สรุป อิสยาห์ 29

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 29 อิสยาห์พยากรณ์ถึงการปิดล้อมเยรูซาเล็ม และการฟื้นฟูที่มาจากพระเจ้าเหนืออิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 29

วิบัติ​แก่​ อารี​เอล(เยรูซาเล็ม)
พระเจ้า​จะ​ให้​อารี​เอล​ทุกข์​ใจ จะ​มี​การ​คร่ำ​ครวญ​และ​ร้อง​ทุกข์
เมืองนี้​จะถูก​ปิด​ล้อม​ แล้ว​​จะ​ตก​ต่ำและอ่อนแอลง
แต่​​ศัตรู​ที่น่ากลัวของเมืองนี้จะ​ถูกกำจัดไปอย่างรวดเร็ว

พระเจ้า​จะ​เยี่ยม​เยียนเมืองนี้ ด้วย​ฟ้า​ร้อง ด้วย​แผ่น​ดิน​ไหว และ​ด้วย​เสียง​ดัง​สนั่น
ทั้ง​พายุ​หมุน ลม​พายุ และ​เปลว​เพลิง​ที่​เผา​ผลาญ
และ​มวล​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หมด​ที่​ต่อ​สู้​กับ​อารี​เอล จะ​หายไป​เหมือน​ความ​ฝัน​
พวกเขาจะกลับไปโดยไม่ได้อะไรเลย

บรรดาผู้เผยพระวจนะและผู้ทำนายในเยรูซาเล็ม จะ​อยู่​ใน​สภาพ​งง​งวย​และ​ตก​ตะลึง
​นิมิต​ทั้ง​หมด​นี้​กลาย​เป็น​เหมือน​ถ้อย​คำที่คนฟังไม่​รู้​เรื่อง

พระเจ้าตรัส​ว่า
“เพราะ​ชน​ชาติ​นี้​เข้า​มา​ใกล้​ด้วย​ปาก​ของ​เขา
และ​ให้​เกียรติ​เรา​ด้วย​ริม​ฝี​ปาก​ของ​เขา
แต่​ใจ​ของ​เขา​ห่าง​ไกล​จาก​เรา
เขา​นมัสการ​เรา​เหมือน​เป็น​ระเบียบ​ของ​มนุษย์​ที่​จำ​กัน​มา”

พระเจ้าจะทำให้ปัญ​ญา​ของ​คน​มี​ปัญ​ญา​พินาศ​ไป
คนที่การ​กระ​ทำ​ของ​เขา​อยู่​ใน​ความ​มืด แล้วคิดว่าพระเจ้าจะไม่เห็น
ช่างโง่เขลาที่คิดว่า สิ่งที่ถูกสร้างจะสามารถทำสิ่งใดต่อต้าน ผู้สร้างมันได้

พระเจ้าตรัสว่า
อีก​ไม่นาน อิสราเอลจะได้รับการฟื้นฟู
​คน​หู​หนวก​จะ​ได้​ยิน ​คน​ตา​บอด​จะ​มอง​เห็น
คน​ใจ​ถ่อม​จะพบความ​ชื่น​บาน​ในพระเจ้า
คน​ยาก​จนจะ​ยิน​ดี​ใน​องค์​บริ​สุทธิ์​ของ​อิส​รา​เอล
​คน​โหด​ร้าย​จะ​สูญ​สิ้น​ไป และคน​ชั่ว​จะ​ถูก​ขจัดไป

อิสราเอล​จะ​ไม่​อับ​อาย​อีก และ​หน้า​ของ​เขา​จะ​ไม่​ซีด​ลง​อีก​ต่อ​ไป
คนทั้งหลาย​จะ​ถือ​ว่า​ องค์​บริ​สุทธิ์​ของ​ยา​โคบ​ศักดิ์​สิทธิ์
และ​จะ​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า​ของ​อิส​รา​เอล
และ​พวก​ผิด​เพี้ยนจะ​มา​ถึง​ความ​เข้า​ใจ
​พวก​ชอบ​บ่น​จะ​ยอม​รับ​การ​สั่ง​สอน

1. อิสยาห์พยากรณ์ถึงศัตรูจะมาปิดล้อมเยรูซาเล็ม และศัตรูเหล่านั้นจะหายไปอย่างรวดเร็ว กลับไปแบบไม่ได้อะไรกลับไปเลย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามนั้น ในเวลาต่อมา สมัยเซน​นา​เคอ​ริบ​พระ​ราชา​แห่ง​อัส​ซี​เรีย​ (2พกษ. 18:13)

สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ จะเกิดขึ้นเป็นจริงเสมอ
แม้ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้ก็ตาม

เป็นไปได้อย่างไรที่กองทัพใหญ่มาล้อมเมืองไว้
จะหายไปในวันเดียว แบบไม่ได้อะไรกลับไปเลย

2. พระเจ้าไม่พอพระทัยที่คนอิสราเอล เข้า​มา​แต่เพียงพิธีกรรม แต่ไม่มีใจให้แด่พระเจ้าอย่างแท้จริง
วันนี้ไม่สำคัญว่า เราทำศาสนพิธีได้ดีแค่ไหน หรือพูดว่ารักพระเจ้ามากเพียงใด
สิ่งสำคัญคือ พระเจ้าทรงสำคัญแค่ไหนในหัวใจของเรา?

3. คำพยากรณ์เกี่ยวกับการฟื้นฟูอิสราเอลนั้น
เกิดขึ้นเป็นจริงเมื่อพระเยซูคริสต์ เสด็จมาบังเกิด
​คน​หู​หนวก​ได้​ยิน ​คน​ตา​บอด​มอง​เห็น
แม้แต่คน​ยาก​จนก็เข้าถึงพระเจ้าได้
คนทั้งหลาย​หันหาเกรง​กลัว​พระ​เจ้า​ของ​อิส​รา​เอล

การฟื้นฟูนั้นไม่ได้เกิดกับอิสราเอลเท่านั้น
แต่สำหรับชนทุกชาติที่เชื่อวางใจในพระเยซูด้วย

คำคม

“ สิ่งที่พระเจ้ามองหา คือ จิตใจที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงใจ ”