สรุป อิสยาห์ 49

ภาพรวม

  • อิสยาห์พยากรณ์ถึงพระมาซีฮาที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด และจะนำบรรดาประชาชาติมาเป็นประชากรของพระองค์ด้วย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 49

อิสยาห์กล่าวว่า
พระเจ้าทรงเลือกและทรงใช้พระมาซีฮา นำข่าวไปยังแผ่น​ดิน​ชาย​ทะเล และชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​ไกล
พระเจ้า​ทรง​ทำ​ให้​ปาก​ของ​ท่าน​เหมือน​ดาบ​คม เหมือน​ลูก​ศร​ขัด​มัน

พระเจ้าเรียกท่านว่า เป็น​ผู้​รับ​ใช้​ของพระองค์
แต่​ท่าน​กล่าวว่า สิ่ง​ที่​เกิดขึ้นกับท่านนั้นขึ้น​อยู่​กับพระเจ้า

พระเจ้าทรง​ปั้นท่าน​ตั้ง​แต่​ใน​ครรภ์ ให้​เป็น​ผู้​รับ​ใช้ ที่จะนำ​อิสราเอล​กลับ​มา​หา​พระ​องค์
พระองค์เอง​ทรง​เป็น​กำลัง​ของท่าน

พระเจ้าตรัสกับเขา​ว่า
การที่ท่านจะนำอิส​รา​เอล​กลับ​สู่​สภาพ​ดี​นั้น ดู​จะ​เป็น​การ​เล็ก​น้อย​เกิน​ไป
พระองค์​จะ​ให้​ท่าน ​นำความ​รอด​ของพระเจ้า​จะ​ไป​ถึง​สุด​ปลาย​แผ่น​ดิน​โลก

ใน​เวลา​โปรด​ปราน พระเจ้า​ได้​ตอบ​ท่านแล้ว
ใน​วัน​แห่ง​ความ​รอด​ พระเจ้าได้​ช่วยท่าน
ให้ท่าน​เป็น​พันธ​สัญ​ญา​ของ​ชน​ชาติทั้งหลาย
เพื่อช่วยผู้​ถูก​จำ​จอง ผู้ที่​อยู่​ใน​ความ​มืด​
เพราะ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สง​สาร​พวก​เขา​ จะ​ทรง​นำ​พวก​เขาไป

พระเจ้าจะ​ปรับ​ภูเขา​ทุก​แห่ง​ของ​เรา​ให้​เป็น​ทาง​เดิน
เพื่อคนทั้งหลาย​จะ​มา​จาก​ทุกแห่ง

พระเจ้าไม่เคยลืมหรือ​ละ​ทิ้งประชากรของพระองค์
พระองค์ทรงระลึกถึงพวกเขาอยู่เสมอ
พระองค์จะนำผู้คนมาจากบรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ ให้มาเป็นประชากรของพระองค์ด้วย

พระเจ้าจะทรงช่วย​เชลย​ของ​ผู้​มี​กำ​ลัง และ​​ของ​ผู้​น่า​กลัว​ ​ให้รอดและเป็นไท
เพราะพระเจ้าทรงเป็น​พระ​ผู้​ช่วย​ของ​เจ้า และ​เป็น​พระ​ผู้​ไถ่​ ผู้ทรง​อานุ​ภาพ

1. พระเจ้าทรงดีต่อประชากรของพระองค์ และช่วยประชากรของพระองค์
และไม่เคยลืมประชากรของพระองค์เลย
ด้วยพระคุณของพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์ เราได้กลายเป็นประชากรของพระเจ้า
พระองค์จึงทรงกระทำเช่นนั้นกับเราด้วย

2. พระเจ้าทรงให้พระเยซูคริสต์ มานำเรากลับคืนดีกับพระเจ้า
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เรา ที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์
นำคนทั้งหลายกลับคืนดีกับพระเจ้าเช่นกัน

3. พระเจ้าทรงปรับทางที่ขรุขระทั้งหลายให้ราบเรียบ
เพื่อให้คนทั้งหลายมาถึงพระเจ้าได้ โดยไม่ยากลำบากอีกต่อไป
โดยทางพระเยซูคริสต์ มนุษย์ทั้งหลายสามารถมาถึงพระเจ้าได้ด้วยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
แล้วพระองค์จะช่วยเขาพ้นจากอำนาจของบาปและของมารซาตาน
ที่คอยทำลายชีวิตของเขาและจับเขาเป็นทาสของมันเรื่อยมา

คำคม

“ ผู้​รอ​คอย​พระเจ้า ​จะ​ไม่​พบกับความอับ​อาย ”