สรุป สดุดี 82

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานความยุติธรรม เพราะพวกผู้พิพากษาในแผ่นดินเต็มไปด้วยความอยุติธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 82 พระเจ้าไม่พอพระทัยการตัดสินที่ไม่ยุติธรรม

​พระ​เจ้า​ทรง​เข้า​ประทับ​ใน​ที่ประชุมของเหล่าทูตสวรรค์
พระ​องค์​ทรง​ทำ​การ​พิพากษา​ท่ามกลาง​ผู้พิพากษาที่เป็นตัวแทนของพระเจ้า ​ว่า

อย่าตัดสิน​อย่า​งอ​ยุติธรรม
จง​ให้​ความ​ยุติธรรม​แก่​คน​อ่อน​เปลี้ย​และลูก​กำพร้า
และรักษาสิทธิ​ของ​ผู้​ที่​ทุกข์​ยาก​และ​คน​สิ้นเนื้อประดาตัว
จง​ช่วย​คน​อ่อน​เปลี้ย​และ​คน​ขัด​สน​ให้​พ้น​จาก​คน​อธรรม

ผู้​พิพากษา​ทั้งหลาย​​ไม่​รู้​และ​ไม่​เข้าใจ
เพราะพวกเขา​เดิน​ไป​มา​ใน​ความชั่วร้าย
ความมั่นคงของประเทศจึงสั่นคลอน

ผู้แต่งสดุดีบทนี้ กล่าว​ว่า
ปุโรหิต​หรือ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ที่​ทำ​หน้าที่​ใน​พระวิหาร​เป็นดัง​พระ​
เป็น​บุตร​องค์​ผู้​สูงสุด
ถึง​กระนั้น สักวันท่าน​ก็​จะ​ตาย​อยู่ดีเหมือนมนุษย์ทั้งหลาย

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​ลุก​ขึ้น​พิพากษา​แผ่นดิน​โลก
เพราะ​บรรดา​ประชาชาติ​ทั้งสิ้น​เป็น​ของ​พระ​องค์​

1. คนที่ตัดสินผู้อื่นอย่างไม่ยุติธรรม จะถูกพระเจ้าพิพากษาความผิดของพวกเขาอย่างยุติธรรม

วันนี้ ถึงแม้ว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรม
แต่พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม จะประทานความเป็นธรรมแก่เราเอง ในเวลาของพระองค์

2. จากสดุดีบทนี้ทำให้เราเห็นว่า
พระเจ้าชอบให้เราเมตตาและช่วยเหลือ แก่​คน​ที่ยากไร้ หรืออับจนหนทาง
และช่วยคนที่ถูกข่มเหง​ให้​พ้น​จาก​คนชั่วร้ายที่ข่มเหงเขา

วันนี้ มารซาตาน ข่มเหงมนุษย์ ทำให้มนุษย์ทั้งหลายจมดิ่งลงในการเป็นทาสของบาป
การที่เราประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อช่วยให้คนพ้นบาป
จึงเป็นการกระทำที่พระเจ้าทรงพอพระทัยอย่างยิ่ง

วันนี้ เราได้ทำอะไรบ้าง เพื่อนำคนเข้ามาใกล้ความจริงแห่งข่าวประเสริฐ มากขึ้นอีกสักนิด?

3. ผู้แต่งสดุดีบทนี้ พูดถึงผู้รับใช้พระเจ้า ว่า เป็น​พระ
ซึ่งต่อมาพระเยซู​ได้​อธิบาย​ว่า คนที่เป็นพระนั้น
ได้แก่ ​ผู้​ที่​รับ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ ​ (ยน. 10:35)

ความลึกซึ้งอันซับซ้อน ในพระคัมภีร์เดิม ถูกเปิดเผยและทำให้เข้าใจได้
ผ่านคำสอนและการกระทำของพระเยซูคริสต์

คำคม

“ พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม ชอบให้เรามีความยุติธรรม ”