สรุป อิสยาห์ 23

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 23 พระเจ้าให้อิสยาห์พยากรณ์ถึงการพิพากษาที่จะมาถึงเมืองไทระ ด้วยการถูกทำลายลง 70 ปี แล้วจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 23

อิสยาห์พยากรณ์ถึงการพิพากษาของเมืองไทระ ว่า
ชาวเรือ​ทั้ง​หลาย​ของ​เมืองทาร​ชิช และพ่อ​ค้า​แห่ง​เมือง​ไซ​ดอน
ซึ่งทำการค้าขายกับเมืองไทระจะร้องไห้คร่าครวญ
เพราะ​เมือง​ไทระนั้น​ถูก​ทำ​ลายเสียสิ้นแล้ว

​เมือง​ไทระที่เคยเต็มไปด้วยความรื่น​เริง ได้เหลือไว้แต่ความโศกเศร้า
เมือง​ไทระ​ซึ่ง​เคยให้กำไรแก่​พวก​พ่อ​ค้า​มากมาย ถูกทำลายลงแล้ว

พระเจ้าทรง​วาง​แผนนี้​ไว้ เพื่อ​ขจัด​ความ​เย่อ​หยิ่ง​ใน​ศักดิ์​ศรีของไทระ
และ​เพื่อ​ลบ​หลู่​ผู้​มี​เกียรติ​ทุก​คน​ใน​แผ่น​ดิน​โลก

พระเจ้า​เหยียด​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​เหนือ​ทะเล
พระ​องค์​ทรง​​บัญ​ชาให้​ทำ​ลาย​ป้อม​ปรา​การ​ของ​เมืองไทระ​เสีย

เมือง​ไทระ​จะ​ถูก​ลืม 70 ปี เท่าๆ กับ​อายุ​ของ​พระ​รา​ชา​องค์​หนึ่ง
เมื่อ​สิ้น 70 ปี พระเจ้าจะ​ทรง​เยี่ยม​เยียน​เมือง​ไทระ
และ​เมือง​นั้น​จะ​กลับ​มีการทำการค้า​ขายอีก
กำไร​ของ​มัน​ที่ได้มาจะ​เป็น​ของ​ถวาย​แด่​พระเจ้า
​กำไร​ของ​มัน​จะ​ทำ​ให้​พวก​ที่​อยู่​เฉพาะ​พระ​พักตร์พระเจ้า​มี​อา​หาร​อุดม​และมี​เสื้อ​ผ้า​งด​งาม

1. ชาวเมืองไทระภาคภูมิใจว่า ตนเป็นเมืองการค้าที่สำคัญที่ใครๆก็จำเป็นต้องมาพึ่งพา
เมื่อการพิพากษาของพระเจ้ามาถึง สิ่งเหล่านั้นถูกนำออกไปจนหมดสิ้น
ทุกสิ่งที่เรามีเป็นเพราะพระเจ้าประทานให้
ถ้าพระเจ้าจะเอาสิ่งที่พระองค์ประทานให้แก่เราออกไป
เราก็จะไม่เหลืออะไรเลย

2. เมืองไทระถูกทำลาย ทิ้งไว้ 70 ปี แล้วเมื่อถึงเวลาก็ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่
เพราะพระเจ้ามีพระประสงค์บางอย่างสำหรับเมืองนี้ในอนาคต (ในพระคัมภีร์ใหม่)

พระเจ้าทรงรื้อทำลายลงได้ พระองค์ก็ทรงสร้างขึ้นใหม่ได้
ทั้งหมดเป็นไปตามแผนการอันดีเลิศของพระเจ้าสำหรับประชากรของพระองค์

คำคม

“ ผู้ที่เย่อหยิ่ง จะถูกทำให้ต่ำลง ”