สรุป อิสยาห์ 21

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 21 พระเจ้าทรงสำแดงนิมิตแก่อิสยาห์เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับการพิพากษาบา​บิ​โลน เอ​โดม​และ​อา​ระ​เบีย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 21

อิสยาห์พยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ บาบิโลน ว่า
การทำลายบาบิโลน จะมาอย่างน่ากลัว จาก​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ของ​ทะเล (คือ มีเดีย และ เปอร์เซีย)
เป็นนิมิต​ที่​หนัก​หน่วง
เอ​ลาม​(เปอร์เซีย) และ มี​เดีย ซึ่งถูกบาบิโลนข่มเหงจนเต็มไปด้วยเสียง​ถอน​ใจ​นั้น กำลังมาพร้อมการแก้แค้น
นิมิตที่เห็นนั้นหนักหน่วงจนทำให้อิสยาห์​เต็ม​ด้วย​ความ​ทุกข์ ​จน​ไม่​อาจ​จะ​ฟัง หรือ​มองดู เลยทีเดียว
วันนั้นเป็นวันที่มี​การเลี้ยง ​กินและ​ดื่ม (บาบิโลนถูกทำลาย ในคืนที่มีงานเลี้ยงใหญ่ของกษัตริย์เบล​ชัส​ซาร์​ ใน ดนล.5)
วันนั้น จะเห็น​คน​ขี่​ม้า ​เป็น​คู่ๆ (หมายถึง กษัตริย์ดาริอัสแห่งมีเดีย และกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย ที่ร่วมมือกันโจมตีบาบิโลน)
วันนั้นบา​บิ​โลน​ล่มสลาย พวก​รูป​เคา​รพ​ทั้ง​หมด​แห่ง​พระ​ของ​เขา จะแตก​หัก​เป็น​ชิ้นๆ ตกลง​บน​พื้น​ดิน

อิสยาห์พยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ เอโดม ว่า
มี​คน​หนึ่ง​จาก​เส​อีร์(เอโดม) ร้องถามอิสยาห์​ ว่า
“เฮ้ยเจ้าคน​ยาม ดึก​เท่าไร​แล้ว? ทำไมการพิพากษาไม่เห็นมาเลย เจ้าคนยาม?”
อิสยาห์ก็ตอบในฐานะคน​ยาม ​ว่า
“การพิพากษาจะ​มา​ถึง ทั้งกลางวันและกลาง​คืนเลย แน่จริงเมื่อการพิพากษามาถึงแล้ว จง​กลับ​มา​อีกนะ”

อิสยาห์พยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ ​อา​ระ​เบีย ว่า
​คน​เด​ดาน​ ผู้อยู่ใน​อา​ระ​เบีย
จะต้องหลบหนี​จาก​สง​คราม​ที่​ร้าย​แรง ไปขอพึ่งคนเทมา(ลูกหลานของอิชมาเอล ปฐก.25:15)
และศักดิ์​ศรี​ทั้ง​หมด​ของ​คน​เค​ดาร์(ลูกหลานของอิชมาเอล ปฐก.25:15 ซึ่งอาศัยอยู่ในอาระเบีย)​ จะ​สิ้นสุด​ภาย​ใน​ปี​เดียว​ และ​จำ​นวน​นัก​ธนู​ที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเขานั้น จะเหลือคนอยู่เพียงเล็ก​น้อย

1. แล้วประวัติศาสตร์โลกก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
ทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับบาบิโลน สำเร็จเป็นจริงแล้วถูกต้องตามที่บอกไว้ทุกประการ

สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระคำของพระองค์ แม้ว่าในสายตาของมนุษย์มันจะเป็นไปไม่ได้สักเพียงใดก็ตาม
ในที่สุดมันก็จะเกิดขึ้นเป็นจริงตามนั้นทุกประการอย่างแน่นอน

2. เอโดม ผู้ไม่สนใจ ผู้ดูหมิ่นเยาะเย้ย ถ้อยคำของพระเจ้า
ในที่สุดตัวเขาเองจะถูกเยาะเย้ย และพบกับการถูกทำลาย

3. เมื่อการพิพากษาของพระเจ้ามาถึง
สิ่งที่เคยเป็นความภาคภูมิใจของมนุษย์
อาจจะกลายเป็นความอับอายก็เขาก็ได้

วันนี้อะไรคือความภาคภูมิใจของเรา?

คำคม

“ สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ เป็น สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ”