สรุป สดุดี 90

ภาพรวม

  • โมเสสอธิษ​ฐานว่าพระ​เจ้าทรงดำรงอยู่นิรันดร์กาลแต่ชีวิตของมนุษย์นั้นแสนสั้น ขอพระเจ้าทรงเมตตามนุษย์ด้วยเถิด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 90 ชีวิตมนุษย์นั้นสั้นนัก ขอพระองค์ทรงทำให้เต็มด้วยความชื่นบานเถิด

ข้า​แต่​องค์​เจ้า​นาย
พระ​องค์​ทรง​เป็น​ที่ลี้ภัยของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย ตลอดไป

ก่อน​ที่​พระ​องค์​ทรง​ให้​กำ​เนิด​แผ่น​ดิน​โลก​และ​พิภพ
พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ตั้ง​แต่​นิ​รันดร์​กาล​ถึง​นิ​รันดร์​กาล
พระ​องค์​ทรง​ให้​มนุษย์​กลับ​เป็น​ผง​คลี
พวกเขาเป็นเหมือนหญ้า ที่​บาน​ออก​ใน​เวลา​เช้า​ เมื่อ​เวลา​เย็น​ก็​ร่วง​โรย​​ไป

​พัน​ปี​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​องค์ ​เหมือน​ยาม​เดียว​ใน​กลาง​คืน

พวก​ข้า​พระ​องค์​ก็​เดือด​ร้อน​เพราะ​พระ​พิ​โรธ​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​ตั้ง​ความ​ชั่ว​และบาป​ลับๆ ของ​พวก​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ใน​แสง​สว่าง
วัน​เวลาของ​พวกข้า​พระ​องค์​​หมด​ไปอย่างรวดเร็ว ​ใต้​ความ​เกรี้ยว​กราด​ของ​พระ​องค์

อายุ​ขัย​ของ​พวกข้า​พระ​องค์​ ​คือ​ 70 หรือ​หาก​แข็ง​แรง​ก็​ถึง​ 80
แต่​ช่วง​ชีวิต​นั้น​มี​แต่​ความ​ลำ​บาก​และ​ความ​เศร้า​โศก
ไม่​ช้า​ก็​สูญ​ไป​

ขอ​ทรง​สอน​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ให้​นับ​วัน​ของ​ตน
เพื่อ​พวก​ข้า​พระ​องค์​จะ​มี​จิต​ใจ​ที่​มี​ปัญ​ญา

ขอ​ทรง​ให้​พวกข้า​พระ​องค์​​อิ่ม​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ใน​เวลา​เช้า
เพื่อ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ชื่น​บาน​ ตลอด​วัน​เวลา​ของ​พวก​ข้า​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ให้​พวกข้า​พระ​องค์​​ยิน​ดี​ให้​มากวัน เท่า​กับ​
ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​ให้​พวก​ข้า​พระ​องค์​ทุกข์​ยาก​นั้น

ขอให้​ผลงาน​ที่​พวกข้าพระองค์ได้ทำ​ดำรง​อยู่​ไม่​สูญ​เปล่า​ไปเสีย

1. ชีวิตของมนุษย์อยู่เพียงชั่วครู่บนโลกนี้
คนที่มีปัญญาจะเข้าใจ​ความ​จำกัด​ของ​ชีวิต​
เขา​จะ​ได้​ดำเนิน​ชีวิต​ด้วย​ความ​ยำ​เกรง​พระเจ้า

ชีวิตสั้นนัก การอยู่เพื่อตนเองนั้นไร้ค่า
แต่การอยู่เพื่อพระเจ้า จะได้รับผลดีชั่วนิร้นดร์

2. ผู้ที่ระลึกถึง​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระเจ้าอยู่เสมอ
เขาจะเต็มไปด้วยด้วย​ความ​ชื่น​บาน​ ตลอดชีวิต​ของ​พวก​เขา

วันนี้ มีเรื่องมากมายเข้ามาในความคิดของเรา
แต่วิธีที่จะสร้างความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งในชีวิตของเรา ก็คือ
การคิดถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

คำคม

“ ผลงาน​ที่ทำในชีวิตอันแสนสั้นบนโลก​นี้ จะ​ดำรง​อยู่​ชั่วนิรันดร์ เมื่อทำสิ่งนั้นเพื่อพระเจ้า ”