สรุป สุภาษิต 16

ภาพรวม

  • สุภาษิต บทที่ 16 กล่าวถึง พฤติกรรมที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญ กับ ไปสู่ความพินาศ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สุภาษิต บทที่ 16

– สิ่งที่​มนุษย์คิด จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นกับพระเจ้า
– พระเจ้าทรง​ตรวจ​ดู​จิต​ใจของแต่ละคน
– ทำสิ่งใดด้วยความวางใจในพระเจ้า แล้ว​จะสำเร็จ
– พระเจ้าทรง​มี​เป้า​หมาย​สำหรับทุกสิ่งเสมอ
– พระเจ้าทรง​เกลียด​ชัง​ความเย่อหยิ่ง
– ความ​จง​รัก​ภักดี​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์ ลบมลทินบาป​ได้
– ผู้ที่พระเจ้าโปรด​ปราน​ แม้​ศัตรูก็จะมา​คืน​ดี​กับ​เขา​
– มี​ความ​ชอบ​ธรรม ก็​ดี​กว่า​มี​เงินมาก
– พระ​รา​ชา ได้รับสิทธิอำนาจจากพระเจ้า เพื่อพิพากษาอย่างชอบ​ธรรม
– ได้​ปัญ​ญา​ก็​ดี​กว่า​ได้​ทอง​คำ
– คน​เที่ยง​ธรรม​จะคอยระวังชีวิตให้หันออก​จาก​ความ​ชั่ว​ร้ายเสมอ
– ความ​จองหอง​นำการ​ทำ​ลาย มาสู่ตน
– ความ​ถ่อม​ตัว​นำพระพร มาสู่ตน
– บุคคล​ผู้สนใจ​ใน​พระ​วจนะ​จะ​พบ​ของ​ดี และ​คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​เจ้า​จะ​สุข​สบาย
– คำพูด​อ่อน​หวาน​ ทำให้คำ​สั่ง​สอนมีพลัง
– ปัญ​ญา​ จะนำ​ชีวิตที่เจริญมาสู่​ผู้​เป็นเจ้าของ
– ​คน​มี​ปัญ​ญาจะพูด​อย่างรอบคอบ
– คำพูดที่ดีให้พลังแก่​วิญ​ญาณ​จิต​และ​​ร่าง​กาย
– ​ทางที่​คิด​ว่า​ถูก อาจไม่ใช่ทางที่ถูกเสมอไป
– ความ​หิว​กระหายสิ่งใด จะช่วยให้เราทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้สิ่งนั้น
– คนชั่วจะ​คิด​แผน​ชั่ว​ปอง​ร้าย​คน​อื่น
– คน​ตลบ​ตะแลง​จะพยายามพูดให้แตกแยก
– คน​โหด​ร้ายจะล่อ​ชวนคนอื่นไป​ใน​ทาง​ชั่ว
– ผู้​ดำ​เนิน​ชีวิต​ด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม จะมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุข
– ผู้​โกรธ​ช้า​ก็​ดี​กว่า​คน​มี​กำ​ลัง​มาก
– ผลของการงานทุกอย่าง สำเร็จหรือล้มเหลว ขึ้นกับพระเจ้า

1. พระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่ง ดังนั้นความสำเร็จของมนุษย์จึงไม่ได้ขึ้นกับความสามารถหรือปัจจัยใดๆเลย
แต่ขึ้นกับพระเจ้าเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ มนุษย์ที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ย่อมพบกับความสำเร็จและความเจริญในชีวิตเสมอ

โดยการกระทำเราของเราเอง เราไม่สามารถทำตัวให้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าได้เลย
เพราะเรามักทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย ด้วยการทำบาปอยู่เสมอ
แต่โดยทางพระเยซูคริสต์ เราจึงกลายเป็นบุตรที่พระเจ้าพอพระทัย
ไม่ใช่โดยการกระทำของเราเอง แต่โดยทางพระคุณที่ประทานแก่เราทางพระเยซูคริสต์

ด้วยเหตุนี้ ในเมื่อเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแล้ว
– เราจะได้รับพระพรอย่างแน่นอน
– และเราควรทำตัวให้สมกับบุตรที่พระเจ้าโปรดปราน ด้วยการดำเนินชีวิตแบบที่พระเจ้าทรงพอพระทัย

2. “บุคคล​ผู้สนใจ​ใน​พระ​วจนะ​จะ​พบ​ของ​ดี และ​คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​เจ้า​จะ​สุข​สบาย”
เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ DrKerMinistryใช้เป็นแนวทางในการทำพันธกิจ
ถ้าใครก็ตามสนใจพระคำของพระเจ้ามากพอ จะพบสิ่งดีแน่นอน
ถ้าใครก็ตามวางใจพระเจ้ามากพอ จะพบความปลอดภัยแน่นอน

คำคม

“ วางใจในพระเจ้าอย่างไร้กังวล ก็ไม่มีเรื่องอะไรน่ากังวลอีกต่อไป ”