สรุป อิสยาห์ 1

ภาพรวม

  • พระธรรมอิสยาห์ เขียนโดยผู้เผยพระวจนะอิสยาห์
  • 39 บทแรก เรียกร้องให้ประชาชนอิสราเอลกลับใจจากบาปของตน
  • 27 บทหลัง พยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระมาซีฮา
  • อิสยาห์ บทที่ 1 พระเจ้าทรงเรียกให้คนอิสราเอล เข้ามาหาพระองค์ไม่ใช่ด้วยพิธีกรรม แต่ด้วยการกลับใจอย่างแท้จริง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 1

อิส​ยาห์​บุตร​อา​มอส​ ได้เผยพระวจนะแก่​ยู​ดาห์​และ​เย​รู​ซา​เล็ม​ ​ใน​รัช​กาล​ของ​กษัตริย์อุส​ซี​ยาห์ โย​ธาม อา​หัส และ​เฮ​เซ​คี​ยาห์ ดังนี้

พระเจ้าได้ทรง​เลี้ยงดูอิสราเอลอย่างดี ดังเลี้ยง​ลูก แต่​พวก​เขา​กลับ​กบฏ​ต่อ​พระเจ้า
ขนาดโค​หรือลา ยัง​รู้​จัก​เจ้า​ของ​ของ​มัน แต่​อิส​รา​เอล​ไม่​รู้​จักว่า ผู้ใดเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของตน

พวกเขา​ละ​ทิ้ง​พระเจ้า และดู​หมิ่น​พระ​องค์ด้วยการทำบาปชั่วต่างๆมากมาย
แม้พระเจ้าจะทรงตีสอนพวกเขา แต่พวกเขาก็ยัง​กบฏ​อยู่​เรื่อย​ไป?
พวกเขาพ่ายแพ้ต่อศัตรู บ้านเมืองถูกทำลาย
ถ้าพระเจ้า ไม่​ได้ยับยั้งศัตรูของพวกเขาไว้​บ้าง พวกเขา​ก็​จะ​เป็น​เหมือน​เมือง​โส​โดม และ​​เมือง​โก​โม​ราห์ ที่ถูกทำลายลงเสียอย่างสิ้นเชิงไปแล้ว

พวกเขานำเครื่อง​บู​ชา​มาก​มาย มาถวายพระเจ้า
แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการ
สิ่งเหล่านั้นกลายเป็น​สิ่ง​น่า​สะอิด​สะเอียน​สำหรับพระเจ้า
เพราะพวกเขา ถวายเครื่องบูชาและถือวัน​เทศ​กาลต่างๆไปพร้อมกับ​การ​ทำ​ชั่ว

พระเจ้าจึงไม่พอพระทัยอย่างยิ่ง
เมื่อพวกเขาอธิษฐาน พระเจ้าจึงไม่ทรงสดับฟัง เพราะมือพวก​เขาเปื้อน​เลือดผู้บริสุทธิ์เต็มไปหมด

ดังนั้น พระเจ้าจึงสั่งให้พวกเขา
-​เลิก​ทำ​ชั่ว
– ​ฝึก​ทำ​ดี
– ​เสาะ​หา​ความ​เป็น​ธรรม
– แก้ไข​การ​บีบ​บัง​คับ
– ช่วยเหลือ​ลูก​กำ​พร้าและ​หญิง​ม่าย

พระเจ้า​ตรัส​ว่า
– ถ้า​พวก​เขากลับใจใหม่ ​เต็ม​ใจ​และ​เชื่อ​ฟังพระเจ้า
ไม่ว่าบาปของเขาจะมากมายสักเพียงใด พระเจ้าก็จะทรงโปรดอภัยให้แก่พวกเขา จะชำระพวกเขาให้สะอาดบริสุทธิ์ แล้วพวกเขาจะ​ได้รับสิ่งที่ดีในชีวิต

– แต่​ถ้า​พวก​เขา​ปฏิ​เสธ​และ​กบฏ เจ้า​จะ​ถูก​ทำลาย

อิสราเอลผู้เคย​ซื่อ​สัตย์ กลาย​เป็น​​แพศ​ยา​เสียแล้ว​
อิสราเอลที่เคย​เปี่ยม​ด้วย​ความ​ยุติ​ธรรม ความ​ชอบ​ธรรม​ แต่​บัด​นี้​มี​แต่​ฆาตกร

ฉะนั้น พระเจ้าจะ​ระบาย​ความ​โกรธ​เหนือ​พวกเขา
พระองค์​จะ​ถลุง​ไล่​ขี้​แร่​​ออก​จากพวกเขา ​ออก​ให้​หมด
พระองค์จะ​ทำ​ให้​เมืองของพวกเขา กลับเป็นนคร​ชอบ​ธรรม เมือง​ซื่อ​สัตย์ อีกครั้ง
และ​คน​ที่​กลับ​ใจ​ใน​เมืองนั้น​จะ​รับ​การ​ไถ่​ด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม
แต่​พวก​กบฏ​และ​พวก​คน​บาป​ และ​พวก​ที่​ละ​ทิ้ง​พระเจ้า จะ​ถูก​ทำ​ลาย​อย่างไม่มีใครช่วยได้

1. โค​หรือลา ยัง​รู้​จัก​เจ้า​ของ​ เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้า ควรหรือที่จะหลงลืมแม้สักเสี้ยววินาทีว่า
พระเยซูทรงเป็นเจ้านาย เป็นเจ้าของชีวิตของเรา
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นสุดแล้วแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าของ
เราไม่ใช่เจ้าของชีวิตของเราเองอีกต่อไป

2 . เครื่อง​บู​ชา​มาก​มายที่คนอิสราเอล นำมาถวายพระเจ้า ไม่มีค่าอะไรเลยสำหรับพระองค์
หากพวกเขาไม่ปรารถนาที่จะกลับใจจากความบาปของตน

สิ่งที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า ยิ่งกว่าการรับใช้ใดๆ
ก็คือ การกลับใจจากบาปของตน หันมาทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

3. พระเจ้าทรงสัญญาว่า ไม่ว่าบาปของเราจะมากมายสักเพียงใด ถ้า​เรากลับใจใหม่อย่างแท้จริง
พระองค์จะทรงโปรดอภัยบาปเรา และช่วยเราให้​ได้รับสิ่งที่ดีในชีวิต

อย่ารอช้ารีบเข้ามาหาพระองค์ สารภาพกลับใจ แล้วรับการอภัย เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

4. พระเจ้าจะ​​ไล่​ขี้​แร่​​ ​ให้​หมดจากชีวิตของเรา
โดยทรงใช้เหตุการณ์ สถานการณ์ และบุคคลต่างๆ
เพื่อหล่อหลอมและขัดแต่งชีวิตของเรา
ให้เป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นพระพรมากมาย

คำคม

“ สิ่งที่เราทำแล้วพระเจ้าทรงพอพระทัยอย่างยิ่ง คือ กลับใจอย่างจริงใจ ”