สรุป อิสยาห์ 56

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 56 พระเจ้าตรัสกับคนที่ยำเกรงพระเจ้าว่า จะได้รับความรอดและรับพระพร และทรงตำหนิผู้นำของอิสราเอลที่ไม่ยำเกรงพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 56

พระเจ้าตรัสกับคนทั้งหลาย ว่า
จง​รัก​ษา​ความ​ยุติ​ธรรม​และ​ทำ​ความ​ชอบ​ธรรม
เพราะ​ความ​รอด และ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระเจ้า กำลัง​จะ​มาถึงแล้ว

​ผู้​รัก​ษา​วัน​สะ​บา​โต และ​รักษา​มือ​ของ​เขา​จาก​การ​ทำ​ชั่ว​ร้าย จะได้รับพระพร
แม้ว่าพวกเขา​คน​ต่าง​ชาติ​หรือเป็น​ขัน​ที
ถ้าพวกเขาเลือก​ใน​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​พอใจ และ​ยึดมั่น​ในพันธ​สัญ​ญา​ของ​พระองค์
พระเจ้าจะ​ให้​อนุ​สรณ์​แก่​พวกเขา ที่​ดี​กว่า​บุตร​ชาย​หญิง และ​จะ​ให้​ชื่อ​นิรันดร์​แก่​พวกเขา​
และพวกเขาจะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ที่ปรน​นิบัติ​พระ​องค์​และ​รัก​พระ​นาม​ของ​พระองค์

พระเจ้า​จะ​นำ​พวก​เขา​มา​ยัง​ภูเขา​บริ​สุทธิ์​ และ​ทำ​ให้​พวกเขา​ชื่น​บาน​อยู่​ใน​นิเวศ​อธิษ​ฐาน​
เครื่อง​บูชาของพวก​เขา​ จะ​เป็น​ที่​โปรด​ปราน​

พระเจ้าจะทรง​รวบ​รวม​พวกเขาเข้ากับอิสราเอลที่ได้​รวบ​รวม​ไว้​แล้ว

พระเจ้าตรัสถึงผู้นำของอิสราเอล ว่า
พวก​เขา​ตา​บอด ​ไร้​ความ​รู้ และเป็น​ใบ้
ได้​แต่​ฝัน ได้​แต่​นอน รัก​แต่​จะ​หลับ

พวก​เขา​คือ​ผู้​เลี้ยง​แกะ​ที่​ไม่​มี​ความ​เข้า​ใจ ต่างหัน​ไป​ตาม​ทาง​เขา​เอง
ต่างหา​กำ​ไร​ให้​ตัว​เอง​

1. คน​ต่าง​ชาติ​หรือคนที่เป็น​ขัน​ที แม้ว่าควรจะถูกห้ามไม่ให้เข้าในพระนิเวศน์ของพระเจ้า
(ฉธบ. 23:1 “ชาย​ใด​มี​ลูก​อัณฑะ​ฝ่อ หรือ​อวัยวะ​สืบ​พันธุ์​ด้วน ห้าม​เข้า​ใน​การ​ประ​ชุม​ของ​พระ​ยาห์​เวห์”)
แต่เมื่อพวกเขายำเกรงพระเจ้า พระองค์จะประทานให้พวกเขาได้รับพระพร
และได้ปรนนิบัติในพระนิเวศน์ของพระเจ้า

แต่คนหล่านั้นที่เป็นผู้นำของคนอิสราเอล ซึ่งสมควรที่จะได้รับสิทธิเข้าปรนนิบัติพระเจ้า
พวกเขากลับไม่ยำเกรงพระเจ้า ดังนั้นแทนที่จะได้รับพระพร จะได้รับการลงโทษแทน

วันนี้ แม้เราไม่สมควรที่จะได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า
แต่ถ้าเราถ่อมใจลงแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจ เราจะพบพระเมตตาจากพระเจ้า
แต่ถ้าเราเองเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว เป็นผู้ควรจะได้รับพระพรจากพระเจ้า
เรากลับดำเนินชีวิตอย่างไม่ยำเกรงพระเจ้า เราจะได้รับการตีสอน แทนที่จะได้รับพระพร

2. ผู้นำที่พระเจ้าไม่พอพระทัย คือ
ผู้นำที่ตาบอด ไม่สนใจสิ่งที่พระเจ้าทรงสำแดง
ผู้นำที่ไร้ความรู้ ไม่ใส่ใจพระวจนะของพระเจ้า
ผู้นำที่เป็นใบ้ ไม่สั่งสอนพระคำของพระเจ้าที่ถูกต้องแก่ประชากรของพระองค์
ผู้นำที่ได้แต่ฝัน ยึดมั่นในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้า
ผู้นำที่รักแต่จะหลับ เกียจคร้าน
ผู้นำที่หา​กำ​ไร​ให้​ตัว​เอง​ ทำสิ่งต่างๆเพื่อตนเอง ไม่ใช่เพื่อพระเจ้าหรือเพื่อประชากรของพระองค์

คำคม

“ คนของพระเจ้าจะชื่น​บาน​ อยู่​ใน​นิเวศ​อธิษ​ฐาน​ของพระองค์ ”