สรุป อิสยาห์ 11

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 11 อิสยาห์พยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระมาซีฮาและการปกครองของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 11

พระเจ้าให้อิสยาห์พยากรณ์ เกี่ยวกับพระมาซีฮา ว่า
– พระมาซีฮาจะมาจากตระกูลของ​เจสซี(พ่อของดาวิด)
– พระ​วิญ​ญาณ​แห่ง​ปัญ​ญา​ ความ​เข้า​ใจ คำ​ปรึกษา​ ​อานุ​ภาพ ​ความ​รู้​และ​ความ​ยำ​เกรง​พระเจ้า จะอยู่กับพระมาซีฮา
– ความ​ชื่นชอบ​ของ​พระองค์ คือ​ ชอบ​ยำ​เกรง​พระเจ้า
– พระองค์จะ​พิพาก​ษาด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม และ​ความ​เที่ยง​ธรรม
– พระองค์จะประ​หาร​คน​อธรรม​ด้วย​ลม​จาก​ริม​ฝี​ปาก​พระองค์
– ในสมัยของพระองค์ สัตว์ทั้งหลายก็จะเป็นมิตรต่อกัน และสัตว์เป็นมิตรกับมนุษย์
– ในสมัยของพระองค์จะ​ไม่มี​การ​ทำ​ให้​เจ็บ​ปวด​หรือ​การ​ทำ​ลาย แผ่น​ดิน​โลก​จะ​เต็ม​ด้วย​ความ​รู้​ใน​เรื่อง​ของ​พระเจ้า

เมื่อพระมาซีฮาเสด็จมา
– ​​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติจะแสวง​หา​พระองค์
– ​พระ​องค์จะนำคนของพระองค์กลับมาสู่พระองค์
– พระองค์จะนำ​ชุม​นุม​อิส​รา​เอล​ที่​พลัด​พราก จาก​มุม​ทั้ง​สี่​ของ​แผ่น​ดิน​โลก กลับมา แล้วพวกเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
– พระองค์จะทำให้มี​ทาง​หลวงเพื่อกลับมาหาพระองค์

1. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับพระเยซูคริสต์ เมื่อพระองค์เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้
พระเยซูเต็มไปด้วยปัญ​ญา​ ความ​เข้า​ใจ คำ​ปรึกษา​ ​อานุ​ภาพ ​ความ​รู้​และ​ความ​ยำ​เกรง​พระเจ้า
เวลานี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเรา
ถ้าเรายอมจำนนต่อพระองค์ ให้พระองค์ทรงนำในชีวิตของเรา
ลักษณะเหล่านี้ก็จะปรากฏในชีวิตของเราเช่นกัน

2. สิ่งที่พระเยซู​ชื่นชอบ​ คือ​ ความ​ยำ​เกรง​พระเจ้า
เราผู้รักพระเยซู สมควรทำสิ่งที่พระองค์ชอบอยู่เสมอ

3. พระเยซูจะทรงนำคนทั้งหลายกลับมาหาพระเจ้า โดยจะมีทางหลวง ซึ่งเป็นทางที่ใครๆก็สามารถเดินทางมาได้ แม้จะเดินไม่เก่ง เดินไม่สะดวก หรือพิการ ก็ยังเดินทางมาได้

พระเยซูมาเพื่อให้เราสามารถกลับมาหาพระเจ้าได้
ไม่ยากเลยเพียงแต่เราถ่อมใจลง แสวงหาพระเจ้า ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิต
ก็กลับมาถึงพระเจ้าแล้ว

คำคม

“ พระเยซูจะนำทางเรากลับคืนดีกับพระบิดา ”