สรุป อิสยาห์ 53

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 53 พูดถึงพระมาซีฮาที่จะมาตายเพื่อแบกบาปแทนมนุษย์ และประทานความชอบธรรมแก่มนุษย์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 53 ต่อเนื่องมาจากบทที่ 52:15 พระเจ้าจะทำให้คนทั้งหลายเห็นและเข้าใจ ในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน

ใคร​เล่า​จะ​เชื่อ​สิ่ง​ที่จะ​ป่าว​ประ​กาศต่อไปนี้
พระมาซีฮา ​เจริญ​ขึ้น​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระเจ้า เหมือน​ราก​ที่​แตก​หน่อ​มา​จาก​พื้น​ดิน​แห้ง​แล้ง
ท่าน​ไม่​มี​ความ​งาม ​ที่​จะ​ให้​พวก​เรา​มอง​ดู
ท่าน​ถูก​ดู​หมิ่น​และ​ถูก​ทอด​ทิ้ง พบกับ​ความ​เจ็บ​ปวดและ​​ความ​ทุกข์​ยาก
คน​ทั้ง​หลายไม่​ได้​นับ​ถือ​ท่าน

​ท่าน​แบก​ความ​เจ็บ​ไข้​ และ​ความ​เจ็บ​ปวด​ของ​เรา​ไป
กระ​นั้น​พวก​เรา​ยัง​คิด​ไปว่า ที่เป็นเช่นนั้น
เพราะ​ท่านถูก​พระ​เจ้า​ทรง​โบย​ตี​และ​ข่ม​ใจ

ท่าน​ถูก​แทง​และ​บอบ​ช้ำ​เพราะ​ความ​บาปผิด​ของ​เรา
การ​ตี​สอน​ที่​ตก​บน​ท่าน​นั้น ​ทำ​ให้​พวก​เรา​มี​สวัสดิ​ภาพ และได้​รับ​การ​รัก​ษา
พวกเรา​​หลง​ทาง​ไป​เหมือน​แกะ ​ต่าง​หัน​ไป​ทำบาปตามใจของตนเอง
และ​พระเจ้า​ทรง​วาง​ความ​ผิด​บาป ของพวกเราลง​บน​ตัว​ท่าน

แม้ท่าน​ถูก​บีบ​บัง​คับ​และ​ถูก​ข่ม​ใจ ​ท่าน​ก็​ไม่​ปริ​ปาก
เป็นเหมือน​ลูก​แกะ​ที่​ไม่ขัดขืนอะไร เมื่อถูก​นำ​ไป​ฆ่า

ท่าน​ถูกจับ​ตัว​ไป​ ด้วย​การใช้กำลังบีบ​บัง​คับ​และ​ถูก​ตัด​สิน
คนในยุคนั้นไม่มีใครคิดได้เลยว่า ที่ท่าน​​ถูก​ตีและถูกฆ่า​นั้น
ก็​เพราะความบาปและ​การ​ทร​ยศ​ของพวกเขา

ความตาย​ของ​ท่านถูกจัด​ไว้​กับ​คน​อธรรม แต่​ฝังไว้แบบเศรษฐี​

ทั้งที่​ท่าน​ไม่​ได้​ทำค​วามผิดความบาป​ใดๆเลย
แต่ก็เป็นพระ​ประ​สงค์ข​องพระเจ้าให้​ท่าน​ ต้องบอบ​ช้ำ​ด้วย​การ​บาด​เจ็บ
เพื่อ​ชีวิต​ของ​ท่าน​​จะเป็น​เครื่อง​บูชา​ลบ​ล้าง​บาป

​พงศ์​พันธุ์​ของ​ท่าน จะ​มีชีวิตยืนยาว
พระ​ประ​สงค์​ของ​พระเจ้า​จะ​เจริญ​ขึ้น​ใน​มือ​ของ​ท่าน

ภายหลังท่านจะ​ทำ​ให้​คน​จำนวน​มาก​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม ด้วยความชอบธรรมของท่าน
และ​ท่าน​จะ​แบก​ความ​บาป​ผิด​ทั้ง​หลาย​ของ​พวก​เขาไปเสีย

เพราะ​ท่าน​เท​ตัว​ของท่าน​ลง​ถึง​ความ​มร​ณะ
เพราะท่าน​ถูก​นับ​เข้า​กับ​คนบาป
เพราะท่าน​แบก​บาป​ของ​คน​จำนวน​มาก
เพราะท่าน​อ้อน​วอน​เพื่อ​พวก​คน​ทร​ยศ
เรา​จึงได้รับส่วน​แบ่ง​​กับ​พวก​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่

1. เรื่องของข่าวประเสริฐ อัศจรรย์เกินเข้าใจ ดีเกินกว่าจะจินตนาการได้
พระคริสต์เสด็จมารับแบกบาปของเราไปได้ไปตกที่พระเยซู
เดินไปรับการลงโทษเพราะบาปนั้นบนไม้กางเขน
แล้วโดยการกระทำที่ชอบธรรมของพระองค์นั้น
ต่อมาพระองค์จึงประทานความชอบธรมนั้นให้แก่เรา ผู้เป็นคนของพระองค์

2. เมื่อทำผิดการตีสอนจะช่วยทำให้เกิดการกลับใจ นำไปสู่​สวัสดิ​ภาพ และได้​รับ​การ​รัก​ษา
แต่เมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ การตีสอนนั้นได้ไปตกที่พระเยซู
แล้วพระองค์ก็ทรงทำให้เรากลับใจใหม่ ทำให้เราพบกับสวัสดิภาพและได้รับการรักษา ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

3. สิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเรา ต้องรับทุกข์ทรมาน ต้องถูกดูถูกดูหมิ่น และต้องพบกับความตาย นั้น
ได้ถูกบอกไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดแล้ว
เพราะนั่นเป็นพระประสงคืของพระเจ้า ที่จะช่วคนบาปอบ่างเรา ให้ได้รับส่วนแบ่งกับผู้ยิ่งใหญ่ (พระเยซูคริสต์)

เมื่อเรารับเชื่อพระเยซู เราอยู่ใยยพระองค์ พระองค์อยู่ในเรา
เราจึงจะได้รับส่วนในสง่าราศีของพระเยซูคริสต์ ได้เข้าส่วนในพระสิริของพระองค์

คำคม

“ พระคริสต์ ตายเพื่อฉัน ”