สรุป อาโมส 8

ภาพรวม

  • อาโมส บทที่ 8 พระเจ้าสำแดงนิมิตกระ​จาด​ผล​ไม้​ฤดู​ร้อน แก่อาโมส เพื่อบอกว่า วันแห่งการลงโทษอิสราเอลมาถึงแล้ว

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อาโมส บทที่ 8

นอกจากพระเจ้าทรง​สำ​แดงนิมิต​แก่อาโมส 3 อย่างแล้ว(ในบทที่ 7)
ยังทรงสำแดงนิมิตอย่างที่ 4 เป็น ​กระ​จาด​ผล​ไม้​ฤดู​ร้อน​กระ​จาด​หนึ่ง
เพื่อเป็นการประกาศว่า
วัน​สิ้น​สุด​มา​ถึง​อิส​รา​เอล​แล้ว ไม่สามารถเลื่อนการลงโทษได้อีกต่อไป

ใน​วัน​นั้น จะมีแต่เสียง​ร่ำ​ไห้ ​ใน​พระ​วิหาร
จะ​มี​ศพ​มาก​มาย​ทิ้ง​ไว้​ทุก​แห่ง

เพราะพวกเขาเหยียบ​ย่ำ​คน​ขัด​สน ดูหมิ่นวัน​สะ​บา​โต​
คดโกง​ และเอารัดเอาเปรียบ​คน​จน​
พระเจ้า​จะ​ไม่​มี​วัน​ลืม​ การ​กระ​ทำ​ทุก​อย่าง​ของพวกเขาแน่​นอน

ใน​วัน​นั้น ​ดวง​อา​ทิตย์​ตก​ใน​เวลา​เที่ยง​วัน ​โลก​มืด​ไป​ใน​เวลา​กลาง​วัน​แสกๆ
พระเจ้าจะ​ให้​งาน​เลี้ยง​ของพวกเขา​กลับ​เป็น​การ​ไว้​ทุกข์
และ​วาระ​สุด​ท้าย​ก็​จะ​​เหมือน​วัน​ที่​ขม​ขื่น

พระเจ้าจะ​ส่ง​ความ​กัน​ดาร​พระ​วจนะ​ของ​พระเจ้า
พวก​เขา​จะพยายามแสวง​หา​พระ​วจนะ​ของ​พระเจ้า แต่​จะ​หา​ไม่​พบ
คน​หนุ่มสาว จะ​สลบ​ไสล​เพราะ​ความ​กระ​หาย
บรรดา​ผู้​ที่​สา​บาน​ออก​นาม​รูปเคารพ​จะ​ล้ม​ลง
และ​จะ​ลุก​ขึ้น​ไม่​ได้​อีก​เลย

1. “กระ​จาด​ผล​ไม้​ฤดู​ร้อน”​ ในภาษาฮีบรู ออกเสียง คล้ายกับคำว่า “วัน​สิ้น​สุด”
พระเจ้าทรงสำแดงนิมิตนี้ เพื่อบอกให้อิสราเอลรู้ว่า
ในที่สุดวันสิ้นสุดของการให้โอกาสกลับใจ ก็มาถึงพวกเขา
จากนี้ไปเป็นวาระแห่งการลงโทษจากพระเจ้า

พระเจ้าทรงให้โอกาสอิสราเอลที่จะกลับใจ มาเป็นเวลานาน
แต่ไม่ว่าจะนานแค่ไหน ก็มีวันสิ้นสุด

พระเจ้าทรงให้โอกาสแก่เราในการกลับใจเช่นกัน
จงรีบกลับใจ ก่อนที่จะหมดเวลา

2. สิ่งที่พระเจ้าทรงรังเกียจ คือ การข่มเหงคนที่อ่อนแอกว่า หรือข่มเหงเอาเปรียบคนยากจน
คนที่ทำเช่นนั้น พระเจ้าจะทรงแก้แค้นเขา แทนคนอ่อนแอ และคนยากจนเหล่านั้น

วันนี้ ให้เราระมัดระวังในการดำเนินชีวิตที่จะไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าทรงรังเกียจเหล่านี้

3. พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะคนแล้วคนเล่า มาพูดกับคนอิสราเอล
แต่พวกเขาไม่ฟัง
จนในที่สุด พระเจ้าก็ทำให้เกิดการกันการกันดารพระวจนะเกิดขึ้น
คือพวกเขาจะไม่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าอีกเป็นเวลานาน
ไม่ว่าจะพยายามหรือแสวงหามากเพียงใด ก็จะไม่พบ

วันนี้ เราได้รับโอกาสที่จะได้อ่าน ได้ฟัง พระวจนะของพระเจ้า อย่างง่ายดาย
เหมือนเปิดก็อกน้ำ ก็มีน้ำไหลออกมาให้ดื่ม ให้ใช้
แต่หากเราไม่ใส่ใจ เอาสนใจใยดี ต่อพระวจนะของพระเจ้า
วันเวลาอาจจะมาถึง คือ วันที่เราไม่อาจจะพบหรือได้ยินพระวจนะแท้ที่มาจากพระเจ้าอีกต่อไป

คำคม

“ มีวาระสำหรับทุกสิ่ง วันนี้ยังอยู่ในวาระของการกลับใจได้ทัน ”