สรุป สุภาษิต 13

ภาพรวม

  • สุภาษิต บทที่ 13 กล่าวถึง หนทางแห่งปัญญาซึ่งผู้เดินไปจะรับพระพรมากมาย และ หนทางแห่งความเขลาซึ่งผู้เดินไปจะพบกับความอับอายและหายนะ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สุภาษิต บทที่ 13

ทางแห่งปัญญา
– เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา
– พูดและทำสิ่งที่ดีงาม
– ระมัดระวังคำพูดของตน
– ขยัน
– ไม่พูดโกหก
– ดำเนินชีวิตอย่างไร้ตำหนิในทางชอบธรรม
– ถ่อมตัว แม้มีอะไรจะอวดได้ก็ไม่อวด
– ดำเนินชีวิตในความสว่าง
– อ่อนน้อมถ่อมตน รับฟัง​คำ​แนะ​นำ
– ​เก็บ​เล็ก​ผสม​น้อย สะสมทีละน้อย
– เคารพนับ​ถือ เชื่อฟัง ​พระคำของพระเจ้า
– ซื่อสัตย์เสมอ

ทางแห่งความเขลา
– ดูถูกเยาะเย้ยคำตักเตือน
– ทำสิ่ง​โหดร้าย
– พูดแบบไม่ยั้งคิด
– ขี้เกียจ
– พูดและทำ สิ่งที่น่า​รังเกียจ
– ดำเนินชีวิตในทางอธรรม
– อวดตัว แม้ไม่มีอะไรจะอวด
– ดำเนินชีวิตในความมืดบาป
– ยโส ​โอหัง
– เร่งร้อนอยากรวยเร็วๆ
– ​ดู​หมิ่น​พระ​คำของพระเจ้า
– ไม่ซื่อสัตย์

​คน​มี​ปัญ​ญา จะได้รับเกียรติ รับพระพรเหลือล้น และเป็นพระพรแก่ครอบครัวและผู้คนมากมาย
คนที่เป็นเพื่อนของเขาจะได้รับปัญญา

คนโง่เขลา จะพบความยากลำบาก ความ​ยาก​จน ความ​อัปยศ​ และความตาย แล้วยังนำปัญหามาสู่คนในครอบครัวและคนรอบข้างของเขาอีกด้วย
คนที่เป็นเพื่อนกับเขาจะได้รับอันตราย

1. ปลายทางของคนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญา และ อย่างคนเขลา มีแจ้งเตือนไว้แล้วอย่างชัดเจน ในพระคำของพระเจ้า ซึ่งจะเป็นจริงเสมอ
ดังนั้น เราควรเลิกเดินทางเขลา คือเดินตามใจปรารถนาของตนเองเสีย
แล้วหันมาเดินตามพระคำของพระเจ้า เพื่อจะพบกับชีวิตแห่งพระพรตลอดไป

2. ทางแห่งปัญญา คือ ฟังคำแนะนำ ขยันไม่ต้องรีบร้อน สะสมและพัฒนาตนเองทีละน้อยๆ อย่างสัตย์ซื่อ ละถ่อมตน

คำคม

“ จงฉลาดพอ ที่จะเลือกเดินในทางแห่งปัญญา ”