สรุป อิสยาห์ 34

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 34 พยากรณ์ถึงการพิพากษาที่จะลงมาเหนือบรรดาประชาชาติ โดยเฉพาะลงมาเหนือศัตรูของอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 34

ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย จง​ตั้ง​ใจ​ฟัง​
เพราะพระเจ้า​ทรง​เกรี้ยว​กราด​ต่อ​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​สิ้น
พระ​องค์จะ​ทรง​ทำ​ลาย​พวก​เขา
พวก​เขาจะถูก​ฆ่า​ และ​กลิ่น​เหม็น​จาก​ศพ​จะ​ฟุ้ง​ไป เลือด​จะ​นอง​ภูเขา​ทั้ง​หลาย
บรรดากษัตริย์และเจ้านายทั้งหลายจะ​ร่วง​ลง เหมือน​ใบ​ไม้​ร่วง

เมื่อ​ดาบ​ของพระเจ้า​​ลง​มา​ใน​การ​พิ​พาก​ษา เหนือเอโดม(ศัตรูของอิสราเอล)
จะมี​การ​ฆ่า​ขนาน​ใหญ่​เกิดขึ้น
แผ่นดินจะถูกเผาไหม้ ไฟจะ​ไม่​ดับ​ไม่​ว่า​กลาง​คืน​หรือ​กลาง​วัน
ควัน​ของ​มัน​จะ​ลอย​ขึ้น​อยู่​ตลอด​ไป
มัน​จะ​ถูก​ทิ้ง​ร้าง​อยู่​ทุก​ชั่ว​ชาติ​พันธุ์
เมืองเหล่านั้นจะมีสัตว์ป่าและนกทั้งหลายจะเข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินเหล่านั้นแทน

1. เมื่อการพิพากษาของพระเจ้ามาถึง พร้อมกับพระพิโรธเหนือความชั่วร้ายของมนุษย์ที่พวกเขาได้ทำไป
นั่นเป็นวันแห่งความน่าสะพรึงกลัว
ใครเล่าจะสามารถยืดหยัดอยู่ได้ในวันนั้น?

หากเราต้องเผชิญกับการพิพากษาอันเข้มงวดของพระเจ้า
เราคงไม่มีทางรอดพ้นการลงโทษอย่างสาสมได้เลย
แต่ขอบคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์
พระองค์ทรงรับโทษแห่งการพิพากษานั้นนั้นแทนเราแล้ว
สำหรับเราที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ วันนั้นจึงไม่ใช่วันแห่งความน่าสะพรึงกลัว
แต่เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี

2. ในวันแห่งการพิพากษา ไม่ว่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่สักเพียงใด หรือผู้เล็กน้อยสักแค่ไหน
ก็ล้วนแต่ต้องเข้าสู่การพิพากษา
และพวกเขาจะต้องรับผลแห่งการพิพากษานั้น ชั่วนิรันดร์

คำคม

“ วันแห่งการพิพากษาเป็นวันอันน่าสะพรึงกลัว สำหรับคนบาปที่ไม่ได้กลับใจ ”