สรุป อิสยาห์ 50

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 50 พระเจ้าทรงเรียกให้อิสราเอลมาหาพระองค์ และอิสยาห์พยากรณ์ถึงพระมาซีฮา ว่าทรงเต็มใจเชื่อฟังแม้ต้องพบกับควาทุกข์ทรมาน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 50

พระเจ้า​ตรัสกับอิสราเอล ​ว่า
พระองค์ไม่ได้ขับไล่อิสราเอล หรือขายอิสราเอลให้แก่ผู้อื่น
แต่​เพราะ​บาป​และความ​ทร​ยศ​ของ​พวกเขาต่างหาก ที่ทำให้เขาตกเป็นเชลย
พระเจ้าทรง​เรียกอิสราเอล แต่พวกเขาไม่​ตอบ
พวกเขาคิดว่า พระองค์คงไม่​มี​กำ​ลังพอที่​จะ​ช่วย​กู้​พวกเขา
ทั้งที่เพียงแค่พระองค์ทรงตรัสน้ำ​ทะเล​ หรือ​แม่​น้ำ​ทั้ง​หลาย​ก็แห้งไป

อิสยาห์พยากรณ์ถึงพระมาซีฮา ว่า
ท่านจะ​ค้ำ​ชู​ผู้​อิด​โรย​ด้วย​ถ้อย​คำ
ท่านจะเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า โดย​ไม่​ได้​ขัด​ขืนหรือ​หัน​หลัง​กลับ
ท่านเต็มใจถูก​โบย​ตี​ และถูกดึง​เครา​ออก ถูก​เยาะ​เย้ย​และ​ถูก​ถ่ม​น้ำ​ลาย​รด

แต่พระเจ้าจะทรง​ช่วย​ท่าน ท่านจะอดทนและจะ​ไม่​อับ​อาย
พระเจ้าจะ​ทรง​แก้​ต่าง​ให้​ท่าน
และประกาศว่าท่านไม่​มี​ความ​ผิด
ผู้ที่​เกรง​กลัว​พระเจ้า และ​ฟัง​เสียง​ท่าน จะได้รับการช่วยให้พ้นจากความ​มืดสู่ความ​สว่าง

แต่คนที่ไว้วางใจในการกระทำของตนเอง แทนที่จะไว้ใจพระเจ้า ​จะ​ต้อง​นอน​ลง​ใน​ที่​ทุกข์​ทร​มาน

1. สิ่งที่ร้ายที่เกิดขึ้นกับเรา ไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงลืมเรา หรือทอดทิ้งเรา
แต่เป็นเพราะการกระทำบางอย่างของเราเอง ที่เชิญชวนให้สิ่งนั้นเข้ามา
อย่างไรก็ดี หากวันนี้ เราหันมาพึ่งพาพระเจ้า
พระองค์ทรงสามารถนำเราออกจากความมืด เข้าสู่ความสว่างได้

2. การที่เราไม่สนใจพระเจ้า ไม่ร้องเรียกหาพระเจ้า ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากพระองค์
เพราะเราคิดว่าพระเจ้าไม่มีความสามารถช่วยเราให้พ้นจากสถานการณ์นี้ได้อย่างนั้นหรือ?
ถ้าไม่ใช่ จงรอช้าอยู่ทำไม จงอธิษฐานเถิด

3. อิสยาห์พยากรณ์ไว้อย่างชัดเจนว่า พระเยซูคริสต์ต้องพบกับความทุกข์ทรมาน
เพื่อทำตามน้ำพระทัยพระบิดา
พระองค์เต็มใจเชื่อฟังจนถึงที่สุด
เพราะโดยการเชื่อฟังนั้น ทำให้เกิดความชอบธรรมที่เป็นผลแห่งการเชื่อฟัง
ทำให้เราทั้งหลายที่อยู่ในพระคริสต์นั้น ได้รับความชอบธรรมนั้น โดยทางพระเยซู
ขอบคุณพระเยซู

คำคม

“ คุณคิดว่า พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์สามารถช่วยคุณให้พ้นสถานการณ์นี้ได้หรือไม่? ”