สรุป อิสยาห์ 32

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 32 อิสยาห์พยากรณ์ถึงการปกครองของพระมาซีฮา และได้พูดถึงการที่เยรูซาเล็มจะถูกทำลาย และการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 32

อิสยาห์พยากรณ์ถึงการปกครองของพระมาซีฮา ว่า
ดู​เถิด พระ​รา​ชา​องค์​หนึ่ง​จะ​ปก​ครอง​ด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม
​จะ​เป็น​เหมือน​ที่​กำ​บัง​จากสารพัดปัญหา
คนตาบอดจะมองเห็น ​คนูหนวก​จะ​ได้​ยิน
คนจิต​ใจ​​หุน​หัน​จะ​เข้าใจ
​คน​ติด​อ่าง​จะ​พูด​ชัด​เจน
คนอธรรมจะไม่​เป็น​คน​น่า​นับ​ถืออีกต่อไป
แต่​ผู้​ชอบธรรม​ก็​ทำ​แต่​สิ่ง​ที่​สูง​ส่ง

อิสยาห์พยากรณ์ถึงหายนะของเยรูซาเล็ม ว่า
เยรูซาเล็ม เมือง​ที่​อยู่​อย่าง​มั่น​ใจ​นั้น
อีก​เพียง​ปี​กว่าๆ จะพบกับความ​สะ​ดุ้ง​ตัว​สั่น ความอับอาย และการถูกทำลาย
​พระ​ราช​วัง​และบ้านเมือง​ จะถูกทิ้งร้าง
จน​กว่า​​พระ​วิญ​ญาณจะเทลงมา​จาก​เบื้อง​บน​

แล้ว​ความอุดมสมบูรณ์ ​ความ​ยุติ​ธรรม​ และ​ความ​ชอบ​ธรรม​ จะปรากฏไปทุกแห่งหน
ผลงาน​ของ​ความ​ชอบ​ธรรม ​จะ​เป็น​สันติ​สุข
ผล​ลัพธ์​ของ​ความ​ชอบ​ธรรม​ จะเป็น ​ความ​เงียบ​สงบ​และ​ความ​วาง​ใจ​เป็น​นิตย์
คนอิสราเอลจะ​อา​ศัย​ใน​ที่อยู่​แห่ง​สันติสุข ​ปลอด​ภัย​และ​พัก​สงบ

1. สิ่งที่พยากรณ์ถึงพระคริสต์(พระมาซีฮา)นั้น ได้เกิดขึ้นเป็นจริงแล้วบางส่วน
เมื่อพระเยซูเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อรับโทษแทนความผิดบาปของมนุษย์
และส่วนที่เหลือจะเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

คำพยากรณ์ของการเสด็จมาของพระเยซูในครั้งแรกเป็นความจริงทั้งหมดอย่างไร
คำพยากรณ์เรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ครั้งที่สอง ก็จะเป็นจริงทุกประการอย่างนั้น

2. ​ความ​ชอบ​ธรรมซึ่งพระเยซูประทานแก่ผู้เชื่อนั้น ​จะนำมาซึ่ง​สันติ​สุข ​ความ​​สงบ​และ​ความ​วาง​ใจ​เป็น​นิตย์
เมื่อเราเป็นคนชอบธรรม โดยความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า(รม. 5:1) และ เราจึงไว้วางใจในพระเยซูตลอดไป
นั่นคือ คนที่เป็นคนชอบธรรมแล้ว จะไว้วางใจในพระเยซู

คำคม

“ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะพบของขวัญนานาประการที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้แก่เรา ”