สรุป อาโมส 9

ภาพรวม

  • อาโมส บทที่ 9 พระเจ้าประกาศถึงความ​พินาศ​ของ​อิส​รา​เอลที่กำลังจะมาถึง และบอกถึงการ​ฟื้น​ฟู​ราช​อาณา​จักร​ของ​ดาวิดในอนาคต

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อาโมส บทที่ 9

อาโมสเห็นนิมิต พระเจ้าทรงอยู่ที่แท่นบูชา
และทรงสั่งให้อาโมส ​ตี​ที่​หัว​เสา​ และ​หัก​มัน​เป็น​ชิ้นๆ ให้​ตก​ใส่​ศีรษะ​ของ​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด

พระเจ้าตรัสว่า
คน​ที่​ยัง​เหลือ​อยู่ จะถูก​สัง​หาร จะ​ไม่​มี​ใคร​หนี​ไป​ได้​เลย สัก​คน​เดียว
ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามซ่อนตัวอยู่ที่ใดก็ตาม

พระเจ้า​จะ​จ้อง​มอง​พวกเขาอยู่ เป็น​การ​มอง​ร้าย ไม่​ใช่​มอง​ดี

พระเจ้า ผู้​ทรง​แตะ​ต้อง​แผ่น​ดิน​โลก​และ​มัน​ก็​ละลาย​ไป
พระองค์ได้​พา​อิส​รา​เอล​ ออกมา​จาก​แผ่น​ดิน​อียิปต์​
แต่พวกเขาก็ยังทำ​บาป​มากมายต่อพระองค์
เมื่อพระเจ้าพยายามคัดแยกคนอิสราเอลออกจากประชาชาชาติ
ปรากฏว่า พวกเขาไม่ยอมแตกต่าง แต่ทำตามประชาชาติทั้งหลายทุกประการ
พระองค์จะ​ลงโทษพวกเขา แต่จะ​ไม่​ทำ​ลาย​พงศ์​พันธุ์​ยา​โคบ​ให้​สิ้น​ที​เดียว

เมื่อเวลามาถึง ใน​วัน​นั้นพระเจ้าจะ​ยก​เรือน​ของ​ดา​วิด​ที่​ล้ม​ลง​แล้ว​นั้น ให้ตั้ง​ขึ้น​ใหม่
และ​ซ่อม​ส่วน​ต่างๆ ที่​ชำ​รุด และ​สร้าง​ใหม่​อย่าง​ใน​สมัย​โบ​ราณ

วัน​เวลา​จะ​มา​ถึง เมื่อ​คน​ที่​ไถ​จะ​ทัน​คน​ที่​เกี่ยว
พระเจ้าจะ​ให้​​ประ​ชา​กร​ของ​พระองค์ ​กลับ​สู่​สภาพ​เดิม
พระองค์จะ​ปลูก​เขา​ไว้​ใน​แผ่น​ดิน​ของพวกเขา
และ​จะ​ไม่​ถูก​ถอน​ออก​ไป​อีก​เลย

1. เมื่อพระเจ้าจ้องมอง มาที่คนอธรรม พวกเขาจะพบกับสิ่งร้าย ในทุกอย่างที่พวกเขากระทำ
แต่เมื่อพระเจ้าจ้องมอง มาที่คนชอบธรรม(โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์) อย่างพวกเรา
พวกเราจะพบกับพระพร ในทุกอย่างที่พวกเรากระทำ

2. พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด เพียงแค่พระองค์​แตะ​ต้อง​แผ่น​ดิน​โลก​และ​มัน​ก็​ละลาย​ไป
ทุกสรรพสิ่งในโลก สมควรที่จะเกรงกลัว และยำเกรงพระองค์

พระองค์ทรงเมตตาอิสราเอล ช่วยพวกเขาออกจากการเป็นทาส
แยกพวกเขาออกจากชนชาติทั้งหลาย
แต่ปรากฏว่าพวกเขา กลับทำบาปมากมายต่อพระองค์
และไม่ยอมเป็นชนชาติที่แยกออกเพื่อพระเจ้า

พระเจ้าทรงนำเราออกจากการเป็นทาสบาป
พระองค์ทรงทำให้เราบริสุทธิ์ แยกออกเพื่อพระเจ้า
เราสมควรดำเนินชีวิตในความบริสุทะธิ์ มีชีวิตแตกต่างจากคนแห่งโลกนี้
เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์

3. แม้พระเจ้าจะลงโทษอิสราเอล
แต่ก็ยังคงเมตตาประชากรของพระองค์
ได้ทรงจัดเตรียมแผนการแห่งการช่วยกู้ ผ่านทางพระเยซูคริสต์ ให้แก่พวกเขา
และเมื่อการอวยพรจากพระเจ้ามาถึง ชีวิตของพวกเขาจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์
คน​ที่​ไถ​จะ​ทัน​คน​ที่​เกี่ยว คือ
เมื่อได้เวลาไถดินรอบใหม่แล้ว ปรากฏว่ายังเกี่ยวเก็บผลรอบที่แล้ว ที่มีมากมาย ยังไม่หมดเลย

พระเจ้าทรงเมตตาประชากรของพระองค์ และพร้อมที่จะประทานพระพรมากมายให้แก่เรา

คำคม

“ คนที่ปรารถนาจะรับพระเมตตาของพระเจ้า จะพบพระเมตตาของพระองค์ ”