สรุป สดุดี 85

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเมตตา อภัยบาปให้แก่อิสราเอล และให้พวกเขากลับสู่สภาพดีอีกครั้ง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 85 พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา และความรักมั่นคง

ข้า​แต่พระเจ้า
พระ​องค์​ได้​ทรง​โปรด​ปราน ​
ทรง​ให้​อิสราเอล​กลับ​สู่​สภาพดี
พระ​องค์​​ทรง​อภัย​บาป​ทั้ง​สิ้น​ของ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​หัน​จาก​ความ​กริ้ว​อัน​ร้อน​แรง​ของ​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ให้​กลับ​คืน​อีก
ขอ​ทรง​ระ​งับ​โทสะ​ที่​ทรงมี ​ต่อ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
ขอทรง​ฟื้นฟู​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ เพื่อ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​จะ​ได้​ยินดี​ใน​พระ​องค์
ขอ​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์ ​แก่​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
​ขอ​ประ​ทาน​ความ​รอด​ แก่​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
ขอ​ให้​ข้า​พระ​องค์​ได้​ยิน​สันติ​สุข​ ซึ่งพระองค์ประทานแก่​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
แต่​อย่า​ให้​เขา​ทั้ง​หลาย​หัน​กลับ​ไป​สู่​ความ​โง่​อีก

​พระ​องค์​อยู่​ใกล้​คน​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์
เพื่อ​พระ​สิริ​จะ​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย

ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​จะ​พบ​กัน
ความ​ชอบ​ธรรม​และ​สันติ​ภาพ​จะ​พบ​กัน

ความ​ซื่อ​สัตย์​จะ​งอก​ขึ้น​มา​จาก​แผ่น​ดิน
และ​ความ​ชอบ​ธรรม​จะ​มอง​ลง​มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์
พระเจ้าจะ​ประ​ทาน​สิ่ง​ที่​ดีๆ
ทางของพระองค์เป็นทางแห่งความ​ชอบ​ธรรม​

1. เมื่อเราสารภาพบาปของเราอย่างจริงใจ พระองค์ทรงอภัยบาปแก่เรา
และจะทรงให้เรา กลับสู่สภาพดี

พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความรักและพระเมตตา
แต่พระองค์ยังไม่ได้ให้เรากลับสู่สภาพดี
จนกว่าเราจะกลับใจใหม่
เพราะพระองค์ทรงรักเรา
ทรงรักเรามากจนไม่ยอมในเราดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่กลับใจใหม่

2. เมื่อพระเจ้าทรงช่วยให้เรากลับสู่สภาพดีแล้ว
เราควรถ่อมใจลง พึ่งพาพระเจ้า
เพื่อ​ให้​พระองค์ทรงสอนและทรงช่วยเรา ไม่ให้​หัน​กลับ​ไป​สู่​ความ​โง่​อีก

3. ​คน​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์ เขาจะแสวงหาที่จะเข้าใกล้พระเจ้า
และที่นั่นเขาจะพบกับความ​รัก​มั่น​คง​ ความ​ซื่อ​สัตย์​ ความ​ชอบ​ธรรม​และ​สันติ​ภาพ​
รายล้อมชีวิตของเขา ในทุกๆด้าน

หากวันนี้ เรากำลังพบกับความทุกข์ระทม ความหวาดกลัว ความเครียด หรือความกังวลรอบด้าน
จงรีบเข้ามาใกล้พระเจ้า แล้วเราจะพบกับทางออกที่แท้จริงของชีวิต

คำคม

“ เมื่อกลับใจ จะพบกับความรักมั่นคง ”