สรุป อิสยาห์ 19

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 19 พระเจ้าให้อิสยาห์พยากรณ์ถึงการพิพากษาที่จะมาถึงอียิปต์ และบอกถึงวันที่พระมาซีฮาเสด็จมาจะนำทั้งอียิปต์ อัส​ซี​เรีย​และ​อิส​รา​เอล​ ให้กลับมาหาพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 19

อิสยาห์พยากรณ์ถึงการพิพากษาที่จะมาถึง​อียิปต์ ว่า
พระเจ้าจะเสด็จมายัง​อียิปต์อย่าง​รวด​เร็ว
​ใจ​ของ​คน​อียิปต์​จะ​อ่อนปวกเปียก และหดหู่อย่างยิ่ง
พระเจ้า​จะ​เร้า​ให้​คน​อียิปต์​ต่อ​สู้​กันเอง
พระเจ้าจะ​ทำ​ให้​แผน​งาน​ของพวก​เขา​ยุ่ง​เหยิง
​รูป​เคา​รพ​และ​หมอผี ทั้งหลายจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่พวกเขาเลย
พระเจ้า​จะ​มอบ​คน​อียิปต์​ไว้ ใน​มือ​ของ​​พระ​รา​ชา​ ผู้ดุร้ายและเหี้ยมโหด​

​น้ำ​จะ​แห้ง​ไป​จาก​ทะเลและแม่​น้ำ​ไนล์​ รวมทั้งแหล่งน้ำทั้งหลาย
ต้นไม้ต่างๆก็จะเหี่ยว​แห้ง​ไป
ผู้คนจะเต็มไปด้วยการ​คร่ำ​ครวญ ความปวด​ร้าว​ใจ และความ​เศร้า​ใจ

บรรดาที่​ปรึก​ษา​อัน​ฉลาด​ของ​ฟา​โรห์​ ก็จะให้​คำ​ปรึก​ษา​อย่าง​โง่​เขลา
และ​พวก​เขาไม่ทราบ ว่า พระเจ้า​มี​พระ​ประ​สงค์​ต่อ​อียิปต์​อย่างไร
พวกเขาจึงได้​นำ​อียิปต์​ให้​หลง​ทางไป
ไม่​มี​อะไร​ที่​คน​จะ​ทำ​เพื่อ​ช่วย​อียิปต์​ได้

ใน​วัน​นั้น คน​อียิปต์​จะ​เป็น​เหมือน​ผู้​หญิง ซึ่ง​ตัว​สั่น​และ​หวาด​กลัว
และ​แผ่น​ดิน​ยู​ดาห์​จะ​เป็น​ที่​หวาด​หวั่น​ของ​คน​อียิปต์
เพราะพระเจ้า​ทรง​ประสงค์​จะ​ต่อ​สู้​เขา​ทั้ง​หลาย

ต่อมาอิสยาห์พยากรณ์ถึง การที่อียิปต์ อัส​ซี​เรีย​และ​อิส​รา​เอล​จะ​รับ​พร ว่า

ใน​วัน​นั้น จะ​มีหลายเมือง​ใน​แผ่น​ดิน​อียิปต์​ที่​พูด​ภา​ษาฮีบรู และ​สา​บาน​ต่อ​พระเจ้า
แต่ก็จะมีเมืองอื่นบางเมืองที่เป็นเมืองแห่งการถูกทำลาย

จะ​มี​การถวาย​บูชา​แด่​พระเจ้า​ใน​ท่าม​กลาง​แผ่น​ดิน​อียิปต์
พวกเขาจะร้อง​ทูล​ต่อ​พระเจ้าเนื่อง​ด้วย​ผู้ข่มเหง​พวก​เขา
แล้วพระ​องค์​จะ​ทรง​ส่ง​ผู้​ช่วย​​คน​หนึ่ง​มา​ให้​เขา และผู้​นั้นจะ​ช่วย​กู้พวก​เขา
แล้ว​พระเจ้าจะ​เป็น​ที่​รู้​จัก​ของ​คน​อียิปต์ ทั้ง​จะ​นมัส​การ​ด้วย​เครื่อง​บูชา​แด่พระเจ้า

พระเจ้าจะ​ทรง​โจม​ตี​อียิปต์
แต่​เมื่อ​โจม​ตี​แล้ว​ก็จะ​รัก​ษา
และพวก​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​หัน​กลับ​มา​หาพระเจ้า
แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​ฟัง​คำ​วิง​วอน​ของพวก​เขา​และ​ทรง​รัก​ษาพวก​เขา

ใน​วัน​นั้น ​อียิปต์​และ​​อัส​ซี​เรีย​จะ​มา​​นมัส​การ​ด้วย​กัน
อิส​รา​เอล​ก็จะ​​ร่วมกับ​พวกเขาด้วย
แล้วพวกเขาก็รับพระพรร่วมกัน

1. เมื่อพระเจ้าทรงลงมือจัดการ ไม่​มี​อะไร​ที่​คน​จะ​ทำ​ได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้เลย
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระเจ้า

สถานการณ์ในวันนี้ก็เช่นกัน ถ้าพระเจ้าจะทำแบบนี้ซะอย่าง
ไม่มีมนุษย์หน้าไหน สามารถขัดขวางพระองค์ได้
และเรารู้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าพระบิดาจะทรงทำแก่เรานั้น
เพราะพระองค์ทรงรักเรา ดังนั้นอย่ากลัวเลย ไม่มีใครขัดขวางพระองค์ได้

2. เมื่อการพิพากษาของพระเจ้ามาถึง
คนที่เข้มแข็ง ก็กลายเป็นคนที่อ่อนปวกเปียก
คนที่มีปัญญา ก็กลายเป็นคนโง่เขลาไป
มนุษย์ไม่สามารถพึ่งพาสิ่งใดได้เลย
ในวันแห่งการพิพากษาของพระเจ้า

3. เมื่อพระเยซูคริสต์(พระมาซีฮา)เสด็จมา พระองค์ได้นำมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาให้กลับมาหาพระเจ้า
ทุกวันนี้คริสเตียนต่างชาติ ต่างภาษา ก็รู้ตัวว่าเราเป็นพี่น้องกัน
และเราร่วมกันนมัสการพระเจ้าพระบิดาองค์เดียวกัน
และพระองค์ทรงสัญญาว่า​จะ​ทรง​ฟัง​คำ​วิง​วอน​ของพวก​เรา​

คำคม

“ สิ่งที่พระเจ้าจะทำ ไม่มีใครหยุดยั้งได้ ”

สรุป อิสยาห์ 13

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 13 พระเจ้าให้อิสยาห์พยากรณ์ถึงสิ่งจะเกิดขึ้นกับบาบิโลนเพราะเหตุความชั่วร้ายของพวกเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 13

คำพยากรณ์ของอิสยาห์ เกี่ยวกับการพิพากษาที่จะเกิดขึ้นกับ​บา​บิ​โลน เป็นดังนี้
– พระเจ้าได้​ทรงบัญ​ชา​บรร​ดา​นักรบ​ ผู้​ยินดี​ต่อ​ศักดิ์​ศรี​ของ​พระเจ้า ให้​จัด​การ​บาบิโลนตาม​ความ​โกรธ​ของ​พระองค์
– มีจะกองทัพจำ​นวน​มหา​ศาลของ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​ที่​​ระดม​พล เพื่อ​มา​ทำ​สง​ครามกับบาบิโลน
มา​จาก​ดิน​แดน​ไกล​โพ้น
– เมื่อวัน​แห่ง​การ​ทำ​ลายบาบิโลนมาถึง จะเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ดุ​ร้าย และ​ความ​โกรธ​เกรี้ยว
– บาบิโลนจะถูก​ลง​โทษ​​เพราะ​ความ​ชั่ว​ร้าย และ​​ความ​ผิด​บาป​ของ​พวก​เขา
– ความ​เย่อ​หยิ่ง​ ​จอง​หอง ของบาบิโลน จะ​สิ้น​สุดลง
– วันนั้นผู้คนจะพากันซ่อนตัวเสีย ทุก​คน​จะ​หนี​ไป​ยังชนชาติ​ของ​ตน​เอง
– ประชาชนที่เหลืออยู่จะถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหด
– ​ชาว​มีเดียที่กำลัง​มา​สู้กับบาบิโลนนั้น พวกเขา​ไม่​สน​ใจ​เรื่อง​เงินหรือ​ทอง​คำ สนใจแต่เพียงจะทำลายบาบิโลนให้สิ้นซาก
– บา​บิ​โลน​จะ​ถูกทำลายเป็น​เหมือน​ดัง​เมือง​โส​โดม​และ​เมือง​โก​โม​ราห์
– จะ​ไม่​มี​ใคร​เข้า​ไป​อา​ศัย​ในบาบิโลนตลอด​ไป แต่จะเป็นที่อยู่ของ​สัตว์​ป่า​
– เวลาแห่งวาระสุด​ของ​บาบิโลน​นั้น​​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว และจะ​ไม่​ถูก​เลื่อน​ออก​ไป

1. บาบิโลนจะถูก​ลง​โทษ​​เพราะ​ความ​ชั่ว​ร้าย และความ​เย่อ​หยิ่งของพวกเขา
คำพยากรณ์เกิดขึ้นก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น ตอนนั้นมีเดียยังไม่ได้มาบุก
พวกเขามีเวลา มีโอกาสที่จะกลับใจใหม่
แต่ไม่ได้กลับใจ จึงพบกับความพินาศย่อยยับ

วันนี้ ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเรา เรายังมีโอกาสกลับใจ
จงรีบกลับใจก่อนที่การตีสอนของพระเจ้าจะมาถึงเรา

2. ขณะที่อิสยาห์กล่าวคำพยากรณ์นี้ บาบิโลน เป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่
ปกครองประเทศต่างๆมากมายที่ได้ไปรบชนะมา
กรุงบาบิโลนก็สุดแสนงดงาม และแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกโจมตี
(เป็น 1 ใน 7 มหัศจรรย์ของยุคโบราณ เลยทีเดียว)
เมืองนี้มีประชาชาติอาศัยอยู่อย่างมากมาย

สิ่งที่อิสยาห์พยากรณ์ไว้ แทบเป็นไม่ได้เลยเลยในสายตาของมนุษย์
ไม่มีทางนึกออกได้เลย
อาณาจักรบาบิโลนจะล่มสลาย
กรุงบาบิโลนจะไม่มีคนอาศัยอยู่ตลอดไป

แต่ตามประวัติศาสตร์ก็ชี้ให้เห็นแล้วว่า
ทุกอย่างที่อิสยาห์พยากรณ์ไว้ เกิดขึ้นเป็นจริงทั้งหมด

สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ แม้ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ มากสักเพียงใดก็ตาม
ในที่สุดมันก็จะเกิดขึ้นเป็นจริงเสมอ
จงเชื่อในทุกสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้ตรัสไว้เถิด

คำคม

“ คำเตือนของพระเจ้า มีไว้เพื่อให้เรากลับใจ ”