สรุป สุภาษิต 14

ภาพรวม

  • สุภาษิต บทที่ 14 กล่าวถึง คนประเภทที่จะพบกับพระพร และประเภทที่จะพบกับหายนะ ว่ามีลักษณะเช่นใดบ้าง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สุภาษิต บทที่ 14

คนที่จะพบกับพระพรและความจำเริญ ได้แก่
– คน​มี​ปัญ​ญา​
– คนที่ยำเกรงพระเจ้า
– คนขยัน
– คน​ที่​มี​ความ​เข้า​ใจ
– คนที่เข้า​ใจ​ทาง​ของ​ตน
– คน​เที่ยง​ธรรม​
– คนดี
– คน​สุขุม​รอบคอบ
– คนที่ระวังการดำเนินชีวิตของตนเองอยู่เสมอ
– ​คน​ที่​เมต​ตา​คน​ยาก​จน คนขัดสน
– คน​ที่​คิด​การ​ดี
– ​คนที่พูด​ความ​จริง​เสมอ
– คน​ที่​โกรธ​ช้า
– คนที่จิต​ใจ​สงบ

คนที่จะพบกับความอับอายและการถูกทำลาย ได้แก่
– คนที่ประพฤติ​โง่เขลา
– คนที่ดูหมิ่นพระเจ้า
– คนเย่อหยิ่ง
– คน​ที่​ชอบ​เยาะ​เย้ย​
– คน​หลอก​ลวง
– คนที่ดูหมิ่นการอภัยบาป
– คนอธรรม
– คนเลว
– คนที่เชื่อทุก​อย่าง
– คน​ขาด​การยับ​ยั้ง​ตน​และ​ประ​มาท
– คน​ขี้​โม​โห
– ​คน​เจ้า​เล่ห์​
– คน​ที่​ดู​หมิ่น​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน
– คน​ที่​คิด​การ​ชั่ว​
– คนที่พูดโกหกอยู่เป็นประจำ
– ​คน​ที่​โกรธ​เร็ว​
– คนที่​อิจฉา​
– คนที่กด​ขี่​คน​ยาก​จน ​

มี​กำ​ไร​อยู่​ใน​งาน​ที่​เหนื่อย​ยากทุก​อย่าง การ​เพียง​แต่​พูด​นั้น​โน้ม​ไป​ทาง​ความ​ขาด​แคลน

1. ภาพรวมใหญ่ของคนที่อยู่ในประเภทจะได้รับพระพร คือ พวกเขายำเกรงพระเจ้า แสวงหาที่จะทำตามคำแนะนำในพระคำของพระองค์
ส่วนประเภทที่จะพบกับหายนะ คือ พวกที่ดูหมิ่นพระเจ้า และดูแคลนพระคำของพระองค์

2. การเพียงแต่อ่าน เพียงได้ยิน หรือจดจำจนพูดออกมาได้
ไม่ได้ทำให้เกิดประเภทอะไร จนกว่าจะลงมือทำจริงๆ
เรื่องของพระเจ้า ไม่ใช่แค่เรื่องของคำพูดว่าเชื่อ
แต่เป็นเรื่องของการลงมือกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้น

คำคม

“ การยำเกรงพระเจ้าอย่างจริงใจ ช่วยทำให้ดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญา ”