สรุป สุภาษิต 10

ภาพรวม

  • สุภาษิต บทที่ 10 กล่าวถึงคนมีปัญญา คนขยัน คนชอบธรรม เปรียบเทียบกับ คนโง่เขลา คนเกียจคร้าน คนอธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สุภาษิต บทที่ 10

บุตร​ชาย​ที่​มี​ปัญ​ญา​ทำ​ให้​พ่อแม่​ยินดี
บุตร​ชาย​ที่​โง่​เขลา ทำให้พ่อแม่เสียใจ

เงินของคน​อธรรม​ช่วยเขาไม่ได้
แต่​ความ​ชอบ​ธรรม​ของคนชอบธรรมจะช่วย​ให้​พ้น​ภัย

พระเจ้าจะทรงดูแลคน​ชอบ​ธรรม

คนเกียจ​คร้าน​จะยาก​จน แต่​คน​ขยันจะ​มั่ง​คั่ง

คนฉลาดจะรู้จักเก็บ​สะ​สม​ แต่​คนเกียจคร้านจะนำ​ความ​อับ​อาย​มา

พระ​พร​นา​นัป​การ​จะเกิดกับคน​ชอบ​ธรรม

คน​มี​ปัญ​ญา​จะ​ยอม​รับพระคำของพระเจ้า ซึ่งจะช่วยเขาพ้น​ความ​พินาศ

คนที่​ซื่อ​สัตย์จะ​มั่น​คง

คำพูดของ​คน​ชอบ​ธรรม​จะนำพระพรมาสู่ผู้ได้ยิน

ความ​รัก​ให้​อภัย​ได้​ทุก​อย่าง

คน​มี​ปัญ​ญา​ย่อม​สะ​สม​ความ​รู้​ และพูดอย่างมีปัญญา

คน​ชอบ​ธรรม​จะพบชีวิตที่ดี ​คน​อธรรม​จะพบ​การ​ลง​โทษ

คน​ที่​สน​ใจ​คำ​สั่ง​สอน​จะปลอดภัย ไม่​หลงทาง

ผู้​ที่​ซ่อน​ความ​เกลียด​ชัง​ไว้​ กำลังพูดโกหก

พูด​มากก็ผิดมาก

คำพูดของ​คน​ชอบ​ธรรม​เป็นประโยชน์ต่อผู้คน​มากมาย

พระพรของพระเจ้า ทำให้พบความมั่ง​คั่ง

​คน​อธรรม​จะเจอสิ่งที่กลัว ​คน​ชอบ​ธรรมจะพบสิ่งที่​ปรารถ​นา

คน​อธรรมจะอยู่แค่ชั่วคราว แต่​คน​ชอบ​ธรรม​จะ​ตั้ง​มั่นตลอดไป

คน​เกียจ​คร้านจะไม่ถูก​กับ​ผู้​ที่​ใช้​เขาเสมอ

คนที่​ยำ​เกรง​พระเจ้าจะมี​ชีวิต​ยืน​ยาว และพบกับความ​ยินดี

พระเจ้าจะทรงปกป้อง​คน​ซื่อ​สัตย์

​คน​ชอบ​ธรรมจะพูด​สิ่ง​ที่​ดี​ แต่​​คน​อธรรมจะพูดตลบ​ตะแลง

1. คนชอบธรรมจะได้รับการปกป้อง ดูแล และอวยพระพรจากพระเจ้า
เขาจะพบกับชีวิตที่ดี และชีวิตที่เป็นพระพรต่อผู้คนมากมาย

แต่คนอธรรมจะพบกับการลงโทษ ความผิดหวัง และการถูกทำลาย
เขาจะพบกับชีวิตที่ทุกข์ระทม และชีวิตที่เป็นที่รังเกียจของผู้คน

2. คนขยันจะจำเริญขึ้น คนเกียจคร้านจะตกต่ำลง
ยิ่งคนที่ขยันในการแสวงหาปัญญาจากพระคำของพระเจ้า
เขาย่อมจำเริญเติบโตขึ้นในจิตฝ่ายวิญญาณ

3. คนมีปัญญาจะฟังคำตักเตือนและจะสะสมความรู้
เขาจะได้รับพระพร และนำพระพรมาสู่คนที่รักเขา

คนโง่เขลาจะไม่ฟังคำตักเตือน แต่เดินไปในทางบาปต่อไป
เขาจะพบกับหายนะ และนำความเสียใจมาสู่คนที่รักเขา

คำคม

“ ผู้ที่เชื่อฟังทำตามพระคำของพระเจ้า จะพบปัญญาและความชอบธรรม ”