สรุป อิสยาห์ 43

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 43 อิสยาห์พยากรณ์ถึงพระ​เจ้า​สัญญา​ที่จะ​ฟื้น​ฟู​และ​ปกป้องรัก​ษาประชากรของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 43

พระเจ้าตรัสกับอิสราเอล ต่อจากบทที่ 42 ว่า

ถึงแม้พวกเขาจะไม่เชื่อฟังพระเจ้า จนพระพิโรธของพระเจ้าลงมาบนพวกเขา
แต่​บัด​นี้ พระเจ้าผู้​ทรง​สร้างเขา​ตรัสกับเขา ว่า

อย่า​กลัว​เลย เพราะ​พระเจ้า​ได้​ไถ่​พวกเขา​แล้ว พวกเขา​เป็น​ของพระองค์
พระองค์จะดูแลพวกเขาอย่างดี ท่ามกลางอันตรายที่เกิดขึ้น
พระเจ้าจะช่วยพวกเขา​ให้​รอด​และให้พวกเขาได้​รับ​เกียรติ
เพราะ​ว่าพวกเขา​มี​ค่า​ใน​สาย​ตา​ของ​พระองค์ และพระองค์ทรง​รัก​เขา

พระเจ้า​จะ​นำ​ลูก​หลาน​ของพวกเขากลับมา​จาก​ปลาย​แผ่น​ดิน​โลก
พระองค์จะ​นำ​ประ​ชา​ชน​ที่​ตา​บอด​แต่​ยัง​มี​ตา และ​ที่​หู​หนวก​แต่​ยัง​มี​หู ให้กลับ​มา

สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น พระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้ว
ไม่​มี​ใครจะ​เปลี่ยน​แปลง​ได้​อีก

อย่า​จด​จำ​สิ่ง​ที่​ล่วง​เลย​มา​แล้ว​นั้น อย่า​พิ​เคราะห์​เรื่อง​ใน​อดีต
พระเจ้า​กำ​ลัง​ทำ​สิ่ง​ใหม่ๆ บัด​นี้ มัน​งอก​ขึ้น​มาแล้ว
พระองค์​จะ​ทำ​ทาง​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร และ​แม่​น้ำ​ใน​ที่​แห้ง​แล้ง
สรรพสิ่งจะถวาย​เกียรติ​แด่พระเจ้า

ถึง​กระ​นั้น​ อิสราเอลก็ยัง​ไม่​​เรียก​หาพระเจ้า
พวกเขา​ไม่​ยอมเหน็ด​เหนื่อย​เพื่อ​พระเจ้า​เลย
แต่กลับทำให้พระเจ้า​เหนื่อยใจ เพราะความบาปผิดของพวกเขา

พระเจ้าจะทรง​ลบ​ล้าง​การ​ทร​ยศ​ของพวกเขา ​ด้วย​เห็น​แก่​พระองค์​เอง
และ​เรา​จะ​ไม่​จด​จำ​บาป​ของ​พวกเขา

1. แม้อิสราเอลจะไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระองค์ยังคงเมตตาเขา ยังคงรักเขา
ทรงช่วยเขาให้พ้นอันตราย และทรงไถ่เขา ทรงทำให้เขากลับสู่สภาพดี
และทำให้เขาได้​รับ​เกียรติ

พระเจ้าทรงทำเช่นนั้นกับเราด้วย
ขณะที่เรายังเป็นคนบาป พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา(รม.5:8)
พระเยซูทรงช่วยกู้เรา ให้เรากลับสู่สภาพดี และทำให้เราได้รับเกียรติ

2. อย่า​จด​จำ​สิ่ง​ที่ผิดพลาดของตน​ใน​อดีต
พระเจ้า​กำ​ลัง​ทำ​สิ่ง​ใหม่ๆแล้ว
ให้เรากลับมาหาพระเจ้า เริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระองค์อีกครั้ง

3. พระเจ้าจะทรง​ลบ​ล้าง​การ​ทร​ยศ​ของอิสราเอล ​ด้วย​เห็น​แก่​พระองค์​เอง
เพราะถ้าเห็นแก่คุณงามความดีของพวกเขา ตลอดชั่วชีวิต พวกเขาคงไม่ได้ลบล้างการทรยศแน่
เพราะหาความดีไม่พบเลย

วันนี้ก็เช่นกัน พระเจ้าทรงให้อภัยความบาปผิดของเรา
ไม่ใช่เพราะคุณงามความดีใดๆของเราเลย
แต่เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยเมตตา พระองค์จึงทรงเมตตาเรา

คำคม

“ อย่าจดจำสิ่งเก่า เพราะพระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่ ”