สรุป อิสยาห์ 45

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 45 อิสยาห์พยากรณ์ถึงกษัตริย์ไซรัสว่า พระเจ้าทรงเลือกเขาเพื่อจะเป็นพรแก่ประชากรของพระองค์ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักพระองค์ก็ตาม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 45

พระเจ้า​ตรัส​​กับกษัตริย์ไซ​รัส ว่า
พระเจ้าจะ​ทำ​ให้​มือ​ขวา​ของ​เขา​แข็ง​แกร่ง เพื่อ​ปราบ​บรร​ดาพระ​รา​ชา​ทั้งหลาย
พระเจ้าจะประทาน​ทรัพย์​สม​บัติ​ใน​ที่​ลี้​ลับให้แก่เขา
ที่พระเจ้าทรงกำหนดเขาไว้ แม้เขาไม่รู้จักพระองค์
ก็เพราะ​เห็น​แก่​​อิส​รา​เอล​ผู้ที่พระเจ้าทรง​เลือก​สรร​ไว้
เพื่อว่า​คนทั้งปวง​จะ​รู้ว่า ไม่​มี​พระเจ้าอื่น​อีก นอกจากพระองค์

พระเจ้าเป็นผู้ทำ​ให้​เกิด​สวัสดิ​ภาพ​และ​สร้าง​ความ​วิบัติ
ทรงโปรย​ฝน และ​​ความ​ชอบ​ธรรม​ลง​มา ให้​แผ่น​ดิน​โลก​ ​ความ​รอดก็​งอก​เงย​ขึ้น

ผู้​ซึ่ง​สู้​กับ​ผู้​ปั้น​ตัว​เขา ย่อมพบกับความวิบัติ
ผู้บังอาจคิดจะ​สั่งพระเจ้า จะพบหายนะ
 
พระเจ้าผู้ทรง​สร้าง​แผ่น​ดิน​โลก และ​ฟ้า​สวรรค์
จะทรงทำ​ทาง​ทั้ง​หมด​ของ​ไซรัสให้ราบรื่น
และเขาจะ​สร้าง​นคร​ของพระเจ้า และ​ให้ประชากรของพระองค์​เป็น​อิสระ โดย​ไม่​มี​ค่า​จ้าง​หรือ​ราง​วัล

พระ​เจ้าจะทรง​สถิต​กับ​เขาและอวยพรเขา
อิส​รา​เอล​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​กู้​จาก​พระเจ้า ด้วย​ความ​รอดนิรันดร์
และจะ​ไม่​อับ​อาย​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์

ผู้ที่​หัน​มา​หา​พระเจ้า จะได้​รับ​ความ​รอด
​พวก​เขา​ที่​​อธิษ​ฐาน​ขอ​ต่อ​พระ ที่​ช่วย​เขา​ให้​รอด​ไม่​ได้ จะอับ​อาย

พระเจ้า จะ​มี​ความ​ชอบ​ธรรม​และ​รับ​การ​สรร​เสริญ

1. พระเจ้าทรงเลือกกษัตริย์ไซรัส ให้ยิ่งใหญ่และรบชนะประเทศต่างๆ แม้แต่บาบิโลนที่ยิ่งใหญ่
ไม่ใช่เพราะคุณงามความดีๆของไซรัส แต่เพราะเห็นแก่ประชากรของพระองค์
พระเจ้าทรงเลือกเขาและใช้เขา ก็เพื่อให้แผนการตามพระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จ
คนอิสราเอลจะได้กลับมาจากการเป็นเชลยในบาบิโลน

วันนี้ที่เรามีสิทธิมีส่วนรับใช้พระเจ้าในส่วนใดก็ตาม
หาใช่เป็นเพราะความดีหรือความสามารถของเรา
แต่เป็นเพราะพระเมตตาของพระเจ้า ที่ทรงให้เกียรติเรา
เลือกเราให้มีส่วนในแผนการของพระองค์
ดังนั้นเราไม่ควรยโส แต่ยิ่งถ่อมใจ
และทำสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบหมายแก่เราในวันนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังของเรา

2. ผู้ที่​หัน​มา​หา​พระเจ้าแห่งความรอด จะได้​รับ​ความ​รอด
ผู้ที่พึ่งพาตนเองหรือสิ่งอื่นที่ยังเอาตัวไม่รอด จะพบกับความพินาศ

คำคม

“ เมื่อพระเจ้าทรงใช้ผู้ใด พระองค์จะจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาอย่างเพียงพอ ”