สรุป สุภาษิต 21

ภาพรวม

  • สุภาษิต บทที่ 21 กล่าวถึงความประพฤติที่ควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อให้ชีวิตพ้นจากความทุกข์ยาก ได้มาพบกับพระพร

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สุภาษิต บทที่ 21

พระเจ้าทรง
– ทรงควบคุมพระ​ทัย​พระ​รา​ชา​
– ​ทรง​ทราบแม้ความลับจิต​ใจของมนุษย์
– ทรงโปรดปรานการ​ประ​พฤติ​ชอบ​ธรรม​และ​ยุติ​ธรรม
– ทรงเกลียดชังเครื่อง​บูชา​ของ​คนอธรรม
– ทรงเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่ง
– ทรงเป็นผู้ประทานชัยชนะ

คนที่กำลังเดินไปสู่ความทุกข์ยากในชีวิต ได้แก่
– คนเย่อหยิ่งยโส
– คน​ที่​เร่งรีบเกินไป
– คนที่โกหกเพื่อหลอกลวงคนอื่น
– คน​ทา​รุณ​โหดร้าย
– คนไม่​ยอม​ทำ​สิ่ง​ที่​ยุติ​ธรรม
– คนชั่วร้าย
– คนชอบทะ​เลาะ
– คน​ปรารถ​นา​ความ​ชั่ว
– คน​ชอบเยาะ​เย้ย​
– คน​ที่​​ไม่​แสดงความเมตตาต่อ​คน​จน
– คนที่แอบให้ของ​กำ​นัล​ บอดเบือนความยุติธรรม
– คนที่​ละทิ้งจาก​ทาง​แห่ง​ความ​เข้า​ใจ
– คน​ที่​รัก​ความ​บัน​เทิงจนไม่สนใจจะทำอะไร
– คน​ที่​รัก​การเมาเหล้า
– คน​โลภ
– คน​ที่ไม่​ระ​วังคำพูดของ​ตน
– คนที่​ใส่ร้ายผู้อื่น
– คนที่ไม่ละอายเมื่อทำบาป

พระเจ้าผู้​​ทรง​ทราบทุกสิ่ง จะเป็นผู้ตอบแทนคนตามการกระทำของเขา
คน​ที่ประพฤติสิ่งที่ดี ​จะพบกับ​ความยินดี ชีวิต ความ​ชอบ​ธรรม และ​เกียรติ​ยศ
แต่​คน​ประ​พฤติ​ชั่ว​ ​จะพบกับความหวาด​ผวา ความ​ยุ่ง​ยาก และการถูกทำลาย

1. พระคำของพระเจ้าเปิดเผยให้เรารู้ว่า พระเจ้าทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่ง ทรงควบคุมทุกสิ่ง และทรงทราบทุกอย่าง
นอกจากนี้พระคำของพระเจ้ายังเปิดเผยให้เรารู้ สิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดปราน และทรงเกลียดชัง

เมื่อเรารู้ความจริงเหล่านี้แล้ว
เราจะเลือกดำเนินชีวิตไปในทางใด ทางที่พระเจ้าโปรดปราน หรือ ทางที่พระเจ้าทรงเกลียดชัง?

2. พระเจ้าทรงเกลียดเครื่อง​บูชา​ของ​คนอธรรม
ไม่ได้หมายถึง พระเจ้าไม่ต้อนรับคนชั่วที่กลับใจใหม่
แต่หมายถึง พระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ ไม่รับการเสแสร้งกลับใจ ที่มาหาพระเจ้าราวกลับว่า สำนึกบาปและอยากให้พระเจ้าอภัยบาป แต่มีเจตนาว่าพอเสร็จพิธีกรรมถวายเครื่องบูชาแล้ว ฉันจะได้ไปทำชั่วต่อไปอย่างสบายใจ

การกลับใจที่แท้จริง จะต้องมีการเสียใจอย่างจริงใจ ต่อบาปที่ได้ทำไป
สดด. 51:17 “เครื่อง​บูชา​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ปรารถ​นา​คือ​จิต​ใจ​ที่​แตก​สลาย
ใจ​ที่​แตก​สลาย​และ​สำ​นึก​ผิด​นั้น ข้า​แต่​พระ​เจ้า พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ดู​ถูก”

วันนี้ หากเรากลับใจอย่างแท้จริง พระเจ้าทรงพร้อมที่จะให้อภัยและให้เรากลับเริ่มต้นชีวิตใหม่
แต่ถ้าแสร้งกลับใจเเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นสบายใจ
อย่าทำให้เสียเวลาเลย เพราะมันเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าไม่พอพระทัย

คำคม

“ เมื่อทำสิ่งใด จงเตรียมการอย่างดี แต่ก็จงรู้เถิดว่า ความสำเร็จทั้งหมดอยู่ที่พระเจ้าเท่านั้น ”