สรุป สุภาษิต 11

ภาพรวม

  • สุภาษิต บทที่ 11 กล่าวถึงสิ่งจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า และผู้ที่ดำเนินชีวิตที่พระเจ้าไม่พอพระทัย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สุภาษิต บทที่ 11

พระเจ้าไม่พอพระทัย ได้แก่
– คน​ขี้​โกง
– คนโอหัง
– คน​ทร​ยศ
– คน​อธรรม​
– คน​ที่​ไม่​นับถือ​พระ​เจ้า
– คน​ดุร้าย
– ​คนที่​ติด​ตาม​ความ​ชั่ว​ร้าย​
– ​คน​ที่​หา​ความ​ชั่ว​ร้าย
– คนที่​วาง​ใจ​ใน​ความ​มั่ง​คั่ง
ซึ่งคนเหล่านี้ จะพบกับความอัปยศ การถูกทำลาย การลงโทษ การล้มลง ความยากลำบาก ความผิดหวัง การถูกรังเกียจ พระพิโรธ ความพินาศ และความตาย

พระเจ้าทรงพอพระทัย ได้แก่
– คนที่​ยุติ​ธรรม
– ​คน​ถ่อม​ตัว
– คน​ซื่อ​สัตย์
– คน​ชอบ​ธรรม​
– คนที่ยำเกรงพระเจ้า
– คน​มี​ความ​เมตตา​
– คนที่​ตั้ง​มั่น​อยู่​ใน​ความ​ชอบ​ธรรม​
– คนที่​แสวง​หา​ความ​ดี
– คนที่วางใจในพระเจ้า
ซึ่งคนเหล่านี้ จะพบกับปัญญา การช่วยกู้ พระพร ความปลอดภัย เกียรติ บำเหน็จ ความเจริญรุ่งเรือง และความโปรดปราน

สตรี​งาม​ที่​ปราศ​จาก​สติปัญญา ก็​เหมือน​ห่วง​ทอง​คำ​ที่​จมูก​หมู

ทั้ง​คน​ชอบ​ธรรม​และคน​อธรรม​จะได้​รับ​ผล​ตอบ​แทน ทั้ง​ใน​แผ่น​ดิน​โลกและในวันพิพากษา

1. พระเจ้าเป็นผู้ประทานพระพรและการลงโทษ มาสู่มนุษย์
ในพระคำของพระเจ้า ได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่า
สิ่งใดคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย และสิ่งใดที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย
ให้เราเลือกทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเสมอ
ขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ช่วยเราทำสิ่งเหล่านั้น
เพื่อชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยพระพรตลอดวันคืนของชีวิต

2 . สตรี​งาม​ เป็นที่​ปรารถนาของชาย
แต่ต่อให้มีค่ามาเพียงใด ถ้าไร้​สติปัญญา
ก็​เหมือน​ห่วง​ทอง​คำ​ที่​มีค่า แต่ไปอยู่ที่จมูก​หมู สัตว์ที่น่ารังเกียจของคนยิว

สำหรับมนุษย์ไม่ว่าพวกเขาจะมีสิ่งใดก็ตาม แต่โยนสติปัญญาทิ้งไป
ทุกสิ่งที่พวกเขามี ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไป

3. การกระทำของเราจะส่งผลต่อเรา
ทั้งในขณะอยู่ในโลกนี้ และในวันพิพากษา
ทางที่ดีที่สุดในการเลือกทำสิ่งใดก็คือ เลือกทำสิ่งที่สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าเสมอ

คำคม

“ ยิ่งยำเกรงพระเจ้า ก็จะยิ่งทำให้เราดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ ”