สรุป สดุดี 95

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้เชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้า​ด้วย​ความ​ยินดี ให้สมกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 95 จงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี

มา​เถิด ให้​เรา​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​ถวาย​แด่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นศิลา​แห่ง​ความ​รอด​ของ​เรา
ให้​เรา​​ขอบ​พระ​คุณพระเจ้า และ​โห่​ร้อง​ด้วย​ความ​ชื่น​บาน​ถวาย​แด่​พระ​องค์​
เพราะ​​พระ​เจ้า​ใหญ่​ยิ่ง และ​ทรง​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​พระ​ทั้ง​หลาย

พระ​องค์ทรงสร้างทุกสิ่ง
ทุกสิ่งเป็นของพระองค์และอยู่ในการควบคุมของพระองค์

มา​เถิด ให้​เรา​นมัส​การ​และ​กราบ​ลง ต่อพระเจ้า​ผู้​ทรง​สร้าง​เรา
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​เรา
และ​เรา​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

วัน​นี้ ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ยิน​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​องค์
​​​​อย่า​ให้​จิต​ใจ​กระ​ด้าง​ อย่าง​ที่คนอิสราเอลทำ​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร
ถึง​แม้​พวก​เขา​ได้​เห็น​กิจ​การ​ของ​พระเจ้าแล้ว พวกเขาก็ยังทดลองพระเจ้า
ดังนั้นพวกเขาจึงถูกลงโทษอยู่ 40 ​ปี
และพวก​เขา​จึง​ไม่​ได้​เข้า​สู่​การ​หยุด​พักของ​พระเจ้า

1. พระเจ้าของเราทรงสร้างทุกสิ่ง และทรงควบคุมทุกอย่าง
ไม่ว่าสิ่งใดที่กำลังเกิดขึ้นกับเรา
แม้มันจะอยู่เหนือการควบคุมของเรา
แต่ก็ยังอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด
ดังนั้น เราไม่ต้องหวั่นกลัวสิ่งใดเลย

2. ​เรา​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระเจ้า
ในเมื่อเราเป็นของพระองค์ พระองค์จะดูแลของที่เป็นของพระองค์อย่างดี
อย่ากลัวเลย

3. ​​​​อย่า​ให้​จิต​ใจ​กระ​ด้างต่อ​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระเจ้า
จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอิสราเอล
พวกเขาดื้อรั้นต่อพระเจ้า จนพวกเขาหลายคนไม่​ได้​เข้า​สู่​การ​หยุด​พักที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้

หากเราเชื่อฟังพระเจ้า ตามพระคำของพระองค์
เราจะพบกับชีวิตที่เต็มไปด้วยการพักสงบ และชื่นบานในชีวิตของเรา

คำคม

“ เพราะพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่ เราจึงดีใจจนเนื้อเต้น ”