สรุป สดุดี 87

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้ใช้​ใน​การ​เฉลิม​ฉลอง​กรุง​เยรูซาเล็ม กล่าวว่า พระเจ้าจะให้ชนชาติทั้งหลายเข้ามาเป็นประชากรของพระองค์ และนมัสการพระเจ้าในเยรูซาเล็ม

# สรุป่า

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 87 พระเจ้าทรงเลือกศิโยนให้เป็นที่สถิตของพระองค์

นคร​ของ​พระ​องค์​อยู่​บน​เทือก​เขา​บริ​สุทธิ์
พระเจ้า​ทรง​รักศิโยน ยิ่ง​กว่า​ที่​​ใดๆ ในอิสราเอล
คนทั้งหลายจะกล่าว​สรร​เสริญนคร​ของ​พระ​เจ้า​

ใน​บรร​ดาชนชาติทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น ​รา​หับ(อียิปต์)​ ​บา​บิ​โลน ฟีลิส​เตีย ไทระ และ​คูช
เมื่อ​เขา​เชื่อถือ​ใน​พระเจ้า ​พวก​เขา​ก็จะ​เป็น​คน​ที่​มี​สิทธิ​พิเศษ
พระเจ้าจะ​ทรง​ถือ​ว่า​พวก​เขา​เป็น​พลเมือง​ของ​อิสราเอล
มี​สิทธิ​พิเศษ​ที่​จะ​เข้า​มา​ใน​บริเวณ​พระวิหาร​ เพื่อ​นมัสการ​พระองค์​ได้​

บรรดา​นัก​ร้อง​และ​นัก​เต้น​ จะกล่าว​กัน​ว่า
“แหล่งแห่งความยินดี​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา​อยู่​ในศิโยน”

1. บทเพลงสดุดีที่ใช้เฉลิมฉลอง ขณะเดียวกันเป็นคำพยากรณ์ไปในตัว ว่า
ในอนาคตชนชาติทั้งหลายที่ไม่ใช่คนอิสราเอล จะได้เป็นประชากรของพระเจ้า
และมีสิทธิที่จะเข้าในพระนิเวศน์ เพื่อนมัสการพระเจ้า

บัดนี้ เราได้เข้ามาเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว โดยพระคุณของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์
เรามีสิทธิพิเศษที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้
วันนี้ เราได้ใช้สิทธิพิเศษนั้นมากเพียงใด?

2. รา​หับ เป็น​สัตว์​ทะเล​ขนาด​ใหญ่ (โยบ 26:12 , สดด. 89:10) แต่​ใน​ที่นี้​หมายถึง​ ​อียิปต์​ (อสย. 30:7 และ 51:9​)

3. แหล่งแห่งความยินดี​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา​อยู่​ในการทรงสถิตของพระเจ้า
ถ้ามีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ในที่ที่ทุกข์ยากที่สุดก็เป็นเหมือนสวรรค์
ถ้าไม่มีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ในที่ที่สุขสำราญใจก็เป็นเหมือนนรก

คำคม

“ ความสุขแท้ มีอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า ”