สรุป อิสยาห์ 48

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 48 อิสยาห์พยากรณ์ถึงการทรงไถ่ของพระเจ้าที่มีมายังคนอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 48

พระเจ้าตรัสกับอิสราเอล ว่า
โอ วงศ์​วาน​ของ​ยา​โคบ ผู้​ร้อง​ขอ​ต่อ​พระ​เจ้า​ แต่​ไม่​ใช่​ด้วย​ความ​จริง​หรือ​ความ​ชอบ​ธรรม
พวก​เขา​ขนาน​นาม​ของ​ตัวเอง​ตาม​นคร​บริ​สุทธิ์ และทำทีเป็น​พึ่ง​พิง​พระ​เจ้า

พระเจ้าทรงรู้​ว่า​ พวกเขา​ดื้อ​ด้าน
ในอดีตพระเจ้าทรงแจ้งต่อพวกเขา​นาน​แล้ว ถึง​สิ่งต่างๆที่พระองค์จะทำ ก่อน​ที่​มัน​จะ​เกิด​ขึ้น
เพื่อพวกเขาจะได้ไม่พูดว่า รูป​เคา​รพ​ของ​พวกเขาเป็นผู้ทำ​เอง

ตั้ง​แต่​นี้​ไป​ พระเจ้า​จะ​เล่า​สิ่ง​ใหม่​ให้​พวกเขา​ฟัง เป็น​สิ่ง​ลึก​ลับ​ที่​พวกเขา​ไม่​รู้ และ​ไม่​เคย​ได้​ยิน
ที่ผ่านมาพวกเขา​ประ​พฤติ​การ​ทร​ยศ​อย่างยิ่ง
พระเจ้าทรงกลั้น​ความ​กริ้ว​​ไว้​ เพื่อ​เห็น​แก่​นาม​ของ​พระองค์
เพื่อพระองค์จะไม่ต้องตัดพวกเขาออกไปเสีย

พระเจ้า​ได้​ถลุงพวกเขา ​ใน​เตา​ของ​ความ​ทุกข์​ยาก
เพื่อไม่ให้พระนาม​ของ​พระองค์ ​ถูก​เหยียด​หยาม
​สง่า​ราศี​ของพระเจ้านั้น พระองค์​จะ​ไม่​ให้​ผู้​อื่น
พระองค์ทรง​เป็น​เบื้อง​ต้น และ​​เบื้อง​ปลาย
พระองค์ทรงสร้าง​แผ่น​ดิน​โลก และ​ฟ้า​สวรรค์

พระเจ้าทรง​รัก​ไซรัส และ​จะทำให้​เขา​​ต่อ​สู้​ชาว​เคล​เดีย(บาบิโลน)
พระเจ้าทรงได้​เรียก​เขา​มา และทำให้เขา​จำ​เริญ​ขึ้น
เพื่อนำการช่วยเหลือมายังอิสราเอล

ถ้า​อิสราเอล​เชื่อ​ฟังพระเจ้า แล้วพวกเขาจะเต็มไปด้วย​ความ​สม​บูรณ์​พูน​สุข​ และ​ความ​ชอบ​ธรรม
ลูก​หลาน​ของพวกเขาก็จะรับพระพรมากมาย
จง​ออก​จาก​บา​บิ​โลน จงโห่​ร้อง​ชื่น​บาน จง​เล่า​ให้​ฟัง​ไป​ถึง​สุด​ปลาย​แผ่น​ดิน​โลก ว่า
พระเจ้าทรงไถ่ผู้รับใช้ของพระองค์​แล้ว

และพระเจ้า​ตรัส​ว่า “ไม่​มี​สันติ​สุข​แก่​คน​อธรรม”

1. แม้ว่าคนอิสราเอล​จะดื้อ​ด้าน ไม่​จริง​ใจต่อพระเจ้า และไม่ดำเนินชีวิตในทางชอบธรรม
ถึงกระนั้นพระเจ้ายังคงมีเมตตาต่อพวกเขา
นำความรอดมาสู่พวกเขา และให้โอกาสแก่พวกเขาที่จะกลับใจใหม่

วันนี้พระเจ้าได้นำความรอดมาใกล้มนุษ์ เพียงแค่มนุษย์ยื่นมือออกรับเอาด้วยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
พระองค์ให้โอกาสแก่เราที่จะกลับใจใหม่ได้เสมอ หากเราผิดพลาดพลี้งบาปไป จงรีบหันกลับมาหาพระองค์

2. พระเจ้า​ได้​ถลุงอิสราเอล ​ใน​เตา​แห่ง​ความ​ทุกข์​ยาก
เพื่อพวกเขาจะไม่ทำให้พระนาม​ของ​พระองค์ ​ถูก​เหยียด​หยาม
แล้วพวกเขาเองจะต้องถึงความพินาศ

วันนี้ หากพระเจ้าอนุญาตให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น
เพราะเราไม่ยำเกรงพระเจ้า
จงรีบกลับใจใหม่ สารภาพบาปต่อพระองค์ รับการอภัย แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

3. ไซรัส เป็นภาพสะท้อนถึงพระเยซูคริสต์
พระเจ้าทรงใช้ไซรัสมาเพื่อช่วยอิสราเอล ออกจากการเป็นเชลยในบาบิโลน
พระเจ้าทรงใช้พระเยซูคริสต์ เพื่อช่วยมนุษย์ ออกจากการเป็นทาสของบาป

คำคม

“ พระเกียรติสมควรเป็นของพระเจ้า แต่ผู้เดียว อย่าให้ใครบังอาจแย่งมาจากพระองค์