สรุป สดุดี 96

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้มี​เนื้อหา​คล้ายคลึง​กับ 1​พศด. 16:23-36 (ตอนที่ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า เมื่ออัญเชิญหีบพันธสัญญามาไว้ที่เยรูซาเล็ม) ผู้แต่งสดุดีบทนี้เชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้า เพราะความยิ่งใหญ่และความยุติธรรมของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 96 สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ และทรงสง่างาม และทรงความยุติธรรม

จง​ร้อง​เพลง​บท​ใหม่​ถวาย​แด่​พระเจ้า
จง​ประ​กาศ​การ​ช่วย​กู้​ของ​พระ​องค์​ทุกๆ วัน
จง​เล่า​ถึง​พระ​สิริ​และ​การ​อัศ​จรรย์​ต่างๆของ​พระ​องค์แก่​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ
เพราะ​พระเจ้านั้น​ยิ่ง​ใหญ่
และ​ทรง​สม​ควร​รับ​การ​สรร​เสริญ​อย่าง​ยิ่ง
และ​ทรง​เป็น​ที่​เกรง​กลัว​เหนือ​พระ​ทั้ง​ปวง

พระ​สิริ​ ความ​สูงส่ง พระ​กำ​ลัง ​และ​ความ​งาม​ ​เป็น​ของ​พระ​องค์

จง​ถวาย​พระ​เกียรติ​ซึ่ง​ควร​​แด่​พระเจ้า
จง​นำ​ของ​ถวาย​มา​ยัง​บริ​เวณ​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​องค์
จง​นมัส​การพระองค์ ​ผู้​ทรง​งด​งาม​ใน​ความ​บริ​สุทธิ์
จง​เกรง​กลัว​จนตัว​สั่น​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​องค์

พระเจ้าทรงสถาปนา และ​ครอบ​ครองพิภพ
พระ​องค์​จะ​ทรง​พิพาก​ษา​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ด้วย​ความ​เที่ยง​ธรรม

ทุกสิ่งที่ทรงสร้างจง​เปรมปรีดิ์และ​ลิง​โลด ​ด้วย​ความ​ยินดี
เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระเจ้า
เพราะ​พระ​องค์​เสด็จ​มา​พิพาก​ษา​โลก ด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม และ​​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์

1. พระเจ้า​ทรง​สม​ควร​รับ​การ​สรร​เสริญ​ และ​​ที่​จะเกรง​กลัว​ ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
วันนี้เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้า
เราได้สรรเสริญพระองค์มากเพียงใด?
เรายำเกรงพระเจ้ามากแค่ไหน?

2. พระ​สิริ​ ความ​สูงส่ง ​กำ​ลัง ​และ​ความ​สง่างาม​ ​เป็นคุณสมบัติของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
พระเจ้าของเราทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย เจ้านายเหนือเจ้านายทั้งปวง
พระองค์ทรงเต็มไปด้วยคุณสมบัติทั้ง 4 ประการนี้อย่างสมบูรณ์แบบ

เราสมควรปฏิบัติต่อพระเจ้าให้กับที่พระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์ของเรา
แต่มีบางคนปฏิบัติต่อพระองค์ ราวกับพระองค์เป็นคนรับใช้ของตน

3 เมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาโลก ทุกสิ่ง (ยกเว้นมนุษย์ที่ไม่กลับใจ) ที่ทรงสร้าง
จง​เปรมปรีดิ์และ​ลิง​โลด ​ด้วย​ความ​ยินดี
เพราะพระองค์จะทรงพิพากษาด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม และ​​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์

รม. 8:19 “เพราะ​สรรพ​สิ่ง​ที่​ทรง​สร้าง​แล้ว คอย​ด้วย​ความ​ปรารถ​นา​อย่าง​ยิ่ง​ให้​บุตร​ทั้ง​หลาย​ของ​พระ​เจ้า​ปรา​กฏ”

สำหรับคนของพระเจ้าแล้ว วันแห่งการพิพากษา จะเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี เพราะพวกเขาจะรอดพ้นการพิพากษา
แต่สำหรับคนที่ไม่มีพระเจ้า วันนั้นเป็นวันแห่งความน่าสะพรึงกลัว เพราะความบาปทั้งหมดที่เขาเคยทำ จะถูกเปิดเผยให้ปรากฏ แล้วนำเข้าสู่การพิพากษาตามการกระทำของเขา

คำคม

“ พระเจ้าทรงเป็นจอมกษัตริย์ยิ่งใหญ่ ที่เราสมควรยำเกรงเสมอตลอดเวลา ตลอดชั่วชีวิตของเรา ”