สรุป สุภาษิต 19

ภาพรวม

  • สุภาษิต บทที่ 19 กล่าวถึงสิ่งไม่ดีที่ไม่ควรทำ และสิ่งดีที่ควรทำ และชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าย่อมดีที่สุด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สุภาษิต บทที่ 19

สิ่งที่ไม่ดี
– ​​พูด​ตลบ​ตะแลง​
– ​ไม่​สนใจหาความ​รู้​
– รีบร้อน
– โมโหพระเจ้า ซึ่งเป็นการกระทำที่โง่เขลา
– พูดใส่ร้ายคนอื่น
– พูดโกหก
– ใช้จ่ายแบบไม่ยั้งคิด
– มอบสิทธิอำนาจแก่คนที่ไม่คู่ควร
– ประพฤติตัวโง่เขลา
– ชอบชวนทะเลาะ
– ​เกียจ​คร้าน
– ดู​หมิ่น​​พระ​บัญญัติ​
– โม​โห​ฉุน​เฉียว
– ชอบ​เยาะ​เย้ยผู้อื่น
– ทำร้าย​ผู้มีพระคุณ
– ไม่รับ​ฟัง​คำ​สั่ง​สอน

สิ่งที่ดี
+ ซื่อสัตย์
+ รักษาปัญญาและความเข้าใจไว้เสมอ
+ ​โกรธ​ช้า
+ ให้อภัย​คนที่ทำผิด​
+ ใช้ชีวิตอย่างฉลาด
+ รัก​ษา​พระ​บัญ​ญัติ
+ ​เมต​ตา​คน​ยาก​จน
+ ​ตี​สอน​บุตรของตน
+ รับฟัง​คำ​แนะ​นำ ​สั่งสอน
+ จง​รัก​ภักดี
+ พูดความจริง
+ ​ยำ​เกรงพระเจ้า

เพื่อน หรือเจ้านาย หรือผู้มีอำนาจในบ้านเมือง ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดไป
เราอาจจะมี​แผน​งาน​มาก​มาย แต่​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระเจ้าเท่านั้นที่จะสำเร็จและคงอยู่

1. การเลือกทำสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้ห้ามไว้ มีแต่จะนำผลร้ายมาสู่ตนและครอบครัว
ส่วนการเลือกทำตามคำแนะนำในพระคำของพระเจ้า มีแต่จะพบกับพระพรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

2. อะไรก็ตามที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า จะไม่มีใครขัดขวางหรือล้มเลิกมันได้
จะเกิดผลสำเร็จอย่างแน่นอน

วิธีหนึ่งที่จะสังเกตว่า ภาระใจที่เกิดขึ้นกับเรานี้เป็นมาจากพระเจ้าหรือไม่ ก็คือ
เมื่อวันเวลาผ่านไป มันไม่จางหายไป แต่คงอยู่
และมักจะยิ่งทวีมากขึ้นในจิตใจของเรา

คำคม

“ สิ่ง​ที่​น่า​ปรารถ​นา​ใน​ตัว​มนุษย์ ​คือ​ ความ​จง​รัก​ภักดี