สรุป สดุดี 86

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากมือของศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 86 พระเจ้าจะทรงช่วยคนที่วางใจในพระองค์ให้ปลอดภัย

ดาวิดอธิษฐานต่อ ว่า

ข้า​แต่พระเจ้า ขอ​ทรง​ตอบ​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ยาก​จน​และ​ขัด​สน

ขอ​ทรง​ช่วยชีวิต​ข้า​พระ​องค์​ไว้
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​ผู้​จงรัก​ภักดี และวาง​ใจ​ใน​พระ​องค์​

ขอ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​ต่อ​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระ​องค์​วัน​ยัง​ค่ำ

ขอ​ทรง​ให้​จิต​ใจ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์​ยินดี
เพราะ​พระ​องค์​ประ​เสริฐ​และ​ทรง​ให้​อภัย
ทรงอุดม​ด้วย​ความ​รัก​มั่น​คง​ต่อ​ทุก​คน​ที่​ร้อง​ทูล​พระ​องค์

ข้า​พระ​องค์​จะ​ร้อง​ทูล​พระ​องค์ ใน​วัน​ที่​​ทุกข์​ใจ
เพราะ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ตอบ​ข้า​พระ​องค์

ทุก​ประ​ชา​ชาติ​ที่​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​จะ​กราบ​ลงและ​เทิด​ทูน​ พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​และ​ทรง​ทำ​การ​อัศ​จรรย์​ต่างๆ

ขอ​ทรง​สอน​ทาง​ของ​พระ​องค์​แก่​ข้า​พระ​องค์
เพื่อ​ข้า​พระ​องค์​จะ​ดำ​เนิน​ใน​ความ​จริง​ของ​พระ​องค์
ขอให้​ใจของข้าพระองค์ยำ​เกรง​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์

ข้า​พระ​องค์​จะ​ยก​ย่องและ​​เทิด​ทูนพระ​องค์​ด้วย​สุด​ใจ ​เป็น​นิตย์
เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​อันใหญ่ยิ่งของ​พระ​องค์​

เมื่อ​คน​ไร้​ความ​ปรานี​มุ่ง​เอา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์
​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​กู้​ชีวิต​ของ​ข้า​พระ​องค์​

พระ​องค์​ทรง​เป็น​ พระ​เจ้า​แห่ง​พระ​กรุ​ณา​และ​มีพระ​คุณ กริ้ว​ช้า
และ​อุดม​ด้วย​ความ​รัก​มั่น​คง​ และ​ความ​ซื่อ​สัตย์
ขอ​ทรง​หัน​มา​เมต​ตา​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ประ​ทาน​พระ​กำ​ลัง​แก่​ข้าพระ​องค์
และ​ขอ​ทรง​ช่วย​ข้าพระองค์
เพราะ​พระ​องค์​​ทรงเป็นผู้​อุป​ถัมภ์​และ​ปลอบ​โยน​ข้า​พระ​องค์

1. ดาวิด รู้ว่าพระเจ้าจะ​ทรง​ตอบ​เขาแน่
เพราะ​เขาวางใจในพระองค์ และกำลัง​ยาก​จน​ขัด​สน

เมื่อคนที่วางใจในพระเจ้าเดือดร้อน
แล้วร้องทูลความช่วยเหลือจากพระเจ้า
พระเจ้าจะไม่มีวันอยู่นิ่งเฉยอย่างแน่นอน

2. เพราะดาวิดรู้จักพระเจ้า จึงไว้วางใจในพระเจ้า
เพราะเขารู้ว่า พระเจ้าของเขา ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​ ทรงพระ​กรุ​ณา​และ​พระ​คุณ กริ้ว​ช้า และ​ทรง​ซื่อ​สัตย์

ยิ่งเรารู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น
เราก็จะยิ่งไว้วางใจในพระองค์
จงแสวงหาที่จะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นในทุกๆวัน

3. พระเจ้าทรง​ให้​อภัย และทรงอุดม​ด้วย​ความ​รัก​มั่น​คง​ ต่อ​ทุก​คน​ที่​ร้อง​ทูล​พระ​องค์
นั่นคือ พระเจ้าประสงค์ให้เราร้องทูลต่อพระองค์
พระองค์พร้อมที่จะสำแดงความรักและพระเมตตาแก่เราอยู่แล้ว
เพียงแต่เราเริ่มร้องทูลต่อพระองค์ อย่างถ่อมใจ
เราก็จะพบกับพระคุณอย่างเหลือล้นสำหรับชีวิตของเรา

จงร้องทูลต่อพระเจ้าเถิด

คำคม

“ ความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่ทรงเตรียมไว้ จะมายังเราเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์ ”