สรุป สุภาษิต 2

ภาพรวม

  • สุภาษิตบทที่ 2 พูดถึง ความล้ำ​ค่า​ของ​ปัญ​ญา ซึ่งผู้แสวงหาอย่างจริงใจก็จะพบ และเตือนถึงทางของคนชั่วที่เราไม่ควรเดินไปในทางนั้น

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สุภาษิต บทที่ 2
คนที่รับ​ฟังคำ​แนะนำอย่างตั้งใจ
ทุ่มเทเอาจริงเอาจังในการแสวงหา ปัญญา และ​ความ​เข้า​ใจ
ราวกับกำลัง​หา​ขุม​ทรัพย์​ที่​ซ่อน​อยู่

ผู้นั้น​จะพบปัญญา แล้วจะ​เข้า​ใจ​ได้ ว่า
ความ​ยำ​เกรง​​พระ​เจ้า เป็นที่มาของปัญญาทั้งสิ้น

ซึ่งปัญญาเหล่านั้นพระเจ้าเตรียมไว้ให้แก่คนชอบธรรม ​ผู้​ที่​ดำ​เนิน​ใน​ความ​ซื่อ​สัตย์

ใครก็ตามได้รับปัญญานี้
– ​จะ​เข้า​ใจ​หน​ทาง​ที่​ดี​ทุก​สาย คือ ความ​ชอบ​ธรรม​ ​ความ​ยุติ​ธรรม และ​ความ​เที่ยง​ธรรม
– ​วิญ​ญาณ​จิต​จะพบกับความชื่นบาน
– จะมีความ​เฉลียว​ฉลาด​ และ​ความ​เข้า​ใจ​ ซึ่ง​ช่วย​​ให้​พ้น​จาก​ทาง​ของ​คน​ชั่วและกับดักของการล่วงประเวณี

คนชั่วนั้น
– พูดจาตลบแตลง
– ไม่สนใจสิ่งที่ถูกต้อง
– ดำเนินชีวิต​ใน​ทาง​แห่ง​ความ​มืด
– ​ยินดี​ใน​การ​ทำ​ชั่ว
– ชื่นชอบ​การ​กลับ​ดี​เป็น​ชั่ว
– เต็มไปด้วยการหลอกลวง

การล่วงประเวณีนั้น
– ล่อหลอกด้วยคำอ่อนหวาน ไพเราะ
– ชักชวนให้ละทิ้งความซื่อสัตย์
– นำคนไปสู่ความตาย
– คนที่ติดกับ​ของมันก็​กลับขึ้นมาไม่ได้อีก
– ในที่สุดจะถูกทำลาย

1. หากเราหิวกระหายอย่างแท้จริง และแสวงหาอย่างถูกทาง เราจะพบปัญญาจากพระเจ้าที่ประทานให้แก่มนุษย์
เริ่มด้วยการมองทุกสิ่งด้วยความยำเกรงพระเจ้า แล้วมองให้เห็นปัญญาในสิ่งเหล่านั้นว่า
พระเจ้าทรงสอนอะไร บอกอะไร เตือนอะไร หรือแนะนำอะไรแก่เรา ในสิ่งเหล่านั้น หรือในสถานการณ์เหล่านั้น
เมื่อทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ด้วยความกระตือรือร้น เราจะยิ่งค้นพบปัญญาจากสวรรค์มากขึ้นทุกทีๆ

2. หากใครเดินตามทางของคนชั่ว หรือทางของคนล่วงประเวณี
ปลายทางของเขาจะติดกับดัก และพินาศอยู่ในหลุมพรางอันน่าสลด

คำคม

“ ผู้ที่แสวงหาปัญญาด้วยความยำเกรงพระเจ้า จะพบปัญญาจากสวรรค์ ”