สรุป อิสยาห์ 8

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 8 พระเจ้าสั่งให้อิสยาห์แต่งงานแล้วตั้งชื่อลูกเป็นคำพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 8

พระเจ้าทรงสั่งให้​อิสยาห์เอา​กระดาน​แผ่น​ใหญ่​มา​ ​เขียน​ลง​ไป​ว่า
“ของที่ถูกริบอย่างรวดเร็ว”
และทรงให้อิสยาห์ไปแต่งงานกับหญิงคนหนึ่ง โดยมี​อุรี​ยาห์​ปุโร​หิต และ​เศ​คา​ริ​ยาห์​บุตร​ของ​เย​เบ​เร​คี​ยาห์​ เป็น​พยาน​ว่า จะมีสิ่งเกิดขึ้นตามคำสั่งของพระเจ้า

ต่อมาเมื่อนาง​ตั้ง​ครรภ์​และ​คลอด​บุตร​ชาย พระเจ้าให้อิสยาห์​ชื่อเด็กนั้นว่า “ของที่ถูกริบอย่างรวดเร็ว”
และพระเจ้าตรัสว่าเพราะ​ก่อน​ที่​เด็ก​นั้น​จะ​รู้จัก​เรียก ‘พ่อ แม่’ ได้
ทรัพย์​สม​บัติ​ของ​ดา​มัส​กัส​และ​​สะ​มา​เรีย​จะ​ถูก​ขน​เอา​ไป​ยัง​อัส​ซี​เรีย

แล้ว​พระเจ้าตรัส อีก​ว่า
เพราะ​ว่า​ชาวยูดาห์​ได้​ปฏิ​เสธที่จะไว้วางใจในพระเจ้า และปรารถนาที่จะโอนอ่อนตามซีเรียและอิสราเอลตอนเหนือ(กองทัพของ​บุตร​ของ​เร​มา​ลิ​ยาห์)
ดังนั้น พระเจ้าจะให้​อัส​ซี​เรียมาโจมตียูดาห์
และยูดาห์จะ​​ไม่​สามารถต่อต้านอัสซีเรียได้

พระเจ้าทรง​เตือน​อิสยาห์ ​ไม่​ให้​ดำ​เนิน​ใน​ทาง​ของ​ชน​ชาติยูดาห์(อิสราเอลตอนใต้)
สิ่งที่พวกเขา​เรียก​ว่า การ​ร่วม​คิด​กบฏ และ​อิสยาห์​อย่า​กลัว​ในการทำ​สิ่งนั้น
แต่​จงเกรงกลัวพระเจ้า
เพราะ​คนอิสราเอล​จำ​นวน​มาก​จะ​​ล้มลง ​จะ​ติด​บ่วง​และ​ถูก​จับ​ไป

คนอิสราเอล ที่ชวนให้ไป​ปรึก​ษา​กับ​คน​ทรง​หรือ​พ่อมด​แม่มด ไม่ยอม​ปรึก​ษา​พระ​เจ้า
​คน​ที่ทำเช่นนั้นจะ​ไม่​มี​รุ่ง​อรุณ​เลย
พวก​เขา​จะ​ผ่าน​แผ่น​ดิน​ไป​ด้วย​ความ​ทุกข์​ลำบาก​และ​ด้วย​ความ​หิว
มี​แต่​ความ​ทุกข์​ใจ​และ​ความ​มืด​มน ความ​เศร้า​ของ​ความ​ระทม​ใจ
และ​จะ​ถูก​ผลัก​ไส​เข้า​ไป​ใน​ความ​มืด​ทึบ

1. สำหรับคนทั่วไปการแต่งงานกับใคร และการจะตั้งชื่อลูกให้ไพเราะเป็นพระพร สำคัญมาก
แต่สำหรับอิสยาห์แล้ว การเชื่อฟังพระเจ้าสำคัญกว่าเรื่องเหล่านี้มาก

ท่าทีที่เราควรมีต่อพระเจ้า คือ
ทุกอย่างที่เราถือว่าสำคัญในชีวิตนี้
สำคัญน้อยกว่าการเชื่อฟังพระเจ้าเสมอ

2. คนยูดาห์​ได้​ปฏิ​เสธที่จะไว้วางใจในพระเจ้า แต่กลับคิดที่จะโอนอ่อนผ่อนตาม ศัตรูที่ชั่วร้าย ผู้หมิ่นประมาทพระเจ้า
ดังนั้น พระเจ้าจึงให้ยูดาห์ต้องพบกับอัส​ซี​เรีย ศัตรูที่ร้ายยิ่งกว่า

การเกรงกลัวปัญหา จนดูหมิ่นพระเจ้า ด้วยการไม่ไว้วางใจในพระองค์
กำลังเป็นการเชื้อเชิญปัญหาที่ใหญ่กว่า เข้ามาในชีวิต

3. คนที่ชักชวนผู้คนไปในทางมืดมิด ชีวิตของเขาเองจะยิ่งมืดมน
และพบกับความ​ทุกข์​ลำบาก​ ความ​ทุกข์​ใจ​ ความ​เศร้า​ ความ​ระทม​ใจ และ​​ความ​มืด​ทึบ

ในทางตรงกันข้าม คนที่ชักชวนคนให้ไปสู่ทางสว่าง ทางของพระเจ้า
ชีวิตของเขาจะพบความสว่าง ความรุ่งโรจน์ในชีวิต

คำคม

“ สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต คือ การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ”