สรุป สุภาษิต 15

ภาพรวม

  • สุภาษิต บทที่ 15 กล่าวถึงลักษณะชีวิตของคนมีปัญญาและคนโง่เขลา และบอกถึงปลายทางของพวกเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สุภาษิต บทที่ 15

ชีวิตของคนมีปัญญา
– พูดอย่างอ่อนโยน
– พูดให้ความรู้แก่ผู้อื่น
– ​พูดปลอบ​โยน
– พูดอย่างเหมาะสม ถูก​กาล​เทศะ​
– คิดอย่างรอบคอบก่อนจะพูดอะไร​
– ​ใส่​ใจ​คำ​ตัก​เตือน
– แสวง​หา​ความ​รู้
– ​โกรธ​ช้า
– ดำ​เนิน​ใน​ทาง​ซื่อ​ตรง
– ​เกลียด​สิน​บน​
– ยำ​เกรงพระเจ้า
– ​ถ่อม​ตัว​
ซึ่งปลายทางของคนเช่นนี้ จะพบ ความเจริญก้าวหน้า ความชื่นชมยินดีในชีวิต และความโปรดปรานจากพระเจ้า

ชีวิตของคนโง่
– พูดเสียดสีทิ่มแทง
– พูดแบบไม่ยั้งคิด
– พูด​ตลบ​ตะแลง​
– ​ดู​หมิ่น​และเพิกเฉยคำ​สั่ง​สอนของพ่อแม่ และของผู้อื่น
– เกลียด​คำ​ตัก​เตือน​
– ​​ละ​ทิ้ง​ทาง​ดี
– ​ไม่​ไป​หา​คน​มี​ปัญ​ญา หรือสนใจทางแห่งปัญญา
– มี​อารมณ์​ร้อน
– ขาด​สา​มัญ​สำ​นึก
– โลภมาก
– เย่อหยิ่งยโส
– คิดชั่วร้าย
ซึ่งปลายทางของคนเช่นนี้ จะพบ ​ความ​ลำ​บาก ความทุกข์โศกเศร้า ความ​วิตก​กังวล และพระพิโรธจากพระเจ้า

พระเจ้าอยู่​ใน​ทุก​แห่ง​หน ทรง​เฝ้า​ดู​คน​ชั่ว​และ​คน​ดี
เพราะรู้ทุกอย่างแม้ในแดน​คน​ตาย​และ​แดน​พินาศ
ดังนั้นใจ​ของ​มนุษย์​ย่อมเป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อพระเจ้า

การเข้าใจความจริงเหล่านี้ย่อมทำ​ให้​ใจ​ยินดี
เพราะ​ข่าว​ดีที่​ทำ​ให้​คนที่ปฏิบัติตาม​สด​ชื่น

1. คำแนะนำสำหรับทางแห่งปัญญาอยู่ในพระคำของพระเจ้า
คนที่รังเกียจหรือไม่ฟังคำแนะนำในพระคำของพระเจ้า
กำลังเดินไปในทางแห่งความโง่เขลา

2. พระเจ้าทรงทราบทุกการกระทำของ​คน​ชั่ว​และ​คน​ดี
และพระองค์เองจะเป็นผู้ตอบแทนพวกเขา ตามการกระทำของแต่ละคน
เราอยากให้พระเจ้ากระทำต่อเราเช่นใด สามารถเลือกได้

คำคม

“ ผู้เชื่อฟังและทำตามพระคำของพระเจ้าเสมอมา จะพบหนทางแห่งพระพรเสมอไป ”