สรุป อิสยาห์ 12

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 12 วันแห่งพระมาซีฮาจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความชื่นบานและเสียงโห่ร้องสรรเสริญ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 12

อิสยาห์พยากรณ์ถึงวันแห่งพระมาซีฮา ว่า ใน​วัน​นั้น
– คนทั้งหลายจะ​ขอบ​พระ​คุณพระเจ้า เพราะ​พระองค์ไม่​กริ้วพวกเขาแล้ว และ​ทรง​ปลอบ​โยนพวกเขา
– พวกเขาจะกล่าวว่า พวกเขาจะ​วาง​ใจ​และ​ไม่​กลัว เพราะพระ​เจ้า​เป็น​ความ​รอด ​เป็น​กำ​ลัง ​และ​บท​เพลง​ของพวกเขา
– พวกเขาเต็มไปด้วย​ความ​ชื่นบาน
– พวกเขาจะ​ร้อง​ทูล​ออก​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ และ​ประ​กาศ​บรร​ดา​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์​แก่​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย – พวกเขาจะ​ร้อง​เพลง​สรร​เสริญพระเจ้า เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ทำ​กิจ​อัน​ดี​เลิศ
– พวกเขาจะโห่​ร้อง​และ​เปล่ง​เสียง​ด้วย​ความ​ยินดี เพราะ​ว่า​พระเจ้า​ยิ่งใหญ่​ทรงอยู่​ท่าม​กลาง​พวก​เขา

1. โดยทางพระเยซูคริสต์ (พระมาซีฮา ผู้เสด็จมา) เราทั้งหลายจึงพบความชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง
เพราะบาปผิดทั้งสิ้นของเราได้รับการอภัยแล้ว และเราได้รับการปลอบโยนในความผิดพลาดที่เราได้ทำไปนั้น

ขอบคุณพระเจ้า บาปของเราได้รับการอภัย และผลร้ายที่เกิดจากนั้นได้รับการแก้ไขโดยพระเยซูคริสต์

2. ท่ามกลางความน่ากลัว น่ากังวลใจ เราจะไม่กลัว เพราะพระเจ้าที่เราไว้วางใจนั้น
ทรงเข้มแข็ง พระองค์ทรงเป็นกำลังของเรา ที่จะฝ่าฟันเหตุการณ์นี้ไปได้

3. เพราะพระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุดทรงสถิตกับเรา
เราจึงจะเปล่งเสียงสรรเสริญพระองค์ด้วยความชื่นบานได้ ในทุกสถานการณ์ของชีวิต

คำคม

“ เราจะไม่กลัว เพราะพระเจ้าของเรา ทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาของเรา มากมายนัก ”