สรุป สุภาษิต 4

ภาพรวม

  • สุภาษิตบทที่ 4 กล่าวถึง การแสวงหาปัญญาด้วยความกระตือรือร้นอย่างแท้จริง จะพบปัญญาซึ่งนำความเจริญและความปลอดภัยมาสู่ชีวิต

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สุภาษิต บทที่ 4

คนที่ใส่ใจทำตาม​คำ​สั่ง​สอน​ของ​พ่อแม่ จะ​ได้​ความ​รอบ​รู้ และมีชีวิตที่จำเริญ

เมื่อเรารัก​ปัญ​ญา แล้วปัญญาจะ​คุ้ม​ครอง​เรา
จุด​เริ่ม​ต้น​ของ​การได้รับ​ปัญ​ญา คือ
ไม่​ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา​ก็​ตาม
จง​เรียนรู้ปัญญาจากสิ่งเหล่านั้น

ยิ่งเราเห็นคุณค่าของ​ปัญ​ญา​
เราจะยิ่งได้รับการ​ยก​ย่อง เกียรติ​ และชีวิตยืนยาวที่เต็มไปด้วยความราบรื่น

จง​เชื่อฟังและทำตาม คำ​สั่งสอนของปัญญา เพราะจะนำ​ชีวิต​ที่ดีมาสู่เรา
อย่าทำตามการกระทำของ​คน​ชั่ว
เพราะพวกเขาเองจะสะดุดล้มลง และพบกับ​ความ​ทา​รุณ

แต่​วิถี​ของ​คน​ชอบ​ธรรม​จะเจริญรุ่งเรือง
จง​รับฟังและเอาใจใส่​คำแนะนำในทางที่ดี
เพราะจะนำมาซึ่งชีวิตที่ปลอดภัยและเจริญก้าวหน้า

จง​ระ​แวด​ระ​วัง​ใจ​ของ​เรา​ยิ่งกว่า​สิ่ง​อื่น​ใด
เพราะ​ทุก​สิ่ง​ที่​เจ้า​ทำ​ออก​มา​จาก​ใจ

จงให้ปากพูดแต่ความจริง
จงให้​ตาจดจ้องแต่ทางที่ถูกต้อง
ไม่หันไปหาความ​ชั่ว​ร้าย

1. หากเราเห็นคุณค่าของปัญญาจากพระเจ้ามากเพียงพอ
เราย่อมกระตือรือร้นที่จะแสวงหาปัญญาอย่างสุดใจ ในทุกวันเวลาของชีวิต
ซึ่งท่าทีเช่นนี้จะนำเราไปสู่การมีปัญญามากขึ้นเรื่อยๆ

วันนี้ เราคิดว่าปัญญาจากพระเจ้ามีค่ามากเพียงพอที่เราจะทุ่มเทอย่างสุดกำลังเพื่อจะพบปัญญานั้น หรือไม่?

2. คำแนะนำจากปัญญาในพระคำของพระเจ้า คือ
ให้ปากของเรา พูดความจริงเสมอ
ให้ตาของเรา จดจ่อในการทำสิ่งที่ถูกต้อง
ให้ใจของเรา ระมัดระวังไม่หันไปสู่ทางอธรรม

เราจะตอบสนองอย่างไร ต่อคำแนะนำนี้?

คำคม

“ คนที่หิวปัญญามากพอ จะยอมทุ่มเทอย่างจริงจังเพื่อให้ได้ปัญญา ”