สรุป อาโมส 3

ภาพรวม

  • อาโมส บทที่ 3 พระเจ้าทรงกล่าวโทษอิสราเอลในความผิดที่พวกเขาทำ ซึ่งพระองค์จะนำการลงโทษมาสู่พวกเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อาโมส บทที่ 3

อาโมสประกาศพระวจนะ กล่าวโทษคน​อิส​รา​เอล​ ว่า

ใน​บรรดาชนชาติ​ทั้ง​สิ้น​ใน​โลก​นี้ พระเจ้าได้ทรง​เลือก​พวกเขาไว้
ดัง​นั้นพระเจ้าจะ​ลง​โทษ​พวกเขา เพราะ​ความ​ผิด​บาป​ทั้ง​สิ้น​ของพวกเขา

สอง​คน​จะ​เดิน​ไป​ด้วย​กัน ต้อง​ตก​ลง​กัน​ไว้​ก่อน
พระเจ้าทรงมีพันธสัญญากับอิสราเอลแล้ว
ว่าถ้าพวกเขาเชื่อฟังจะได้รับพระพร ถ้าไม่เชื่อฟังจะรับการลงโทษ

เหตุที่สิงห์​​เปล่ง​เสียง​คำ​ราม​ ก็เพราะมันจับ​เหยื่อได้
เหตุที่พระเจ้าพิโรธเพราะคนอิสราเอลทำผิดบาป

เหตุที่นกติดกับ ก็เพราะอยากกินเหยื่อ จึงลงไปติดกับเอง
เหตุที่คนอิสราเอลต้องรับการลงโทษ เพราะพวกเขาทำตัวเอง

ปกติเมื่อมีข้าศึกบุกมา ทหารยามเป่า​เขา​สัตว์เตือน
​ประ​ชา​ชนย่อม​ตก​ใจ​กลัว
แล้วเมื่อมีประกาศภัยที่มาจากพระเจ้า ผู้ทรงควบคุมทุกสิ่ง
พวกเขายังไม่ยอมเกรงกลัว ไม่ยอมกลับใจ

เนื่องจากพระเจ้าทรงสั่งให้อาโมส​เผย​พระ​วจนะ เขาจึงต้องทำ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
โดยเผยพระวจนะว่า

​เมือง​อัช​โดด(อัสซีเรีย) และ​​อี​ยิปต์ จะบุกมาที่​บน​ภูเขา​สะ​มา​เรีย
คนอิสราเอล ผู้​ที่​สะ​สม​ความ​ทา​รุณ และ​การ​โจร​กรรม​ไว้
ดังนั้นศัตรู​จะ​โจมตีเมืองจนแตก และ​จะ​ถูก​ปล้นเอาสิ่งต่างๆไป

แกะที่อยู่ในปากสิงห์แล้ว ผู้​เลี้ยง​แกะ​ชิง​ ขา​ หรือ​หู​ ออกมาไม่ได้ ฉันใด
ก็จะไม่มีใครช่วย คน​อิส​รา​เอล​ผู้​อยู่​ใน​สะ​มา​เรีย​ จากการลงโทษของพระเจ้าได้

ใน​วัน​ที่​พระเจ้า​ทำ​โทษ​อิส​รา​เอลนั้น
บรรดา​แท่น​บูชา​ของ​เมือง​เบธ​เอล จะถูกพังลง
เรือนหรูหรา และ​เรือน​ที่​ทำ​ด้วย​งา​ช้าง​จะ​พินาศ และ​เรือน​ใหญ่ๆ ทั้ง​หลาย​จะ​สูญ​สิ้น​ไป

1. พระเจ้าทรงเลือกอิสราเอลให้เป็นประชากรของพระองค์
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ถ้าพวกเขาทำสิ่งชั่วร้าย แล้วจะไม่ถูกลงโทษ
พระเจ้าจะไม่ทำลายเขาอย่างสิ้นเชิง แต่จะลงโทษพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะกลับใจใหม่

วันนี้เราเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว
พระเยซูช่วยเราพ้นจากการลงโทษในบึงไฟนรก
แต่ถ้าเรายังดำเนินชีวิตในบาปโดยไม่ยอมกลับใจ
พระองค์ ผู้ทรงรักเราจะยอมไม่ได้
พระองค์จะตีสอนเรา จนกว่าเราจะยอมกลับใจอย่างแท้จริง

2. การดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้านั้น เรามีข้อตกลงกับพระองค์
ถ้าเราเชื่อฟัง จะได้รับพระพร
ถ้าไม่เชื่อฟัง จะรับการตีสอน

3. คนอิสราเอลไม่ยอมเกรงกลัว เมื่อได้รับคำเตือนเรื่องการลงโทษจากพระเจ้า
พวกเขาจึงไม่ยอมกลับใจ
และในที่สุดพวกเขาจึงต้องพบกับเหตุการณ์อันน่าสลด

วันนี้ พระเจ้าเตือนเรา
ให้เราเกรงกลัว ยำเกรงพระเจ้า และรีบกลับใจเสียใหม่ในทันที

คำคม

“ เมื่อพระเจ้าเตือน ใครกล้าไม่เกรงกลัว? ”