ลูก​ของ​มัน
​​แต่​พวก​เขา​ไม่​ยอมแม้แต่จะอ้า​ปาก​ เพื่อให้พระองค์ทรง​ป้อน​​ให้​อิ่ม

พระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพระพรเรา ในทุกๆด้านของชีวิต
พระองค์จึงทรงประทานพระสัญญาให้แก่เรา เพื่อว่าเมื่อเราทำตามทางแห่งพระพรแล้ว
ชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยพระพรตลอดไป
จงดำเนินชีวิตไปในทางที่พระเจ้าทรงสอนไว้ แล้วรับพระพรตลอดไป

3. คนที่ไม่ได้เข้ามาหาพระเจ้าด้วยจริงใจ แต่​เสแสร้งยำเกรง​พระ​องค์
เขาสนใจแต่กิจกรรมของศาสนา แต่ไม่ใยดีต่อพระเจ้าผู้เป็นแก่นแท้ของชีวิต
คนเช่นนี้เป็นดังผู้เกลียดชังพระเจ้า เขาเกลียดพระเจ้าไม่อยากเข้าหาพระองค์
เขาพอใจเพียงแค่ผู้คนชื่นชมว่า เขาเป็นศาสนิกชนที่ดีนั่นก็เพียงพอแล้ว

จงเข้ามาหาพระเจ้าด้วยจริงใจ
ไม่ใช่เพียงพฤติกรรมภายนอกเท่านั้น
เพราะหากขืนทำเช่นนั้นจะเป็นการดูหมิ่นและการเกลียดชังพระเจ้า

คำคม

จง​อ้า​ปาก​ของ​เจ้า​ให้​กว้างด้วยการแสวงหาพระเจ้า แล้ว​พระองค์จะทรง​ป้อน​เจ้า​ให้​อิ่ม