สรุป สุภาษิต 31

ภาพรวม

  • สุภาษิต บทที่ 31 กล่าวถึงการเป็นผู้นำที่ดีและเจ้าสาวที่ดี

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สุภาษิต บทที่ 31
ผู้นำไม่ควรดื่มเหล้าเพราะจะทำให้เสียสติสัมปชัญญะ ทำให้ไม่สามารถช่วยคนยากจนหรือยากไร้ได้

สุภาษิต บทที่ 31:10-31 พูดถึงคุณสมบัติของเจ้าสาวที่ดีเอาไว้

1. เราควรดูแล้ตัวเองให้ดีเพื่อจะสามารถมีแรงช่วยคนทุกข์ใจและคนขัดสนได้
2. เราเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ ควรปฏิบัติเป็นเจ้าสาวที่ดีตามที่สุภาษิตบทที่ 31 บอกไว้

คำคม

คริสตจักรเป็นเจ้าสาวของพระเจ้า ควรมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์