สรุป อาโมส 1

ภาพรวม

  • อาโมสเป็นผู้เผยพระวจนะจากยูดาห์(อิสราเอลตอนใต้) ที่พระเจ้าทรงใช้ให้ไปเผยพระวจนะในอิสราเอล(ตอนเหนือ) โดยกล่าวถึงการพิพากษาที่จะมาถึงเพราะความชั่วร้ายของพวกเขา
  • อาโมส บทที่ 1 พระเจ้าให้อาโมสประกาศการพิพากษาเหนือ ซีเรีย ฟิลิสเตีย ไทระ เอโดม และอัมโมน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อาโมส บทที่ 1

อา​โมส เป็น ผู้​เลี้ยง​แกะ​แห่ง​เมือง​เท​โค​อา ซึ่ง​พระเจ้าทรงใช้ให้ไปเผยพระวจนะ​เกี่ยว​กับ​อิส​รา​เอล ใน​รัช​กาล​อุส​ซี​ยาห์​กษัตริย์​แห่ง​ยู​ดาห์ และ​ใน​รัช​กาล​เย​โร​โบ​อัม​กษัตริย์​แห่ง​อิส​รา​เอล

อาโมส​กล่าว​ว่า
พระเจ้าตรัสออกมาจากเยรูซาเล็ม ​ว่า

การ​ละเมิด​ของ​เมือง​ดา​มัส​กัส(ซีเรีย) ครั้ง​แล้ว​ครั้ง​เล่า
เพราะ​ว่า​พวก​เขา​ได้ทำทารุณคนอิสราเอล ใน​กิ​เล​อาด
พระเจ้า​จะลงโทษฮา​ซา​เอล กษัตริย์แห่งซีเรีย
และเมือง​ดา​มัส​กัส จะถูกทำลาย
และ​ประ​ชา​ชน​ซีเรีย​จะ​ต้อง​ถูก​กวาด​ไป​เป็น​เชลย​ยัง​เมือง​คีร์

การ​ละ​เมิด​ของ​เมือง​กา​ซา(ฟิลิสเตีย)​ ครั้ง​แล้ว​ครั้ง​เล่า
เพราะ​พวก​เขาจับคนอิสราเอล ไป​​มอบ​ให้​แก่​เอ​โดม
พระเจ้า​จะ​ลงโทษเมือง​กา​ซา
พระองค์จะ​ตัด​ชาว​เมือง​ออก​เสีย​ ชาว​ฟีลิส​เตียที่​เหลือ​อยู่​จะ​พินาศ

การ​ละเมิด​ของ​เมือง​ไทระ ​ครั้ง​แล้ว​ครั้ง​เล่า
เพราะ​พวก​เขา​​จับคนอิสราเอล ไปมอบ​ให้​แก่​เอ​โดม
พระเจ้า​จะ​ลงโทษเมือง​ไทระ
เมือง​นั้นจะถูกทำลาย​เสีย

การ​ละเมิด​ของ​เอ​โดม ​ครั้ง​แล้ว​ครั้ง​เล่า
เพราะ​พวกเขา​ได้​ไล่​ฆ่า​น้อง​ของ​เขา(อิสราเอล) อย่างไร้ความ​สง​สาร
พระเจ้า​จะ​ลงโทษเมือง​เท​มาน และเมือง​โบส​ราห์ ของเอโดม

การ​ละเมิด​ของ​คน​อัม​โมน​ ครั้ง​แล้ว​ครั้ง​เล่า
เพราะ​ว่า​พวก​เขา​ได้​ผ่า​ท้อง​หญิง​มี​ครรภ์​ของอิสราเอลใน​กิ​เล​อาด เพื่อ​จะ​ขยาย​อา​ณา​เขต​ของ​ตน
พระเจ้าจะลงโทษเมือง​รับ​บาห์ และ​กษัตริย์​​และ​พวก​เจ้า​นาย​ของพวกเขาจะ​ตก​ไป​เป็น​เชลย

1. พระเจ้าทรงใช้คนเลี้ยงแกะอย่างอาโมส ซึ่งไม่ใช่ปุโรหิตหรือผู้เผยพระวจนะ
ให้ขึ้นไปจากยูดาห์ ไปกล่าวโทษอิสราเอล ซึ่งเป็นศัตรูกับยูดาห์
และกล่าวโทษชนชาติต่างๆ
ช่างเป็นเรื่องยากและอันตรายอย่างยิ่ง

แต่อาโมสก็เชื่อฟัง ทำตาม
และเพราะการเชื่อฟังของเขา ทำให้พระธรรมอาโมสกลายเป็นพระพรต่อผู้คนหลายล้านคน
ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

เมื่อเรากล้าเชื่อฟังพระเจ้า พระองค์จะทรงปกป้องและอวยพระพรแก่เราและสิ่งที่เราทำ

2. ฟิลิสเตีย และ ไทระ แม้ไม่ได้ฆ่าหรือทำลาย อิสราเอล โดยตรง
แต่จับคนอิสราเอล ไปให้เอโดมทำลาย
นั่นก็เป็นความผิดมากเช่นกัน

การที่สนับสนุนคนชั่ว ให้ทำสิ่งชั่วร้าย
ก็เป็นการเข้าส่วนทำสิ่งชั่วร้ายร่วมกับเขา
และจะได้รับผลตอบสนองเช่นเดียวกับเขา

3. พระเจ้าตรัสว่าความผิดบาปของชนชาติเหล่านั้น เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า
จนในที่สุดการพิพากษา จึงมาถึงพวกเขา

เมื่อผิดพลาดพลั้งบาป การลงโทษยังจะไม่มาถึงในทันที
เพราะให้โอกาสที่จะกลับใจ
แต่หากยังดำเนินในทางนั้นต่อไป โดยไม่คิดจะกลับใจ
ในที่สุดแล้วการลงโทษจากพระเจ้าจะมาถึงคนนั้น

คำคม

“ การทำผิดบาปครั้งแล้ว ครั้งเล่า โดยไม่ยอมกลับใจ กำลังนำภัยมาสู่ชีวิต ”