สรุป สดุดี 94

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอ​ความ​ยุติธรรม​จาก​พระเจ้า​เพราะ​ถูกพวก​คน​ชั่วร้าย​ข่ม​เหง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 94 พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมจะตอบแทนคนอธรรมอย่างสาสม

ข้า​แต่พระ​เจ้า​แห่ง​การ​แก้​แค้น
ขอ​ทรงสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์
ขอ​ทรง​ให้​คน​โอ​หัง​ได้​รับ​ผล​ตอบ​แทน​ของ​พวก​เขา

อีก​นาน​เท่า​ใด​ที่​คน​อธรรมจะถูกลงโทษ?
พวก​เขา​ จอง​หอง โอ้​อวด​ตัว
พวก​เขา​ขยี้​ประ​ชา​กร​ของพระ​องค์
พวก​เขาฆ่าคนยากจนและคนที่ไม่มีทางสู้
พวก​เขา​กล่าวคำดูหมิ่นพระ​เจ้า​

พระ​องค์​ผู้​ทรง​ปลูก​หู พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ได้​ยิน​หรือ?
พระ​องค์​ผู้​ทรง​ปั้น​ตา พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรงเห็น​หรือ?
พระ​องค์​ผู้​ทรง​ตี​สอน​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ตีสอนคนชั่วหรือ?
พระ​องค์​ผู้​ทรง​สอน​ความ​รู้​ให้​มนุษย์ พระองค์จะไม่​ทรง​ทราบ​ความ​คิด​ของ​มนุษย์หรือ?

ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​ตี​สอน​ก็​เป็น​สุข คือ
​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​สอน​จาก​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์
เพื่อ​จะ​ทรง​ให้​เขา​พัก​จาก​วัน​ลำ​บาก
เพราะพระเจ้า​จะ​ไม่​ทรง​ทอดทิ้ง​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

ถ้า​พระเจ้ามิ​ใช่​ความ​อุป​ถัมภ์​ของ​ข้าพ​เจ้า
ข้าพ​เจ้า​คง​ต้องตาย​ใน​ไม่​ช้า

เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​รู้ว่า​ ข้า​พลาดไปแล้ว
ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์ก็ยังคง​ค้ำจุน​ข้าพเจ้า​ไว้

เมื่อ​ข้าพเจ้ามีความ​กังวล​​​ใน​ใจมาก
การ​ปลอบ​โยน​ของ​พระ​องค์​ก็​ทำให้​จิตใจ​ข้า​พเจ้ายินดี

แม้ผู้​ปก​ครอง​ที่​โหด​ร้าย​จะ​รวม​ตัว​กัน​เพื่อ​เอา​ชีวิต​คน​ชอบ​ธรรม
แต่​พระเจ้าทรง​เป็น​ที่​กำ​บัง​อัน​แข็ง​แกร่ง​ของ​ข้าพ​เจ้า​
พระ​องค์​จะ​ทรง​เอา​ความ​ชั่ว​ของ​พวก​เขา​กลับ​มา​สนอง​พวก​เขาเอง
และ​จะ​ทรง​ทำ​ลาย​ล้างพวก​เขา​เสีย

1. คนชั่วร้ายที่ข่มเหงผู้อื่น โอ้อวดตัว หรือดูหมิ่นพระเจ้า
จะพบกับการตอบแทนจากพระเจ้าผู้ยุติธรรม

วันนี้ แม้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นกับคนชั่วร้าย
ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะรอดปลอดภัย
เพียงแต่วันแห่งการพิพากษาจากพระเจ้า ยังไม่มาถึงเขาเท่านั้นเอง

2. พระเจ้าทรง​ได้​ยิน ทรงเห็น สิ่งที่มนุษย์ทำ
และ​ทรง​ทราบ​ความ​คิด​ของ​มนุษย์
พระ​องค์เองจะเป็นผู้​ตี​สอน​มนุษย์ ตามการกระทำและตามท่าทีแห่งจิตใจของเขา

พระเจ้าจะทรงตอบแทนการกระทำของแต่ละคนอย่างยุติธรรม

3. พระเจ้า​ทรง​ตี​สอนประชากรของพระองค์ ตามพระคำของพระองค์
เพื่อ​จะ​ทรง​ปกป้องพวกเขาจากความยากลำบาก
เพราะพระเจ้า​ทรงรักประชากรของพระองค์
พระองค์จึง​ไม่วัน​ทอดทิ้งพวกเขา

เมื่อพระเจ้าทรงอนุญาตให้สิ่งใดๆเกิดขึ้นกับเรา
นั่นก็เพื่อประโยชน์ของเรา เพื่อปกป้องเราจากอันตรายที่จะมาถึง

บางครั้งพระองค์นำบางอย่างออกไปจากชีวิตของเรา
เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่า
หากสิ่งนั้นยังอยู่กับเรา จะนำอันตรายหรือสร้างความเสียหายแก่ชีวิตของเรามากเพียงใด

4. เมื่อเราพลาด พระองค์พร้อมอภัย
เมื่อเราท้อใจ พระองค์พร้อมปลอบโยน

คำคม

“ พระเจ้าผู้ทรงทราบทุกสิ่ง ทรงเข้าใจและพร้อมที่จะให้อภัยแก่เรา ”