สรุป สุภาษิต 26

ภาพรวม

  • สุภาษิต บทที่ 26 กล่าวถึงคนโง่ คนเกียจคร้าน และคนที่มีนิสัยที่เป็นอันตรายต่อตนเอง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สุภาษิต บทที่ 26

เกียรติ​ไม่​คู่​ควร​กับ​คน​โง่
แต่การลงโทษคู่ควรกับคนโง่
เมื่อคนโง่ถาม เราจะตอบหรือไม่ต้องไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน
คนที่ไว้ใจคนโง่จะเดือดร้อน
สุภา​ษิต​ที่ดีๆ เมื่อ​คน​โง่นำไปพูดกลับไม่มีประโยชน์
คนที่​ให้​เกียรติ​คน​โง่ จะเจ็บตัว
คนที่จ้างคนโง่ ก็หาเรื่องเดือดร้อนมาใส่ตัว
แต่คนที่คิดว่า ตัว​เอง​มี​ปัญ​ญา ไร้อนาคตยิ่งกว่าคนโง่เสียอีก

คำ​แช่ง​สาป​อย่าง​ไม่​สม​ควร​ย่อม​ไม่​เกิด​ผล​

คน​เกียจ​คร้าน
– ​มีข้ออ้างเสมอ เพื่อไม่ต้องทำงาน
– นอนไม่อยากลุก
– ไม่คิดที่จะช่วยเหลือตนเอง
– ​มักคิดว่า ​ตัว​เอง​ฉลาด​กว่าคนอื่น

คน​ที่​ชอบไป​ยุ่ง​เรื่อง​ทะ​เลาะ​วิวาทของคนอื่น จะเดือดร้อนเสียเอง
คน​ที่หลอก​ลวง​คนอื่น แล้วบอก​ล้อ​เล่น จะถูกเกลียดชัง
เลิก​นินทา การ​ทะ​เลาะ​ก็จะ​หยุด​ไป
คน​ที่​ชอบ​ทะเลาะ มัก​เป็น​เหตุของการทะเลาะ
คน​ที่​เกลียด​ผู้​อื่น ก็​เก็บ​การ​หลอก​ลวง​ไว้​ภายใน
คน​ที่​ขุด​หลุม​พราง​จะ​ตก​ลง​ไป​เอง
คนพูดโกหก หรือป้อ​ยอ​ ผู้อื่น จะพบความ​พินาศ

1. คนโง่ ไม่ได้หมายถึงคนคิดเลขไม่เก่ง แต่หมายถึงคนที่ไม่สนใจที่จะทำตามคำแนะนำของปัญญา ซึ่งปรากฏในพระคำของพระเจ้า
คนโง่จะพบปัญหามากมายในชีวิต
อย่างไรก็ดี คนที่คิดว่าตนเองฉลาด อาการหนักกว่าคนโง่เสียอีก
ดังนั้นเราควรถ่อมใจลง รับฟังคำแนะนำจากพระคำของพระเจ้า
เพื่อเราจะได้กลายเป็นคนมีปัญญา โดยไม่ได้คิดไปเองว่า ตนเองมีปัญญา ทั้งที่ไม่มี

2. คำ​แช่ง​สาปไม่สามารถตกลงบนทุกคน สำหรับบางคนมีบางอย่างที่เขาทำ​ เป็นเหตุผลให้คำแช่งสาปตกลงเขาได้
แต่สำหรับเราผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์ คำแช่งสาป ไม่อาจตกลงบนเราได้ เพราะพระเยซูทรงรับคำแช่งสาปเพราะบาปต่างๆแทนเราไปหมดแล้ว
ขอบคุณพระเยซู

3. ความ​เกียจ​คร้าน สาเหตุหลักเกิดจากข้างในมนุษย์
การแก้ความเกียจคร้านอย่างแท้จริง จึงไม่ใช่การฝึกฝนพฤติกรรมภายนอก
แต่เป็นการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนเราจากภายใน

4. คน​ที่​เกลียดคน​อื่น แล้วแสร้งทำเป็นว่า ไม่ได้เกลียด
ก็กำลังเก็บการ​หลอก​ลวง​ไว้​ในใจของตน
เนื่องจากถ้าแสดงออกมาว่าเกลียด อาจถูกคนดูแคลนได้
จึงแอบความเกลียดนั้นไว้ข้างใน

ทางออก ไม่ใช่การแสดงความเกลียดออกมา ซะเลยไม่ต้องซ่อนไว้
แต่เป็น การขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนจิตใจของเรา ให้สามารถยกโทษและไม่เกลียดคนๆนั้น โดยกำลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำคม

“ คนที่คิดว่าตนฉลาด จึงไม่ฟังใคร เป็นคนโง่ ยิ่งกว่าคนโง่ทั้งหลาย ”