สรุป สดุดี 93

ภาพรวม

  • สดุดี​บท​นี้​ผู้แต่งสรรเสริญพระเจ้าถึง​ความ​ยิ่งใหญ่​ชั่ว​นิ​รันดร์​ของ​พระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 93 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่สูงสุดตลอดนิจนิรันดร์

พระเจ้าทรง​ครอบ​ครอง
พระ​องค์​ทรง​ยิ่ง​ใหญ่
พระองค์​ทรงฤทธานุภาพ
พระ​องค์ทรงสร้างและ​สถา​ปนา​พิภพไว้​อย่าง​มั่นคง
พระองค์ทรงดำรงอยู่ตั้ง​แต่​นิ​รันดร์​กาล
พระองค์​ทรง​ควบคุมทุกสิ่งด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์
พระ​โอ​วาท​ของ​พระ​องค์​มั่น​คง​เป็นจริงเสมอ

ดังนั้นความ​บริ​สุทธิ์​สม​ควร​แก่​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​องค์​เป็น​นิตย์

1. พระเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่สูงสุด
ท่าทีที่เราควรปฏิบัติต่อพระองค์ คือ
ปฏิบัติต่อพระองค์ด้วยความยำเกรง
ให้เกียรติพระองค์เสมอในทุกการกระทำของชีวิต

วันนี้ เราปฏิบัติต่อพระเจ้า สมกับความเป็นพระเจ้าของพระองค์มากเพียงใด
ท่าทีของเราต่อพระเจ้า เป็นกุญแจสำหรับในการได้รับพระพรจากพระเจ้าในชีวิตของเรา

2. พระเจ้า​ทรง​ควบคุมทุกสิ่ง ด้วยฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
เราอาจจะไม่เข้าใจ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้
แต่เราควรตระหนักว่า
ทั้งหมดยังคงอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ผู้เป็นพระบิดาที่รักเรา
เราจึงไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวสิ่งใด

คำคม

“ พระเจ้าสมควรได้รับเกียรติ
เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่ใครจะมาบังอาจแย่งเกียรติของพระองค์ ไปเป็นของตน”