สรุป อิสยาห์ 9

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 9 อิสยาห์พยากรณ์ถึงการปกครองของพระมาซีฮาที่จะมาถึงในอนาคต และ การพิพากษาเหนืออิสราเอลผู้กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 9

พระเจ้าให้อิสยาห์ พยากรณ์ถึง การปกครองในสมัยของพระมาซีฮา ว่า
– เยรูซาเล็มจะไม่​โศก​เศร้า​หรือทุกข์​ระทม​อีก
– พระมาซีฮาจะมาจากช่วย​แคว้น​เศ​บู​ลุน​และ​แคว้น​นัฟ​ทาลี​ให้พ้นจากถูก​ดู​หมิ่น
ที่นั่นจะกลายเป็น ​กา​ลิลี​ของ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ
– พระมาซีฮาจะทรงทำให้​ที่​ดำ​เนิน​ใน​ความ​มืด เห็น​ความ​สว่าง​ยิ่ง​ใหญ่
– พระ​องค์​จะทรง​ทวี​ประชากรของพระองค์ขึ้นมากมาย
– พระ​องค์​ทรง​ทำให้พวกเขา​ชื่น​บาน​และ​เปรม​ปรีดิ์​
– ​พระองค์จะทรงทำให้ผู้แบกภาระ​หนัก ​ผู้​บีบ​บัง​คับ ได้รับการปลดปล่อย
– พระเจ้าจะให้พระมาซีฮามา​เกิด​เพื่อ​เรา และ​พระองค์จะปก​ครอง​เรา
เขาจะเรียกพระองค์ว่า “ที่​ปรึก​ษา​มหัศ​จรรย์ พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​มหิทธิ​ฤทธิ์ พระ​บิดา​นิรันดร์ และ​องค์​สันติ​ราช”
– การปกครองของพระองค์ จะเต็มด้วยสันติ​ภาพ และจะ​ไม่​มี​ที่​สิ้น​สุดเลย
– พระองตค์จะปกครองด้วย​ความ​ยุติ​ธรรม​และ​ความ​ชอบ​ธรรม

และพระเจ้าทรงใช้อิสยาห์ ไปพยากรณ์ถึงการพิพากษาที่จะมาถึง ว่า
– อิสราเอลผู้ย่อ​หยิ่ง​จอง​หอง​ จะถูกทำลายลง พระเจ้าจะให้คนซี​เรีย​ทาง​ตะวัน​ออก​และ​คน​ฟีลิส​เตีย​ทาง​ตะวัน​ตก มาโจมตีพวกเขา ถึง​กระ​นั้น​ก็​ดี
– แต่​ประ​ชา​ชน​ก็​ยังจะไม่​ได้​หัน​มาแสวง​หา​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ตี​สอนพวก​เขา
– พระองค์​จึงจะ​ทรงตัดผู้ใหญ่​ และ​คน​มี​ตำแหน่ง​สูง​ กับ ผู้​เผย​พระ​วจนะ​และ​ผู้​สอน​เท็จ ออกในวันเดียว
เพราะ​พวกเขาชักนำประชาชนให้​หลง​ไปจากพระเจ้า
– ขณะเดียวกัน ประชาชนผู้ที่​ล้วน​แต่ละทิ้ง​พระ​เจ้า​และ​ทำ​ความ​ชั่ว พระ​พิโรธ​ของ​พระ​องค์ก็จะลงมายังพวกเขา
– แผ่น​ดิน​นั้นจะ​ถูก​เผา และประชาชนจะต่อสู้กันเอง

1. ในบทนี้อิสยาห์ได้พยากรณ์ถึง 2 ภาพ ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
คือคนอิสราเอลผู้กระทำชั่ว ภายใต้การนำของผู้นำที่ชั่วร้าย พวกเขาทุกคนจะพบการพิพากาษา อันน่าสะพรึงกลัวของพระเจ้า

ส่วนคนเหล่านั้นที่อยู่ใต้การปกครองของพระมาซีฮา(พระคริสต์) จะได้รับการปลดปล่อยจากความบาป จากโซ่ตรวนที่ผูกมัดอยู่ แล้วได้รับพระพร และสันติสุขตลอดไป

เราทั้งหลาย ผูัอยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ให้พระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายเจ้าชีวิตของเรา
จะรอดพ้นจากการพิพากษา และพบกับความสุขชั่วนิรันดร์

2. ผู้ที่มีพระเยซูในชีวิต
จะมีที่​ปรึก​ษา​มหัศ​จรรย์ คอยนำทางชีวิตของเขาตลอดไป
จะมีพระ​เจ้า​ผู้​ทรง​มหิทธิ​ฤทธิ์ คอยปกป้องดูแลช่วยเหลือเขาตลอดไป
จะสามารถเข้าใกล้พระ​บิดา​ได้ตลอดเวลา และตลอดไป
จะพบกับ​สันติสุขในชีวิตตลอดไป

วันนี้ เรามีพระเยซูผู้แสนประเสริฐอยู่ในชีวิตแล้ว
อย่าเผชิญกับปัญหา โดยปราศจากการพึ่งพาพระองค์

3. ความชั่วร้ายที่ประชาชนอิสราเอลทำนั้น แม้เกิดจากมีผู้นำที่ชั่วร้ายชักนำไปในทางทำชั่ว
แต่นั่นก็ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างเพื่อพวกเขาจะไม่ต้องถูกลงโทษได้

คนที่ชักนำคนให้ทำชั่วจะถูกลงโทษ แต่คนที่ถูกชักนำก็ไม่พ้นโทษเช่นกัน

คำคม

“ มีพระคริสต์ในชีวิต ทุกปัญหาในชีวิตมีทางออก ”