สรุป สุภาษิต 28

ภาพรวม

  • สุภาษิต บทที่ 28 กล่าวถึงความจริงของชีวิต ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณที่เล็งถึงข่าวประเสริฐ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สุภาษิต บทที่ 28

– คนชั่วจะพบความหวาดผวาในจิตใจ แต่​คน​ชอบ​ธรรม​จะกล้า​หาญอยู่ภายใน
– คน​ที่​มี​ความ​เข้า​ใจ​และ​ความ​รู้ จะสามารถช่วยแผ่น​ดินไว้ได้
– คนที่​รัก​ษา​ธรรม​บัญ​ญัติ​ย่อม​ต่อ​สู้​กับคนอธรรม
– คน​ที่​แสวง​หา​พระเจ้าจะ​เข้า​ใจ​ความ​ยุติ​ธรรม ซึ่งคนชั่วไม่เข้าใจ
– คนที่รักษาความ​ซื่อ​สัตย์​ไว้ ก็​ดี​กว่าคน​มั่ง​คั่งที่คตโกง
– คน​ที่​​ขูด​รีดคนอื่น ​ทรัพย์​ของเขาจะตกเป็นของคนที่​เมต​ตา​คน​จน
– คนที่​ไม่​ฟัง​ธรรม​บัญ​ญัติ แม้​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​เขา​ก็​ยัง​น่า​สะอิด​สะเอียน
– คน​ที่​ชักนำ​คน​ให้ทำ​ชั่ว ก็​จะ​ตก​ลง​ใน​หลุม​ของ​เขา​เอง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการเชื่อมพระธรรมสุภาษิต เข้ากับเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซู
สภษ. 28:12 เมื่อ​คน​ชอบ​ธรรม​ชนะ ความ​รุ่ง​เรือง​ก็​มี​มาก​ขึ้น แต่​เมื่อ​คน​อธรรม​เรือง​อำ​นาจ คน​ก็​ซ่อน​ตัว​เสีย
— การครอบครอบครองจะนำมนุษย์ไปสู่ความรุ่งเรือง(ความรอด)ที่แท้จริง ก่อนหน้านี้ความชั่วร้ายมีอำนาจเหนือโลกนี้
สภษ. 28:13 ผู้​ซ่อน​การ​ละเมิด​ของ​ตน​ไว้​จะ​ไม่​เจริญ แต่​ผู้​สาร​ภาพ​และ​ทิ้ง​มัน​จะ​ได้​ความ​กรุณา
— การพบความรุ่งเรืองในพระเยซู ต้องเข้ามาสารภาพบาปและกลับใจใหม่
สภษ. 28:14 คน​ที่​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า​อยู่​เสมอ​ก็​เป็น​สุข แต่​คน​ที่​ทำ​ใจ​ตน​ให้​แข็ง​กระ​ด้าง​จะ​ตก​ใน​ความ​ยาก​ลำบาก
— คนที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับความรุ่งเรืองนี้ แต่ใครที่ใจแข็งกระด้างจะตกในอันตราย
สภษ. 28:15 คน​อธรรมที่​ปก​ครอง​ประชาชน​ผู้​ยาก​จน ก็​เหมือน​สิงโต​คำ​ราม​หรือ​หมี​โถม​ใส่​เหยื่อ
— เมื่อบาปเป็นนายเหนือมนุษย์ มันโจมตีมนุษย์อย่างโหดร้าย ทำให้มนุษย์พบกับความโศกสลดมากมาย
สภษ. 28:16 เจ้านาย​ที่​ขาด​ความ​เข้า​ใจ​ก็​เป็น​ผู้​บีบ​บัง​คับ​ตัวฉกาจ แต่​คน​ที่​เกลียด​สิ่ง​ที่​ได้​มา​โดย​ไม่​ชอบ​ธรรม​ย่อม​มี​ชีวิต​ยืน​ยาว
— เนื้อหนังบีบบังคับมนุษย์ให้ทำบาป แล้วตกลงในหลุมอันน่าสลด แต่คนที่เกลียดชังทางของเนื้อหนังจะพบชีวิต เพราะเขาจะปรารถนาจะกลับใจใหม่
สภษ. 28:17 คน​ที่​มี​ความ​ผิด​ใน​เรื่อง​ฆาต​กรรม จะ​หลบ​หนี​ไป​จน​ตาย อย่า​ให้​ใคร​ช่วย​เขา​เลย
— คนที่ทำบาปต้องหลบหนีจนตาย ไม่มีใครช่วยเขาได้
สภษ. 28:18 คน​ที่​ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​ไร้​ตำหนิ​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​กู้ แต่​คน​คด​โกง​ใน​ทาง​ของ​เขา​จะ​ล้ม​ลง​อย่าง​ฉับ​พลัน
— ตนชอบธรรมจะรอด แต่คนอธรรมจะถูกลงโทษ
สภษ. 28:19 คน​ที่​ไถ​นา​ของ​ตน​จะมี​อา​หาร​บริ​บูรณ์ แต่​คน​ที่​ติดตาม​สิ่ง​ไร้​ค่า​จะ​ยิ่ง​ยาก​จน
— คนที่ติดตามสิ่งของไร้ค่าแห่งโลกนี้จะผิดหวัง แต่คนที่ติดตามสิ่งที่ล้ำค่า คือติดตามพระเยซู จะพบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์
สภษ. 28:20 คน​ซื่อ​สัตย์​จะ​ได้​รับ​พระ​พร​มาก​มาย แต่​คน​ที่​รีบ​เร่ง​รวย​ทาง​ลัด​จะ​ถูก​ลง​โทษ
— ไม่มีทางลัดในการได้รับความรอด มีแต่การจริงใจต่อพระเจ้า ทำตามวิธีการของพระองค์ คือเชื่อข่าวประเสริฐ แบบนี้เท่านั้นจึงจะได้รับความรอดและพระพรมากมาย
สภษ. 28:21 การ​ลำ​เอียง​นั้น​ไม่​ดี คน​อาจ​ทำ​ผิด​เพราะ​อา​หาร​ชิ้น​หนึ่ง​ก็​เป็น​ได้
— มนุษย์อาจจะลำเอียงในการตัดสิน แต่พระเจ้าจะพิพากษาอย่างยุติธรรม ตามสิ่งที่พระองค์ได้ประกาศไว้
สภษ. 28:22 คน​ตระหนี่​เร่ง​หา​ทรัพย์​สมบัติ และ​ไม่​ทราบ​ว่า​ความ​ขัด​สน​จะ​มา​ถึง​เขา
— มนุษย์ที่มัวแต่ไขว่คว้าหาทรัพย์สินในโลกนี้ จะพบความจริงว่า เขาจะยากจนเพียงไรในวันสุดท้าย
สภษ. 28:23 ผู้​ที่​ตักเตือน​คน​อื่น จะ​ได้​รับ​ความ​โปรด​ปราน​ภาย​หลัง มาก​กว่า​ผู้​ที่​ใช้​ลิ้น​ป้อ​ยอ
— คำเตือนจากพระเจ้า ให้ละทิ้งบาป กลับมาหาพระเจ้า อาจดูไม่ถูกใจหลายคน ต่อสุดท้ายจะรู้ว่า มันล้ำค่ากว่า การป้อยอ จอมปลอม
สภษ. 28:24 คน​ที่​ขโมย​ของ​ของ​บิดา​หรือ​มาร​ดา​ของ​ตน และ​พูด​ว่า “อย่าง​นี้​ไม่​ผิด” เขา​ก็​เป็น​เพื่อน​ของ​นัก​ทำ​ลาย
— คนที่ทำผิดกับพ่อแม่ยังต้องถูกลงโทษ แล้วคนเหล่าที่ทำบาป เขาทำผิดต่อพระเจ้า เขาจะรอดพ้นการลงโทษได้อย่างไร
สภษ. 28:25 คน​โลภ​เร้า​ให้​เกิด​การ​วิวาท แต่​ผู้​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​เจริญ​รุ่งเรือง
— ทางรอดเดียวของคนบาปทั้งหลาย คือ การเชื่อวางใจในพระเจ้า
สภษ. 28:26 คน​ที่​เชื่อใจ​ตัวเอง​เป็น​คน​โง่ แต่​คน​ที่​ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​มี​ปัญ​ญา​จะ​ปลอด​ภัย
— คนที่เชื่อวางใจในตนเองจะพินาศ แต่คนที่ทำตามปัญญาจากสวรรค์ ที่บอกให้เชื่อวางใจในพระเจ้า นั้นจะได้รับความรอด
สภษ. 28:27 ผู้​ที่​ให้​แก่​คน​ยาก​จน​จะ​ไม่​ขัด​สน แต่​ผู้​ที่​เพิกเฉย​จะ​ถูก​แช่ง​สาป​มาก
— คนเหล่านั้นที่เพิกเฉยต่อคำสั่งของพระเจ้าจะพบกับความพินาศ ขนาดไม่ช่วยคนจนยังถูกสาปเลย แล้วคนที่ปฏิเสธไม่เชื่อฟังขนาดประเสริฐจะพบกับความน่าสะพรึงสักเพียงใด
สภษ. 28:28 เมื่อคน​อธรรม​เรือง​อำ​นาจ คน​ก็​ซ่อน​ตัว​เสีย แต่​เมื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​พินาศ​ไป คน​ชอบ​ธรรม​ก็​ทวี​ขึ้น
— ในที่สุดแล้ว คนอธรรมทั้งหลายจะพินาศ แต่คนชอบธรรม (ซึ่งเราทำเองไม่ได้) จะพบกับชีวิตชั่วนิรันดร์

1. เนื้อหาต่างๆในพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ชี้ไปที่เดียวกัน คือ ที่ข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์

คำคม

“ คุณค่าของคำอธิษฐานไม่ได้อยู่ที่ถ้อยคำ แต่อยู่ที่ความจริงใจ ”