สรุป อิสยาห์ 51

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 51 อิสยาห์พยากรณ์ว่า พระเจ้าจะทรงไถ่อิสราเอลออกจากความทุกข์ ให้ได้รับความชอบธรรม และความชื่นชมยินดีตลอดไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 51

พระเจ้าตรัสกับอิสราเอล ว่า
จงคิดถึงอับ​รา​ฮัม​บรรพ​บุรุษ​ของพวกเขา
พระเจ้า​ได้​เรียก​เขา และ​อวย​พร​เขา​มากมาย

พระเจ้า​จะ​ทรง​ชูใจ​เยรูซาเล็ม
และ​จะ​ทำ​ให้​ถิ่น​ทุร​กัน​ดารเป็น​เหมือน​สวน​เอ​เดน
เพื่อพวกเขาจะ​พบ​ความ​ชื่น​บาน​ และเต็มด้วยการ​ขอบ​พระ​คุณ​และ​เสียง​เพลง

จง​ฟัง​เสียง​ของพระเจ้า
เพราะว่า​ธรรม​บัญ​ญัติและ​ความ​ยุติ​ธรรมของพระเจ้า ​
จะ​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย

ความ​ชอบธรรม​ และ​การช่วยกู้​ของ​พระเจ้า มา​แล้ว
พระเจ้า​จะ​พิพากษา​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย แผ่น​ดิน​ชาย​ทะเลจะพบพระเจ้า

​ฟ้า​สวรรค์ และ​แผ่น​ดิน​โลก​ และผู้​อา​ศัย​อยู่​ใน​โลก จะเสื่อมสูญไป
แต่​ความ​รอดและ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของพระเจ้า​จะ​อยู่​เป็น​นิตย์

ผู้​รู้​จัก​ความ​ชอบ​ธรรมและ​มี​ธรรม​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​ใจ
อย่า​กลัว​การ​เยาะ​เย้ย​ของ​มนุษย์
เพราะความ​รอดและ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของพระเจ้า​จะ​อยู่​เป็น​นิตย์

ผู้​ที่ทรง​ไถ่​ไว้​แล้ว​ของ​พระเจ้า​จะ​กลับ​มา และ​​ด้วย​การ​ร้อง​เพลง
ความ​ชื่น​บาน​เป็น​นิตย์​จะ​อยู่​บน​ศีรษะ​ของ​พวก​เขา
ความ​โศก​เศร้า​และ​การ​ถอน​หาย​ใจ​จะหายไปหมดสิ้น

ในเมื่อพระเจ้า​ทรง​ชู​ใจ​พวกเขา
ดังนั้นไม่​ต้องกลัว​มนุษย์
ที่พวกเขากลัวเพราะ​พวกเขาลืมพระเจ้าของพวกเขา ผู้​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์ และ​​แผ่น​ดิน​โลก

พระเจ้าจะทรง​ปลด​ปล่อย​ ผู้ที่ถูกกัก​ขัง และ​อา​หาร​ของ​เขา​ก็จะ​ไม่​ขาด​แคลน

เพราะอิสราเอล​เป็น​ชน​ชาติ​ของ​พระเจ้า
แม้ว่าพวกเขาได้พบกับ​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​องค์
พบกับการ​ล้าง​ผลาญ​และ​ทำ​ลาย
พบกับ​การ​กัน​ดาร​อา​หาร​และ​คม​ดาบ

พระเจ้าจะนำพระ​พิ​โรธ​ของพระองค์ไปเสีย
พวกเขา​จะ​ไม่​ต้อง​พบกับมัน​อีก​ต่อไป
แต่ศัตรูของพวกเขา ที่ได้ทรมานพวกเขานั้น จะพบกับพระพิโรธนั้นแทน

1. ความ​ชอบธรรม​ และ​การช่วยกู้​ของ​พระเจ้า มา​แล้ว
โดยเริ่มต้นจากแผ่น​ดิน​ชาย​ทะเลจะพบพระเจ้า
เล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่เริ่มพระราชกิจของพระองค์จากแถบชายทะเลในแคว้นกาลิลี

พระองค์นำความชอบธรรมมาให้ ใครก็ตามเชื่อวางใจในพระองค์จะได้รับความชอบธรรม
และพบความรอดในพระองค์

2. ​ฟ้า​สวรรค์ และ​แผ่น​ดิน​โลก​ ยังมีวันเสื่อมสูญไป
แต่​ความ​รอดและ​ความ​ชอบ​ธรรม​ที่พระเจ้าทรงนำมาให้นี้ จะ​ดำรงอยู่​เป็น​นิตย์

ในวันพิพากษาฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเก่าก็จะเสื่อมสูญไป
แต่คนเหล่านั้นที่ได้รับความรอดและความชอบธรรมจากพระเจ้า
จะได้อยู่กับพระองค์ในแผ่นดินโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่ สืบไปเป็นนิตย์

3. คนเหล่านั้นที่ได้รับการไถ่ให้พ้นบาปแล้ว​
จะเต็มไปด้วยความ​ชื่น​บาน​เป็น​นิตย์​
ความ​โศก​เศร้า​และ​คร่ำครวญจะไม่มีอีกต่อไปสำหรับพวกเขา

พวกเขา​จะ​ไม่​ต้อง​พบกับพระ​พิ​โรธ​ของ​อีก​ต่อไป
แต่มารซาตานที่เคยทรมานพวกเขานั้น
จะพบกับพระพิโรธนั้นแทน ในบึงไฟนรกชั่วนิรันดร์

คำคม

“ ผู้ที่ลืมความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ก็จะหวาดกลัวต่อสถานการณ์ ”