สรุป อิสยาห์ 39

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 39 เฮเซคียาห์ได้พาคณะทูตจากบิบาโลน ชมทรัพย์สมบัติทั้งหมดในเยรูซาเล็ม จนเป็นเหตุให้บาบิโลนบุกมาปล้นทรัพย์เหล่านั้นในเวลาต่อมา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 39
โอรส​ของพระ​รา​ชา​แห่ง​บา​บิ​โลน ได้ทรง​ส่ง​พระ​ราช​สาร​และ​เครื่อง​บรร​ณา​การ​มาให้​เฮ​เซ​คี​ยาห์
เพราะ​ได้​ยิน​ว่า​เฮ​เซ​คี​ยาห์​ประ​ชวร และ​ทรง​แข็ง​แรง​ดี​แล้ว

เฮ​เซ​คี​ยาห์ดีใจมาก จึงพาทูตที่มา ไป​ดู​คลัง​ทรัพย์ทั้งหมด​ของ​พระ​องค์
รวมทั้งทุกสิ่งใน​พระ​ราช​วัง​และใน​ราช​อา​ณา​จักร​

แล้ว​อิส​ยาห์​จึงมา​ทูล​เฮ​เซ​คี​ยาห์ ​ว่า
วัน​เวลา​กำ​ลัง​จะ​มา​ถึง เมื่อ​ทุก​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​พระ​ราช​วัง​ของ​เฮ​เซ​คี​ยาห์
และ​ทุก​สิ่ง​ที่​บรรพ​บุรุษ​​ได้​สะสม​มา​ จะ​ต้อง​ถูก​เอา​ไป​ยัง​บา​บิ​โลน จะ​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​เหลือ​เลย
และ​บุตร​ทั้งหลายของเฮ​เซ​คี​ยาห์ ​จะ​ถูก​นำ​เอา​ไป​เป็น​ขันที​ใน​พระ​ราช​วัง​ของ​รา​ชา​แห่ง​บา​บิ​โลน

แล้ว​เฮ​เซ​คี​ยาห์ ​ว่า
สิ่งที่กล่าวนั้น​ดี เพราะ​อย่างน้อยก็ยังจะมี​สวัสดิ​ภาพ​และ​ความ​ปลอด​ภัย​ ใน​วัน​เวลา​ของ​เขา

1. เมื่อทูตของบาบิโลนมาเยี่ยม เฮ​เซ​คี​ยาห์ดีใจจนลืมตัว
พาพวกเขาไป ชมทรัพย์สมบัติมากมายของเยรูซาเล็ม
เป็นเหตุให้เมื่อบาบิโลนทวีอำนาจมากขึ้น
จึงอยากจะมาบุกยึดเยรูซาเล็มให้ได้ เพราะรู้แล้วว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงใด

เฮเซคียาห์ อาจดีใจเพราะภูมิใจที่แม้แต่พระราชาแห่งบาบิโลน ยังมาถวาย​เครื่อง​บรร​ณา​การ​ให้แก่เขา
หรืออาจดีใจ เพราะถ้าเป็นมิตรกับบาบิโลนอาณาจักรที่กำลังค่อยๆยิ่งใหญ่ขึ้นมา ต่อไปก็ไม่ต้องกลัวอัสซีเรียแล้ว

ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เหตุเหล่านั้น ทำให้เฮเซีคียาห์ ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ จนนำหายนะมาสู่เยรูซาเล็ม

ความยโสก็ดี การวางใจในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าก็ดี ล้วนแต่เป็นบาป ซึ่งจะนำอันตรายมาสู่ชีวิต

2. เหตุที่เฮ​เซ​คี​ยาห์ ​กล่าวว่า การตัดสินของพระเจ้าดีแล้ว
น่าจะเป็นเพราะเขายอมรับในความบาปผิดของตน จึงยอมจำนนต่อการตัดสินของพระเจ้า
และขอบคุณพระเจ้าที่ยังเมตตาเขาไม่ให้เหตุร้ายเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเขา
เขารู้จักพระเมตตาของพระเจ้า รู้ดีว่าแม้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเชื้อสายของเขา
แต่จะไม่เกิดกับเชื้อสายของเขา ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า
ลูกของเขา(มนัสเสห์)ชั่วร้าย ถูกจับตัวไปบาบิโลน(2พศด. 33:11) ชั่วระยะหนึ่ง
เหลนของเขา(โยสิยาห์)รักพระเจ้า ได้ครองเยรูซาเล็มจนวันตาย(2พศด. 34)
โหลนและลูกของโหลนของเขา ทำสิ่งชั่วร้าย ถูกจับไปบาบิโลน
และทรัพย์สมบัติถูกขนไปบาบิโลน ตามคำพยากรณ์

ผู้ที่สำนึกผิด กลับใจอย่างแท้จริง จะยอมจำนนอย่างสิ้นเชิง ต่อการตัดสินของพระเจ้า
และจะพบว่าพระเจ้าตัดสินอย่างยุติธรรมและเปี่ยมด้วยพระเมตตาเสมอ

คำคม

“ พระเจ้าทรงพระเมตตาและทรงยุติธรรม ”