สรุป สุภาษิต 20

ภาพรวม

  • สุภาษิต บทที่ 20 กล่าวถึงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง สิ่งที่ค้นพบได้ยากยิ่ง และความจริงของชีวิต

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สุภาษิต บทที่ 20

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
– การเมาเหล้า​องุ่น หรือ​สุรา
– การยั่วให้ผู้มีอำนาจโกรธ
– ​การ​ทะเลาะวิ​วาท
– ความ​เกียจ​คร้าน​
– การ​รัก​การ​นอน มากกว่าการทำงาน
– การ​ค้ำ​ประ​กัน​ให้​คน​อื่น
– การปากบอนชอบซุบ​ซิบนินทา
– การดูหมิ่น​บิดา​​มาร​ดา​ของ​ตน
– การไม่รู้จักรอคอย แต่ชิง​สุก​ก่อน​ห่าม
– การแก้​แค้น​ความ​ชั่ว
– การหาผลประโยขน์​​ด้วย​การ​หลอก​ลวง
– การ​ฉ้อ​โกง
– การ​พูด​พล่อยๆ โดยไม่ยั้งคิด

สิ่งที่ค้นพบได้ยากยิ่ง
+ ความ​ประ​สงค์​ใน​ใจ​คน​
+ ​ความ​จง​รัก​ภักดี
+ ​คน​ซื่อ​สัตย์​
+ คนที่สามารถ​พูด​ได้​ว่า ตน​บริ​สุทธิ์​พ้น​บาป​แล้ว
+ ปาก​ที่​มี​ความ​รู้​

ความจริงของชีวิต
> คน​ชอบ​ธรรม​จะทำให้ลูก​หลานได้รับพระพร
> ตัวตนของคนเปิดเผย​ออก​มา​โดย​การ​ประ​พฤติ​ของ​เขา
> พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างทั้งหู​และ​ตา​ของเรา
> โดยคำแนะนำที่ดี ทำให้แผนการสำเร็จ
> คนที่​รอ​คอยพระเจ้า จะได้รับการ​ช่วยกู้
> พระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดชีวิต​ของ​มนุษย์ทุกคน
> มโน​ธรรม​เป็น​สิ่งที่พระเจ้าประทานมาเพื่อสอนมนุษย์ในทางที่ถูกต้อง
> ทุกคนมีศักดิ์​ศรี​ตามลักษณะของเขาเอง ไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่น
> การตีสอนช่วย​ขจัด​ความ​ชั่วออกไป​เสีย

1. สิ่งที่พระคำของพระเจ้า บอกให้หลีกเลี่ยง หากใครยังคงดื้อรั้นเดินไปในทางนั้น
เขากำลังทำร้ายตนเอง กำลังนำตนเองไปสู่ความยากลำบาก และหายนะ

2. สิ่งที่หาพบได้ยาก จนมนุษย์ไม่สามารถค้นพบได้ด้วยตนเอง
แต่ด้วยการพึ่งพาพระเจ้า สิ่งเหล่าจะถูกพบหรือเกิดขึ้นได้

3. พระเจ้าทรงสร้างหู​และ​ตา​ของเรา
เราจึงควรใช้ทั้งสองนี้ เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์
เราควรใช้หูของเรา สดับฟังพระคำของพระองค์
ให้ตาของเราพิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสำแดงแก่เรา

คำคม

“ การรอคอยพระเจ้า เป็นการแสดงถึงความไว้วางใจในพระองค์ ”