สรุป สดุดี 98

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตา ความ​ชอบ​ธรรม และความ​เที่ยง​ธรรม และได้เชิญชวนให้สรรพสิ่งสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 98 ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสมควรร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความยินดี

จง​ร้อง​เพลง​บท​ใหม่​ถวาย​แด่พระเจ้า
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ทำ​การ​อัศ​จรรย์​ต่างๆ
พระองค์​ทรง​ให้​ชัย​ชนะ​และ​ความ​ชอบ​ธรรมของ​พระ​องค์​ เป็นที่ประ​จักษ์ต่อ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ
พระ​องค์​ทรง​ระลึก​ถึง​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์ ต่อ​ประชากรของพระองค์

แผ่น​ดิน​โลก​ทั้ง​สิ้น​เอ๋ย จง​โห่​ร้อง​ด้วย​ความ​ยินดี
​และ​ร้อง​เพลง​สดุดีแด่พระเจ้าด้วย​เครื่องดนตรีทั้งหลาย
จง​โห่​ร้อง​ด้วย​ความ​ชื่น​บานแด่พระเจ้า
ให้​​ทุก​อย่าง​ที่​อยู่​ใน​พิภพ​ ร่วมกัน​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​
เพราะพระ​องค์​จะ​ทรง​พิพาก​ษา​โลก​ด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม และความ​เที่ยง​ธรรม

1. พระเจ้าทรงฤทธานุภาพ เปี่ยมด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม อุดมด้วย​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์
สมควรที่เราทั้งหลายจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี
วันนี้ เราได้ใช้ปากของเราสรรเสริญพระเจ้าแล้วหรือยัง?

2. ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนแต่กำลังร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
เมื่อเราเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวให้ดี
เราก็จะเห็นพระลักษณะของพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้น

ในอีกมุมมหนึ่ง ในเมื่อเรารู้ว่า
สรรพสิ่งในธรรมชาติกำลังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
ท่าทีของเราต่อสิ่งเหล่านั้นจะเปลี่ยนไป
เราจะรักธรรมชาติและไม่อยากทำสิ่งใดๆที่เป็นการทำลายธรรมชาติเหล่านั้นอีกด้วย

คำคม

“ ยิ่งรู้จักพระเจ้า ยิ่งสรรเสริญพระองค์ ”