สรุป สดุดี 84

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานว่าเขาแสน​ยินดี​ที่ได้​นมัส​การ​พระเจ้าใน​พระ​วิหารของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 84 เป็นการดีที่จะมานมัสการ เข้าเฝ้าพระเจ้า อยู่เสมอเรื่อยไป

ข้า​แต่​พระเจ้า ที่​ประ​ทับ​ของ​พระ​องค์​งด​งาม​จริงๆ
จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ปรารถ​นาทั้ง​ใจ​และ​กายที่จะอยู่ใน​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระองค์ ​
เพื่อร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี ถวาย​แด่​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์
ผู้​ที่​เข้ามานมัสการ​พระ​องค์​ก็​เป็น​สุข
คน​ที่​กำลัง​ของ​เขา​อยู่​ใน​พระ​องค์​ก็​เป็น​สุข
คือคนที่ตั้งใจที่จะไปแสวงหาพระเจ้า นมัสการพระองค์

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​วัน​เดียว​ใน​บริ​เวณ​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​องค์ ดี​กว่า​พัน​วัน​ใน​ที่​อื่น
ข้าพ​เจ้า​จะ​ขอ​เป็น​คน​เฝ้า​ประ​ตู​พระ​นิเวศ​พระ​เจ้า​ของ​ข้าพ​เจ้า ดี​กว่า​อยู่​ใน​เต็นท์​ของ​ความ​อธรรม

เพราะ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ดวง​ตะวัน​และ​เป็น​โล่
พระเจ้า​ประ​ทาน​ความ​โปรด​ปราน​และ​เกียรติ
พระ​องค์​มิ​ได้​ทรง​หวง​สิ่ง​ดี​อัน​ใด​ไว้ จาก​บรร​ดา​ผู้​ที่​ดำ​เนิน​ใน​ความ​ซื่อ​สัตย์
คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์​ก็​เป็น​สุข

1. จิตใจที่หิวกระหายอยากจะเข้าใกล้พระเจ้าจะพบกับความชื่นบานอยู่เสมอ
การได้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้า มีค่ากว่าการได้รับสิ่งใดๆในโลกนี้

ทุกวันนี้ เราสามารถอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าได้ตลอดเวลา
เพราะพระองค์ทรงสถิตกับเรา
จงเรียนรู้ที่จะใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ตลอดเวลา

2. ผู้​ที่​ดำ​เนิน​ใน​ความ​ซื่อ​สัตย์ จะได้รับเกียรติและได้รับพระพรจากพระเจ้า
ขอให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความสัตย์ซื่อเสมอไป
เพราะนั่นเรากำลังเปิดประตู ให้พระพรหลั่งไหลมาสู่ชีวิตของเรา

คำคม

“ ไม่มีความสุขใด เทียบได้กับ ความสุขที่ได้อยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า ”